Nyheter

Alfa Laval bokslutskommuniké: omsättning och rörelseresultat nådde rekordnivåer

den 5 februari 2015 09:12 Företagsprofil

”Orderingången i det fjärde kvartalet uppgick till SEK 10,5 miljarder, varav 1 miljard kan härledas till en omvärdering av Frank Mohn AS orderstock. Rensat för omvärderingen var orderingången 9,5 miljarder. 

Både omsättning och rörelseresultat nådde rekordnivåer. Omsätt­ningen steg med 25 procent till 10,8 miljarder och rörelseresultatet ökade med 37 procent till 1,9 miljarder. 

Process Technologys orderingång växte sekven­tiellt till följd av en mycket stark utveckling för stora order. Divisionen såg en bra mix mellan olika slutkundsmarknader, vilka bland annat omfattade olja/gas, kraftgenerering, raffinaderi, livsmedel och life science. Exklusive omvärde­ringen av Frank Mohn AS orderstock, minskade orderingången inom Marine & Diesel något i spåren av varvskontrakteringens utveckling tidigare under året. Efterfrågan på svavelrenings­system var fortsatt god. Equipments orderingång var sekventiellt oförändrad. En positiv utveck­ling för Sanitary, till följd av en generellt högre efter­frågan från livs- och läkemedelsindustrin, mot­verkades av säsongsmässiga nedgångar inom andra områden. Den ökade fokuseringen på Service fortsatte att leverera tillväxt och speciellt Marine & Diesel utvecklades väl. I det fjärde kvartalet växte Service med cirka 25 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013, varav den organiska tillväxten var 6 procent.”

Lars Renström, VD och koncernchef

 

Sammanfattning: fjärde kvartalet *
Orderingången ökade med 22 procent** till MSEK 10 509 (8 133).
Omsättningen ökade med 19 procent** till MSEK 10 775 (8 609).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 940 (1 412).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 18,0 (16,4) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 177 (1 201).
Nettoresultatet var MSEK 911 (871).
Resultatet per aktie var SEK 2,15 (2,07).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 690 (1 230).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 97 (-45).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-).

Sammanfattning: helåret 2014 *
Orderingången ökade med 18 procent** till MSEK 36 660 (30 202).
Omsättningen ökade med 14 procent** till MSEK 35 067 (29 801).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 5 895 (4 914).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,8 (16,5) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 4 121 (4 172).
Nettoresultatet var MSEK 2 968 (3 040).
Resultatet per aktie var SEK 7,02 (7,22).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 5 123 (4 233).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 70 (-187).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK -320 (-).

* 2013 omräknat till IFRS 11. ** Exklusive valutaeffekter.
För värdering av kvartalsutfallet, se avsnittet ”Integration av Frank Mohn” på sidan 7.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 4,00 (3,75) per aktie.

Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2015 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (28 oktober 2014): ”Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2014 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det tredje kvartalet.”

Bokslutskommunikén för 2014 har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Läs hela rapporten

 

För mer information kontakta:
Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054 

Alfa Laval Tumba AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Pressmeddelande

SmartControl från Castrol
Ny lösning för smartare hantering av metallbearbetningsvätskor.Castrol, en av världens ledande tillverkare av smörjmedel, lanserar SmartControl, ett nytt system som erbjuder automatisk, maskinbaserad övervakning i realtid, samt hantering av vätskor för metallbearbetning. Castrol SmartControl har utvecklats i samarbeteLäs mer
Verkstadstrion startar eget
Med automation och robotlösningar som huvudinriktning startar de om Gemek i Ljusdal och jobben har redan börjat redan trilla in. De senaste åren har maskinerna i verkstadsföretaget Gemeks lokaler i Ljusdal stått stilla. Men nu är det full fart i verkstaden igen. En slipad och erfaren trio från Ovanåker kör igång verksamheten. – Vi gör..
Bränslecellsdriven dragtruck för framtidens flygplatslogistik
Nu lanserar Linde Material Handling dragtrucken P250 med ett av framtidens mest lovande energisystem – bränsleceller.   Teknologin erbjuder en rad fördelar, bland annat sänkta kostnader, minimal miljöpåverkan och snabb påfyllning. Infrastrukturen på flygplatser är avgörande för att passagerare och gods ska kunna transporteras på ett..
Ny leverantör av hydraulpressar på den skandinaviska marknaden
Ett imponerande kvalitetsarbete, välutbyggd R&D och stort fokus på industri 4.0 avgörande när Olsons Maskinservice breddar programmet för hydraulpressar med integrerade automationslösningar. Olsons Maskinservice AB har tecknat avtal om att representera Hursans breda pressprogram i Skandinavien och Baltikum. Hursan Press är en ledande tillverkare av hydraulpressar i Turkiet med en..
LaserProFusion-teknologin för verktygsfri formsprutning
EOS högproduktiva teknik gör industriell 3D-printing till en attraktiv lösning för massproduktion med polymerer. Mellan den 16–23 september 2019 går K Trade Fair, den ledande mässan för plast- och gummiindustrin, av stapeln.  Under mässan kommer EOS att presentera sin nya LaserProFusion-teknik, en revolutionerande process för polymerbaserad additiv tillverkning.Läs..
IT-säkerhet i industrisystem
Vägledning för IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster för industriautomation.Ytterligare en del av den internationella standarden IEC 62443 för IT-säkerhet i industriella automationssystem är nu svensk standard. Det är SS-EN IEC 62443-2-4 som handlar om IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster. Den nya delen avLäs mer
Universal Robots lanserar kollaborativ automatiseringscobot med hög nyttolastkapacitet 
Byggd för att göra mer är den idealisk för automatisering av tung materialhantering samt maskinbetjäning. Unverisal Robots nya UR16e, med imponerande 16 kilos nyttolastkapacitet, förstärker kollaborativa robotlösningar och tillför hög nyttolastkapacitet för producenter som önskar påskynda sin automatisering. UR16e kombinerar hög nyttolastkapacitet med..
Danobat förvärvar nederländska Hembrug
Företagens expertis inom slipning och hårdsvarvning utlovar nya banbrytande erbjudanden. Maskinverktygstillverkaren Danobat tillkännagav på måndageftermiddagen förvärvet av nederländska Hembrug Machine Tools. Förvärvet tillkännagavs på plats på verktygsmaskinmässan EMO i Hannover. Danobat är marknadsledande inom..
Dunderstart för svenska VBN Components på EMO
På måndagen vann Uppsalaföretaget MM Maschinenmarkts innovationspris.Nu har vinnarna utsetts för tyska MM Maschinenmarkts innovationspris på EMO i Hannover, en av världens största verktygsmaskinmässor. Den 16 september gick prisceremonin av stapeln och VBN Components segrade i kategorin additiv tillverkning, med sin 3D-printadeLäs mer
Ny leverantör av hydraulpressar på den skandinaviska marknaden
Ett imponerande kvalitetsarbete, välutbyggd R&D och stort fokus på industri 4.0 avgörande när Olsons Maskinservice breddar programmet för hydraulpressar med integrerade automationslösningar. Olsons Maskinservice AB har tecknat avtal om att representera Hursans breda pressprogram i Skandinavien och Baltikum. Hursan Press är en ledande tillverkare av hydraulpressar i Turkiet med en..
Mitsubishi öppnar teknikenter
Ett tekniskt center för utbildning och teknik för lösningar inom skärande bearbetningar. Mitsubishi Materials har öppnat ett nytt teknikcenter - MTEC (Mitsubishi Technology & Education Center) nära Stuttgart, Tyskland. Det nya centret är inrymt i en modern tvåvåningsbyggnad och invigdes officiellt med en öppningsceremoni i juni 2019. MedLäs mer
Första vändskärsborret för håldjup på 7xD
Nya borret från Sandvik Coromant visas på EMO i hall 5, monter B06. Borret CoroDrill® DS20 från specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant är det första vändskärborrskonceptet som kan tillverka hål med ett djup på upp till 7xD. Borret, där kroppen och skären har helt ny design, ger användarna..
Världens första kategori 5 lyftbord i standardutförande
Kategori 5 är den tuffaste klassificeringen av lyftbord enligt lyftbordsstandarden SS-EN 1570-1, och innebär att produkten har en livslängd på mer än 512 000 cykler med full märklast.Två år av hårt arbete och testkörningar är äntligen över. Nu lanserar EdmoLift världens första hydrauliska kategori 5-lyftbord i standardutförande, HDL 2000. –..
Verkstaden investerar i ännu en DMG MORI
Valet var enkelt.Tramek AB i Karlshamn är ett mindre verkstadsföretag som är inriktat på att rationellt tillverka mekaniska produkter i enstaka enheter eller mindre serier. Idag arbetar TRAMEK som partner och problemlösare till företag inom olika sektorer som ex. stål-Läs mer
LMV AB Investerar i en Okuma
Ökar effektiviteten och förbättrar logistikflödet.Lidköpings Mekaniska Verkstads AB har fokus inom skärande bearbetning med extremt fina toleranser. Tillverkning sker av produkter av större och mindre dimensioner i begränsade serier. Kunderna finns främst inom maskin-, fordons- och försvarsindustrin. EnLäs mer