Nyheter

Alfa Laval delårsrapport: omsättning och resultat i rekordnivå

den 23 april 2015 12:11 Företagsprofil

Kommentar från Lars Renström, VD och koncernchef:

”Både omsättning och resultat nådde rekord­nivåer för ett första kvartal. Omsättningen steg med 38 procent till 9,1 miljarder och rörelse­resultatet ökade med 48 procent till 1,6 miljarder.

Orderingången i det första kvartalet uppgick till SEK 9,8 miljarder, varav cirka 0,4 miljarder relaterade till en omvärdering av orderstocken på grund av fortsatta valutakursrörelser. Rensat för denna omvärdering gick orderingången ner 3 procent från det fjärde kvartalet och i linje med våra förväntningar.

Process Technologydivisionens orderingång visade en nedgång jämfört med det fjärde kvartalet eftersom färre stora order bokades. Nedgången i oljepriset innebar att nyförsäljningen till kunder inom olja och gas, både upp- och nedströms, minskade medan Service inom raffinaderi och petrokemi hade en utmärkt tillväxt.

Marine & Dieseldivisionen visade en liten nedgång i det första kvartalet jämfört med det fjärde. Exklusive betydande omvärderingar av orderstocken i båda kvartalen var den underliggande orderingången högre, tack vare en mycket stark efterfrågan på system till såväl fartyg som transporterar flytande naturgas som till fartyg som används vid utvinning av olja till havs.

För Equipmentdivisionen var orderingången marginellt lägre. Applikationer inom livsmedel, drycker och kylning av datacenter hade en god utveckling.”

Tre första månaderna
Orderingången ökade med 19 procent* till MSEK 9 844 (7 474).
Omsättningen ökade med 24 procent* till MSEK 9 071 (6 597).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 570 (1 062).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 17,3 (16,1) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 1 264 (794).
Nettoresultatet var MSEK 863 (564).
Resultatet per aktie var SEK 2,05 (1,34).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 1 101 (592).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK 148 (-10).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande poster var MSEK - (-60).

* Exklusive valutaeffekter.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 4,00 (3,75) per aktie.

Utsikter för det andra kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2015 kommer att vara något lägre än i det första kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (3 februari 2015): ”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2015 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.”

 

Delårsrapport Alfa Laval

Alfa Laval Tumba AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Hanza vinner affär värd över 35 miljoner
Kunden är ledande inom belysningar för väg- och terränggående maskinerTillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) har skrivit ett avtal med TYRI Lights som är värt minst 35 MSEK per år. Affären omfattar tillverkning av belysningsprodukter med LED-teknik. -Vi har kontinuerligt utökat vår förmåga inom våra sex kluster,Läs mer
Proplate landar investering på 17 miljoner
-Det vi har gjort motsvarar i princip uppsättningen av en mindre fabrik, säger vd Max Björk.   Det senaste året har Proplate investerat 17 miljoner kronor i sin anläggning i Oxelösund. Nya maskiner gör det möjligt att ta ännu större order samtidigt som delar av anläggningen byggts om för att gör tillverkningen ännu mer..
Sandvik Coromant tilsätter två nya toppchefer
Stärker ledningsgruppen med strategiska rekryteringar. Helen Blomqvist har utsetts till vice vd, ansvarig för produktledning samt forskning och utveckling på Sandvik Coromant. Hon kommer idag från en roll som chef för försäljningsområdet Nordeuropa för Sandvik Coromant, hon har doktorerat i kemi vid StockholmsLäs mer
Welandkoncernen köper Kodverkstan
Blir därmed ägare till mjukvaran Compact Store som styr Weland Solutions hissautomater. Welandkoncernen har förvärvat företaget Kodverkstan. Förvärvet innebär bland annat att Weland Solutions nu helt äger WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store som tidigare tagits fram tillsammans med Kodverkstan. Det är det nya bolagetLäs mer
Väderstad spränger 3-miljardersvallen
Lagom till sommarsemestern dundrar företaget ut 8,8 miljoner i en välförtjänt bonus till sina anställda.Lantbruksmaskintillverkaren Väderstad gjorde ett rekordår 2018. Omsättningen inom Väderstadkoncernen landade på 3,02 miljarder kronor, vilket är nytt rekord och en ökning med cirka 27 procent jämfört med 2017. Vinstmässigt levererade koncernen..
SKF investerar 450 miljoner kronor i tillverkning av spårkullager
Automatiserar flödet i italienska Bari och bygger en helt ny fabrik i Kina. Kullagerföretaget SKF investerar cirka 450 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i koncernens erbjudande av spårkullager. Samtidigt flyttas viss produktion från Bari, Italien, till Asien och delar av Östeuropa. Tillverkningen av spårkullagerLäs mer
20 konkreta åtgärder för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem
Idag presenterar Trafikverket en färdplan som ska öka Sveriges digitaliseringstakt.Digitaliseringen innebär att väginfrastrukturen blir uppkopplad och mer integrerad i olika transportlösningar, vilket ger lösningar för både minskad klimat- och miljöpåvekan samt ökad trafiksäkerhet. Här kan färdplanen skapa ökad..
Volvo och Nvidia utvecklar AI-plattform för självkörande lastbilar
Partnerskapet med Nvidia viktigt för att successivt kunna introducera autonoma applikationer, menar Volvos koncernchef Martin Lundstedt.Fordonstillverkaren Volvo har skrivit ett partneravtal med it-företaget NVIDIA för att utveckla avancerad AI-plattform för självkörande lastbilar. Bolagen ska gemensamt utveckla det beslutsfattande systemet för..
Absolicon tecknar ramavtal om produktionslina till Greenline Africa
Hög solinstrålning och höga energipriser i Sydafrika öppnar upp för affären som uppgår till minst 40 miljoner kronor.Greenline Africa har tecknat ett ramavtal med Absolicon i Härnösand om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till ca €4 miljoner (ca 40 miljoner..
Cimco Marine skiftar vd
Det svenska bolaget är ledande inom dieselmotorer med hög prestanda.Cimco Marine ABs (publ) styrelse har utsett Myron Mahendra till ny VD från 1 juli 2019. Han efterträder Andreas Blomdahl som kommer fortsätta i sin roll som styrelseledamot i Cimco. Andreas kommer dessutom att fungera som senior rådgivare och ambassadörLäs mer
Ny topp till Boliden
Han blir ny direktör för affärsområde Smältverk.Daniel Peltonen har utsetts till ny direktör för affärsområde Smältverk. Han tillträder rollen under december 2019 och kommer att ingå i Bolidens koncernledning. Daniel har diplomingenjörsexamen (MSc) i kemisk teknik med industriell ekonomi från Åbo Akademi.Läs mer
Ahlsell planerar en av sina största anläggningar i Sverige
Ombyggnation av en 5000 kvm stor lokal sparkas nu igång och ska förutom butik inrymma godshantering och utgöra basen för ett 60-tal säljare.Ahlsell har tecknat avtal med Klövern om att totalrenovera och hyresgästanpassa en befintlig fastighet på Kiselgatan 33 i Norrköping för att inrymma Ahlsells framtida verksamhet i Norrköping. Dessa lokaler har tidigare..
Affärsläget för industrin försvagas
Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall som är något bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige sammantaget de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.Affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri under andra kvartalet i år, visar Teknikföretagens konjunkturbedömning. Utfallet..
100 ton stål på två dagar i akutprojekt
-När jag får uppleva projekt som det här och se engagemanget och viljan att lösa kundens problem gör det mig stolt och kalla mig Saltängare! säger Stefan Låås, projektledare.I maj utförde Saltängen Sveriges kanske snabbaste cisternreparation. Det var när mellanväggen i en cistern kollapsade hos en av Saltängens kunder i mellersta Sverige. Läget var akut då den..
Christian Berner Tech Trade utser ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström
Han kommer närmast från Siemens.Joel Lybert har utsett till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB, ett dotterbolag till Christian Berner Tech Trade AB (publ), och till medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. Lars-Olof Larsson, nuvarande vd för Zander & Ingeström,Läs mer