Nyheter

Helhetsgrepp på motordrifter ska sänka elförbrukningen inom industrin.

den 13 mars 2015 08:58 Företagsprofil

Elmotorer svarar för en ansenlig del av industrins elförbrukning. I motorstandarderna har därför införts nya klasser för motorer med högre verkningsgrad och i flera länder har man infört krav på en övergång till motorer som uppfyller de nya, högre kraven. 

Tanken är, att dagens motorer i industrin efterhand kommer att ersättas med nya, effektivare motorer. Lite på samma sätt som skett i hushållen vid köp av nya kylskåp och tvättmaskiner.

Vad gäller elmotorer är läget lite mer komplicerat, eftersom de är kopplade till en last av något slag, som kanske inte är optimal i förhållande till motorn. Det hjälper inte så mycket att välja en energisnålare motor, om den inte är dimensionerad efter de krav som lasten ställer. Motorerna drivs dessutom allt oftare med en utrustning för varvtalsreglering, som kanske köpts separat.

Inom industrin är lasten i de flesta fall pumpar, fläktar och kompressorer. Det skiljer förstås mellan olika industrigrenar, men inom kemiindustrin kan drivning av pumpar typiskt svara för hälften av den installerade motoreffekten.

Från den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC finns därför nu en metod för hur man kan bestämma verkningsgraden för en elmotor med en startkopplare och utrustning för varvtalsreglering.

Utifrån den standarden ska man sedan med hjälp av ett systemperspektiv och en kombination av mätning och beräkning kunna komma fram till hur man bestämmer den sammanlagda verkningsgraden för kombinationen av motor och last. Metoden är tänkt att användas av de kommittéer inom standardiseringen som arbetar med standarder för just pumpar, fläktar och kompressorer. På det sättet ska man bättre kunna anpassa lasten och de olika delarna av motordriften till varandra och därmed öka systemets verkningsgrad. Det finns undersökningar som visar att det kan gå att spara 15 % till 25 % av elförbrukningen på det sättet.

Arbetet har skett efter överenskommelse med EU-kommissionen och EFTA-sekretariatet. Det hänger nära samman med andra liknande projekt inom det område som brukar kallas ekodesign.

De första delarna av standarden är nu färdiga och har i mars fastställts som svensk standard SS-EN 50598-1 och SS-EN 50598-2 av SEK Svensk Elstandard. Endast sådana motordrifter behandlas, som innehåller trefasmotorer för lågspänning.

SS-EN 50598-1 innehåller en metod för att ta fram standarder för hur man bestämmer verkningsgraden för en elmotor som har en startkopplare och en utrustning för varvtalsreglering och som driver en definierad last, t ex en pump.

SS-EN 50598-2 specificerar indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare och en metod för att bestämma förlusterna hos motorn med startkopplare och utrustning för varvtalsreglering.

Den tredje delen, som kommer senare i år, ska behandla frågor kring livscykel och miljödeklaration.

Se preview här på SS-EN 50598-1, Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 1: Utarbetande av standarder för verkningsgrad hos elmotordriven utrustning med tillämpning av ett systemperspektiv och den semi-analytiska modellen.

Se preview här på SS-EN 50598-2, Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 2: Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare.

Läs mer här här om SS-EN 60034-2-1, Roterande elektriska maskiner - Del 2-1: Bestämning av förluster och verkningsgrad hos elektriska maskiner - Provningsmetoder (exklusive motorer för traktionsfordon).

CENELEC är den europeiska organisationen för standardisering på elområdet. I de flesta fall antar CENELEC internationella standarder från IEC, med samma innehåll i 33 europeiska länder. Om det behövs, tar CENELEC också fram helt europeiska standarder utan motsvarighet utanför Europa. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i IEC och CENELEC.

Svensk Verkstad

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Batterifabriken stuvar om i ledningen
I augusti i år fick tidigare vdn Daniel Troedsson lämna och nu gör bolaget ytterligare förändringar.I augusti i år fick batteriföretaget Alelions vd Daniel Troedsson lämna företaget. Bakgrunden uppgavs vara den tuffa förändring inom truckmarknaden som inneburit att Alelions försäljning och resultat drastiskt försämrats när de stora..
Alfa Laval öppnar nytt innovations- och testcenter utanför Köpenhamn
Ett testcenter för dekantrar och ett globalt kunskapscenter för livsmedels- och vattenapplikationer.Alfa Laval öppnar ett innovations- och testcenter för dekantrar i Søborg, nordväst om Köpenhamn, Danmark, för att stärka företagets globala ställning inom livsmedel och vatten, två viktiga tillväxtområden för företaget. Den..
Ekets Mekaniska varslar
Minskad efterfrågan inom fordonsindustrin ligger bakom. Femton kollektivanställda och två tjänstemän har varslats om uppsägning på Ekets Mekaniska i Örkelljunga. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Företaget tillverkar avancerade detaljer i metall till i huvudsak svensk industri och det är den minskande efterfråganLäs mer
Koenigsegg ska anställa hundratals
Biltillverkaren i Ängelholm gasar och söker medarbetare till hela produktionskedjan.Koenigsegg behöver anställa flera hundra personer när produktionen skalas upp i Ängelholm. Det skriver Ny Teknik. Företaget har därför åkt till tech-konferensen Web Summit i Lissabon, för att leta efter talanger. Operativa chefen Halldora von KoenigseggLäs mer
Ekets Mekaniska varslar
Minskad efterfrågan inom fordonsindustrin ligger bakom. Femton kollektivanställda och två tjänstemän har varslats om uppsägning på Ekets Mekaniska i Örkelljunga. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Företaget tillverkar avancerade detaljer i metall till i huvudsak svensk industri och det är den minskande efterfråganLäs mer
Koenigsegg ska anställa hundratals
Biltillverkaren i Ängelholm gasar och söker medarbetare till hela produktionskedjan.Koenigsegg behöver anställa flera hundra personer när produktionen skalas upp i Ängelholm. Det skriver Ny Teknik. Företaget har därför åkt till tech-konferensen Web Summit i Lissabon, för att leta efter talanger. Operativa chefen Halldora von KoenigseggLäs mer
Varsel i Ekenässjön
Ännu en underleverantör som drabbas av minskade volymer hos fordonsjättarna Volvo och Scania.Underleverantören Beslag och Metall i Ekenässjön varslar 25 anställda. Det rapporterar Vetlandaposten enligt SVT Jönköping. Beslag & Metall är ett familjeföretag som grundades 1938. Företaget tillverkar och levererar komponenter..
En arbetsmarknad under förändring där 85 procent av jobben kan försvinna
När dagens trender går mot hållbarhet, flexibilitet och automatisering, hur ser då framtidens arbetsliv ut?Hur ser framtidens arbetsliv ut? Det säkraste svaret på frågan är ”annorlunda”. Dagens trender går mot hållbarhet, flexibilitet och automatisering. Men var vi ens kommer att befinna oss om elva år är svårt att sia om. Det finns prognoser på..
30 år efter murens fall
Här har flest svenska industriföretag etablerat sig.På bara fem år har antalet svenska företag som är etablerade i Tyskland ökat med runt 40 procent. Men medan huvudstaden Berlin och ekonomiskt starka delstater i södra och västra delen av landet lockat till sig allt fler svenskägda bolag tappar områdetLäs mer
Varsel i Karlskoga
Drabbas av att både Volvo och Scania, som är två stora kunder, har minskat volymen.Företaget Bharat Forge i Karlskoga varslar 25 anställda. Dessutom får ytterligare 22 visstidsanställda ingen förlängning, det skriver Karlskoga tidning, enligt P4 Örebro. Bharat Forge, tillverkar bland annat vevaxlar till lastbilar, och enligt tidningenLäs mer
Götene Ufo går samman med Siljum Mekan
De tidigare ägarna bildar ett nytt ägarbolag.Siljum Mekan AB och Götene Ufo AB har från och med 2019-11-01 samma ägare i form av det nybildade holdingbolaget GUSE AB som förvärvat 100% av aktierna i båda bolagen per detta datum. GUSE AB ägs gemensamt av de tidigare ägarna till Götene Ufo AB ochLäs mer
Troax står stadigt - levererar starkt resultat
Viktiga affärer inom automation, lager och bygg.Troax orderingång i tredje kvartalet var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 40,0 (40,1) MEUR. Nettoomsättningen ökade organiskt med 6 procent till 42,2 (39,7) MEUR. Även justerat för valuta var ökningen 6 procent. RörelseresultatetLäs mer
Ny företagsgrupp blir stark nyckelspelare för digitalisering av tillverkande industri
Summ Systems AB går samman med finska IDEAL PLM och estländska Pro-STEP OÜ. IDEAL PLM (Ideal Product Data Oy, Finland), Summ Systems AB (Sverige, Norge och Danmark) samt Pro-STEP OÜ (Estland) meddelar i dag sammanslagningen av sina affärsverksamheter. Den samlade företagsgruppen erbjuder unika värden och lösningar för den tillverkande industrinsLäs mer
Teknikföretagen: En hårsmån från recession
Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full kraft mot svensk industri.Mats Kinnwall, chefsekonom vid Teknikföretagen, skräder inte orden vid torsdagmorgonens pressträff, när Teknikföretagen presenterar sin nya konjunkturprognos. Den globala avmattningen som inleddes runt årsskiftet 2017/2018 fortsätter, och det syns ännuLäs mer
Specialbilstillverkaren har utsetts som leverantör av ambulanser till Region Västerbotten
Ordervärde 1,5-3,5 miljon kronor årligen.Nilssons har utsetts som leverantör av Ambulanser till Region Västerbotten Nilssons har utsetts som leverantör av Suv- eller minibussbaserad ambulans under 3,5 ton. Detta innebär att vår Nilsson XC90 Ambulans baserad på Volvo X90 är det ena utav två alternativLäs mer