Nyheter

Helhetsgrepp på motordrifter ska sänka elförbrukningen inom industrin.

den 13 mars 2015 08:58 Företagsprofil

Elmotorer svarar för en ansenlig del av industrins elförbrukning. I motorstandarderna har därför införts nya klasser för motorer med högre verkningsgrad och i flera länder har man infört krav på en övergång till motorer som uppfyller de nya, högre kraven. 

Tanken är, att dagens motorer i industrin efterhand kommer att ersättas med nya, effektivare motorer. Lite på samma sätt som skett i hushållen vid köp av nya kylskåp och tvättmaskiner.

Vad gäller elmotorer är läget lite mer komplicerat, eftersom de är kopplade till en last av något slag, som kanske inte är optimal i förhållande till motorn. Det hjälper inte så mycket att välja en energisnålare motor, om den inte är dimensionerad efter de krav som lasten ställer. Motorerna drivs dessutom allt oftare med en utrustning för varvtalsreglering, som kanske köpts separat.

Inom industrin är lasten i de flesta fall pumpar, fläktar och kompressorer. Det skiljer förstås mellan olika industrigrenar, men inom kemiindustrin kan drivning av pumpar typiskt svara för hälften av den installerade motoreffekten.

Från den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC finns därför nu en metod för hur man kan bestämma verkningsgraden för en elmotor med en startkopplare och utrustning för varvtalsreglering.

Utifrån den standarden ska man sedan med hjälp av ett systemperspektiv och en kombination av mätning och beräkning kunna komma fram till hur man bestämmer den sammanlagda verkningsgraden för kombinationen av motor och last. Metoden är tänkt att användas av de kommittéer inom standardiseringen som arbetar med standarder för just pumpar, fläktar och kompressorer. På det sättet ska man bättre kunna anpassa lasten och de olika delarna av motordriften till varandra och därmed öka systemets verkningsgrad. Det finns undersökningar som visar att det kan gå att spara 15 % till 25 % av elförbrukningen på det sättet.

Arbetet har skett efter överenskommelse med EU-kommissionen och EFTA-sekretariatet. Det hänger nära samman med andra liknande projekt inom det område som brukar kallas ekodesign.

De första delarna av standarden är nu färdiga och har i mars fastställts som svensk standard SS-EN 50598-1 och SS-EN 50598-2 av SEK Svensk Elstandard. Endast sådana motordrifter behandlas, som innehåller trefasmotorer för lågspänning.

SS-EN 50598-1 innehåller en metod för att ta fram standarder för hur man bestämmer verkningsgraden för en elmotor som har en startkopplare och en utrustning för varvtalsreglering och som driver en definierad last, t ex en pump.

SS-EN 50598-2 specificerar indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare och en metod för att bestämma förlusterna hos motorn med startkopplare och utrustning för varvtalsreglering.

Den tredje delen, som kommer senare i år, ska behandla frågor kring livscykel och miljödeklaration.

Se preview här på SS-EN 50598-1, Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 1: Utarbetande av standarder för verkningsgrad hos elmotordriven utrustning med tillämpning av ett systemperspektiv och den semi-analytiska modellen.

Se preview här på SS-EN 50598-2, Ekodesign för elektriska drivsystem med startkopplare, kraftelektronik och tillhörande mekaniska last - Del 2: Indikatorer för verkningsgrad hos elektriska drivsystem och startkopplare.

Läs mer här här om SS-EN 60034-2-1, Roterande elektriska maskiner - Del 2-1: Bestämning av förluster och verkningsgrad hos elektriska maskiner - Provningsmetoder (exklusive motorer för traktionsfordon).

CENELEC är den europeiska organisationen för standardisering på elområdet. I de flesta fall antar CENELEC internationella standarder från IEC, med samma innehåll i 33 europeiska länder. Om det behövs, tar CENELEC också fram helt europeiska standarder utan motsvarighet utanför Europa. SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen i IEC och CENELEC.

Svensk Verkstad

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Scania: Styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning
Scanias styrelse har enhälligt beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman.Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring den fulla effekten av Coronavirusets spridning och dess konsekvenser på den globala efterfrågan. Som ytterligare finansiell försiktighetsåtgärd under den pågående krisen, föreslår styrelsen att..
Epiroc vinner stororder för gruvutrustning och service från Codelco i Chile
Ordern är värd nästan 200 miljoner.Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner gör gruv- och infrastrukturindustrin, har vunnit en stor order för utrustning och service från Codelco för användning vid Chuquicamata-gruvan i norra Chile. Codelco har beställt underjordslastare, ortdrivningsriggar,Läs mer
Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning
Nära 70% av allt vatten som förbrukas i Sverige används av industrin.Långsiktig hållbarhet har många aspekter, en del mer uppenbara än andra. Vatten är något som ofta förutsätts finnas i obegränsad mängd. En riklig tillgång på rent och billigt vatten är för de flesta en självklarhet, men är det verkligen så..
PV System växlar upp med tillverkning i små serier
Vi offererar oftast inom 24 h. Legotillverkning i små serier. Gör som ABB, Toyota, Autoliv och många andra, låt PV Systems tillverka era Fixtur/maskindetaljer, vi läser alla Cadformat. I dessa speciella tider får  alla nya kunder "prova på rabatt" . Skicka din förfrågan..
MIBA systemintegratör i Robotlyftet
MIBA Industriteknik AB medverkar numera som rekommenderad systemintegratör i Tillväxtverkets satsning Robotlyftet. Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna satsning. Robotlyftet omfattar finansiering,..
Linjärmotorenhet LMSSA - komplett för snabb driftsättning
Aratron introducerar LMSSA linjärmotorenheter från HIWIN Microsystem i Taiwan. Linjärmotorenheterna levereras som ett komplett linjärsystem, inklusive servodriver och kablage, vilket förenklar inbyggnaden och driftsättningen. LMSSA är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till andra liknande linjärenheter med mekaniska transmissionsöverföringarLäs mer
Sverigepremiär för Okuma ARMROID
Användarvänligt och enkelt, förändrar vårt sätt att arbeta. ARMROID är en inbyggd robot som är förpackad i bearbetningskammaren i en smart maskin och låter operatörerna använda sitt innovativa robotstyrsystem för att hantera roboten likt vardaglig maskinstyrning. Allt detta, utan att det krävs ytterligare utbildning,Läs mer
Nemesis sätter en helt ny standard för Rockwell
Brinell stationära hårdhetsprovare. Känner du till att det finns en ny standard för Rockwell hårdhetsprovare? Innovatest’s stationära hårdhetsprovare med linjär applicering av kraft från det rörliga provhuvudet eliminerar oönskad osäkerhet i djupmätningen. Instrumenten har lastcell ochLäs mer
3D-svetsbord från DEMMELER
Den optimala lösningen för många arbetsuppgifter! Med det universella 3D-arbets-och svetsbordet kan alla krav uppfyllas både i horisontellt och i vertikalt område. Exakt och snabb bygger du med detta modulära bygglådesystem dina delar: Maskinhus, ställningar, ramar, traverser, konsoler, räcken, trappor,Läs mer
OCS i Borås dundrar in ytterligare affär
Senaste veckornas affärer utgör redan halva årsomsättningen. Se filmklipp om företagets patenterade teknik.Halva årsomsättningen på tre veckor. Det är resultatet efter ännu en stororder till conveyortillverkaren OCS i Borås. För tre veckor sedan fick OCS i Borås en order på drygt 40 miljoner kronor från fordonsindustrin i Sydeuropa. Nu..
Trots coronapandemin har containervolymerna ökat i Göteborgs hamn
Medan Europas tio största hamnar tappade containervolym under första kvartalet, ökade volymerna i Göteborg. De tio största hamnarna i Europa tappade i snitt fem procent av sina containervolymer under årets första kvartal jämfört med förra året, enligt hamnarnas egen rapportering. I kontrast till detta har containervolymerna i Göteborgs hamn istället..
Sandvik-chef blir ordförande för Industriarbetsgivarna
Han efterträder Henrik Sjölund, vd för Holmen.Göran Björkman, chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology, har valts till ny ordförande för Industriarbetsgivarna.  – Jag ser fram emot detta uppdrag och att driva Industriarbetsgivarnas intressen som ett led i att stärka industrins konkurrenskraftLäs mer
Exportföretagens framtidstro störtdyker
De svenska exportföretagens syn på framtiden är rekordmörk som en följd av coronapandemin.Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången negativa siffror. – Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt..
Alfa Laval tecknar ramavtal med kinesiskt företag
Ska leverera produkter för värmeåtervinning.Alfa Laval har skrivit ett avtal med en kinesisk systemutvecklare för leverans av landbaserade värmeåtervinningsprodukter. Alfa Laval har länge levererat stora värmeåtervinningssystem till den marina sektorn. Den nyutvecklade enheten – Alfa Laval MicroLäs mer
Lyckeby valde Christian Berner
De gamla tillverkningsmaskinerna behövde bytas utLyckeby utvecklar specialstärkelser och fibrer av hög kvalitet, anpassade till industrins olika produkter och processer. - Våra maskiner var gamla och behövde bytas ut, säger Johan Larsson, fabrikschef på Lyckeby i Mjällby. Samtidigt som processen behövdeLäs mer