Nyheter

Hur många offerter får en inköparen?

den 23 juni 2015 09:05 Företagsprofil

Frågor & Svar
Hur många offerter får en inköparen?

Vi på Qimtek får ofta frågan om hur många kontakter och offerter inköpare får när de lägger ut förfrågningar på Qimtek.

Man hör ibland att någon har blivit nedringd och i andra fall att de inte har fått några kontakter. För att ta reda på hur många offerter inköparna får så gör vi en årlig enkät, Qimteks Inköpsbarometer.

Några av frågorna i enkäten handlar om hur mycket svar de får på sina förfrågningar där vi ser att det snarare är att de får för lite svar som är problemet.

Inköpsbarometern 2015 visar att 92% får mindre än 6 offerter.

Antal offerter:

1-3 71%
4-6 21%
7-9   2%
10-15   2%
16-20   4%
Över 20   0%

 

Antal kontakter:

1-3 42%
4-6 32%
7-9 13%
10-15   6%
16-20   6%
Över 20   2%

I de få fall där inköparna får för många kontakter så handlar det ofta om att ritningar och specifikation fattas vilket betyder att alla ringer för att få ritningarna (innan de vet om de kan göra jobbet). 

Qimtek AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Qimtek-nyheter

Italienska underleverantörsmässan - MECSPE den 28-29 mars
Italienska underleverantörsmässan - MECSPE den 28-29 mars
  Inbjudan till Italienska underleverantörsmässan - MECSPE www.mecspe.com Vi har även i år fått ett trevligt erbjudande från Italienska Exportrådet. De har ett antal inbjudningar för inköpare i Qimteks nätverk att medverka på MECSPE i Parma, Italien. Hör av dig så fort som möjligt om du är..
Qimtek uppdaterar sin integritetspolicy inför GDPR
Qimtek uppdaterar sin integritetspolicy inför GDPR
På Qimtek har vi alltid värnat om din personliga integritet. Vi vill därför informera dig om en viktig förändring kring dina rättigheter i och med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj. Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som stärker..
Nu är enkäten för Qimteks Inköpsbarometer öppen!
..
5 tips för gratis marknadsföring i verkstadsindustrin
5 tips för gratis marknadsföring i verkstadsindustrin
Svårigheten med marknadsföring är alltid att producera något vettigt material som man kan skicka ut. Trots skrivkramp och prestationsångest så behöver det inte vara så svårt. Börja med att välja en produkt eller en tjänst som ni har och skriv ca 100 till 200 ord om hur den gagnar era kunder. Alltså, inte hur..
Tio tips för att skriva ett bra pressmeddelande
Tio tips för att skriva ett bra pressmeddelande
Ett pressmeddelandes grundstruktur är densamma, även om budskapet varierar. Ett pressmeddelande ska ha en tydlig avsändare, datum, kontaktinformation, rubrik, ingress, brödtext, citat och information om pressmaterial. Ett första tips är att börja med att skriva brödtexten, skriv sedan ingressen och sist rubriken.   1. Tydlig avsändare..
Qimtek lanserar ny marknadsplats för tillverkningsindustrin
Qimtek lanserar ny marknadsplats för tillverkningsindustrin
Englandsbaserade Qimtek lanserar en marknadsplats för Sveriges tillverkningsindustri, där inköpare publicerar offertförfrågningar, till vilka leverantörer lämnar offerter. Både inköpare och leverantörer kan kostnadsfritt använda Qimteks marknadsplats för att söka och skicka ut offertförfrågningar, för att marknadsföra produkter och tjänster, och för att lämna offerter. Främjar..