Nyheter

VI GÖR DIG BÄTTRE
JCK Produkter i Sävsjö AB
Bygg ihop din egen automationscell
Elektroautomatik AB
Festo förser för första gången världen med en standardiserad plattform - Festo Motion Terminal
Festo AB
Scania: Styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning
Scania CV AB
Den tyska jättemässan AMB ställer in årets mässa
Svensk Verkstad
Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning
SMC Automation AB
Brand i Boliden Kevitsa, omfattande skador.
Boliden AB
Svagt positivt i fordonsindustrin, men varslen minskar inte totalt
FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Verkstadsindustrins underleverantörer investerar igen
Lichron AB
Autoliv ger uppdatering av marknads- och affärsläget för bilsäkerhetsföretaget
Autoliv Sverige AB
Ny Cobot MELFA ASSISTA från Mitsubishi Electrics med enkel hantering
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Milstolpe i alliansen mellan Volkswagen och Ford
VOLKSWAGEN GROUP Sverige
Följ arbetet med Högskolans Västs AI-influencer, se filmen här!
Högskolan Väst
Epiroc vinner stororder för gruvutrustning och service från Codelco i Chile
Epiroc Rock Drills AB
Teknikföretagen släpper lektionsmaterial med koppling till Coronakrisen
Teknikföretagen
Nadine Crauwels, vd Sandvik Coromant. Ett liv på toppen
Sandvik Coromant AB
Nadine Crauwels, vd Sandvik Coromant. Ett liv på toppen
Sandvik Coromant AB
Schnutz Riktverk - för integrering i befintliga linjer eller nya linjer
Friedrich Vollmer Skandinavien AB
3D-skrivaren som ökar produktiviteten och flexibiliteten
3DVerkstan Nordic AB
Smart Automation från Östrand & Hansen
Östrand & Hansen AB

Nyheter

I Sverige skapar industrin 1 miljon jobb

den 7 oktober 2015 16:16 Företagsprofil

Rapporterna och strategierna kring den svenska industrins framtid duggar tätt. På kort tid har Tillväxtanalys på regeringens uppdrag sagt sitt, likaså näringsdepartementet och allra senast industrins fack och arbetsgivarorganisationer.

Frekventa nyckelord är innovation, kompetens, riskkapital, utveckling av SME-företag, export av högförädlade varor och tjänster, globalisering, samarbete myndighet-akademi-näringsliv med flera. Väsentliga punkter, oavsett om de ryms inom jobbagendan eller arbetslinjen, med målet att upprätthålla välfärdssamhället.

I mitten av augusti kom Tillväxtanalys rapport kring ”Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft”, som speglar hur Storbritannien, Nederländerna och Tyskland genomför insatser för lösa aktuella och framtida utmaningar med global konkurrenskraft, innovation, kompetensförsörjning och jobbskapande. Den rapporten visar på behovet av övergripande nationella industristrategier med inriktning på ”high value manufactring”, samverkan och samarbeten mellan myndighet-akademi-näringsliv, aktivt innovationsarbete, stöd för utveckling av SME samt viktiga komponenter som kunskap/kompetens och riskkapital.

I slutet av september presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg dokumentet ”Sveriges exportstrategi”. En strategi som ska leda till ökad export till tillväxtländerna, få fler SME-företag att exportera, flytta upp fler svenska varor och tjänster i förädlingskedjan, öka Sveriges attraktionskraft bland både investerare och turister samt hålla den globala handeln öppen. Team Sweden är ett centralt begrepp i strategin.

I månadsskiftet september-oktober kom så rapporten ”En rättvisare bild av industrin”, utgiven av Almega, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen. Så här sammanfattar rapportförfattarna, Lena Hagman, Erica Sjölander, Staffan Bjurulf, Anders Rune och Lars Jagrén rapporten:

Industrin i Sverige har idag en helt annan struktur än förr. Numera är industrin integrerad i långa förädlingskedjor globalt. De stora företagen har fler anställda utomlands än i Sverige. Tjänsteinnehållet i produkterna ökar liksom inköpen av tjänster. Både den egna förädlingen innehåller i stadigt ökad omfattning tjänster och så även hos leverantörerna, som också i ökad omfattning är rena tjänsteföretag. Tjänsteleverantörerna finns i växande grad både i Sverige och utomlands. Traditionella uppdelningar i tjänster och varor ger idag en direkt felaktig bild av industrins storlek och betydelse.

Rapporten ” En rättvisare bild av industrin” är framtagen i ett samarbete mellan chefekonomerna på Almega, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen. Här analyseras industrins utveckling på ett nytt sätt som ger en mer rättvisande och heltäckande bild av industrins betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

Analysen visar att industrin i verkligheten svarar för närmare 25 procent av Sveriges BNP, en andel som dessutom framstår som avsevärt mer stabil än vad mer traditionella mått visar. Det är fler ”indirekt” än ”direkt” sysselsatta i industrin. Av de svenska leverantörerna till industrin i Sverige är numera hela 64 procent leverantörer av tjänster medan följaktligen endast 36 procent levererar varor.

Siffrorna visar tydligt att tjänsteinnehållet i industrin är omfattande. Industrin och industrins leverantörers produktion innehåller idag tjänster i en helt annan omfattning än tidigare. Analysen visar också tydligt att svensk industri och tjänstesektor i allt högre utsträckning deltar i det internationella handelsutbytet. Andelen importerade insatsvaror och insatstjänster har trendmässigt ökat, liksom exporten, som andel av Sveriges produktion.

I rapporten framgår också att industrin efter finanskrisen visserligen haft svårt öka antalet direkt anställda, men de indirekt anställda har på endast två år (från 2009 till 2011) ökat med närmare 25 000 personer. Här svarade tjänsteproducenterna för hela 70 procent av ökningen.

Att industrin ger många fler jobb än de som direkt är anställda innebär enligt analysen av den så kallade multiplikatoreffekten att industrin ger närmare en miljon personer jobb – direkt och indirekt.

Rapporten innehåller även ett bredare och längre perspektiv på industrins utveckling. Här visas bland annat att industrins intäkter av tjänster mer än fördubblats sedan mitten av 1990-talet. Att andelen stadigt ökat över lång tid indikerar att utvecklingen kan komma att fortsätta även framöver.

Globalisering och internationell handel med en ökad specialisering är viktiga faktorer för konkurrenskraft och industrins framgångar också i Sverige.

Avgörande för industrins fortsatta framgångar är tillräcklig tillgång på personal med rätt kompetens. I rapporten konstateras att utbildningsnivån på de anställda har ökat och kan förväntas fortsätta att öka i takt med att kraven stiger. Här visas att utbildningsnivån i den industrinära tjänstesektorn är högre än i industrin (här i en mer traditionell beskrivning) och därtill växer de kvalificerade tjänstejobben snabbare. Företagstjänsterna är en allt viktigare del i den mer rättvisande beskrivningen av industrin.

Entreprenörer, uppfinnare och ingenjörer har sedan länge varit viktiga delar i industrins framgångar.

Ser vi framåt med en fortsatt "tjänstefiering” av industrin i Sverige, med fler specialister och högutbildade, är det faktorer som kluster, kompetens och förmåga till samverkan som bidrar till ett innovationsklimat samt till konkurrenskraft. Rapporten innehåller här ett praktiskt och aktuellt exempel från Volvo Cars.

Svensk Verkstad

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Milstolpe i alliansen mellan Volkswagen och Ford
Tre projekt inom områdena elektrifiering och kommersiella fordon ska enligt plan realiseras.En milstolpe har nåtts i den globala alliansen mellan Volkswagen och Ford: Volkswagen AG:s styrelse har godkänt ytterligare kontrakt i samarbetet med Ford Motor Company som meddelades förra året. Volkswagen AG:s styrelse godkänner ytterligare projekt VolkswagenLäs mer
Brand i Boliden Kevitsa, omfattande skador.
Skadorna har blivit omfattande och en utredning pågår.Under natten uppstod en brand i byggnaden för primärkrossning i Bolidens gruva Kevitsa i finska Lappland. Ingen person har kommit till skada och eftersläckningsarbetet är avslutat. Skadorna är omfattande och utredning pågår med syfte att bedöma vilkaLäs mer
Autoliv ger uppdatering av marknads- och affärsläget för bilsäkerhetsföretaget
Accelererar med en hel del åtgärder och tecknar lån med Svensk Exportkredit I ett pressmeddelande idag meddelar Autoliv om en rad åtgärder som har och som kommer att göras för att på bästa sätt hantera den rådande situationen i coronakrisen. VD Mikael Bratt berättar om stillastående marknader och utmaningar som företaget stårLäs mer
3D-skrivaren som ökar produktiviteten och flexibiliteten
ANNONS. Ultimaker S5 Pro Bundle 3D-skrivare med industriell kapacitet.INDUSTRIELL KAPACITET ENKELT OCH FLEXIBELT O¨kar produktiviteten, flexibiliteten och mo¨jliggo¨r fler material fo¨r kra¨vande applikatione?r. Genom att uto¨ka den prisade Ultimaker S5 med Material Station och Air Manager fo¨rba¨ttras arbetsflo¨det medLäs mer
Schnutz Riktverk - för integrering i befintliga linjer eller nya linjer
ANNONS. B+S är en av de ledande tillverkarna av precisionsslittlinjer. Slittning och uppspolning av tunna och smala band med känsliga ytor är en av våra specialiteter. Våra slittlinjer möter de allra högsta kraven på kvalitet och garanti av: Slittkantskvalitet Breddtolerans Uppspolningskvalitet   De är I de flesta fall anpassade till varje kunds speciella..
Smart Automation från Östrand & Hansen
ANNONS. Östrand & Hansen har i över 40 år levererat kundunika automationslösningar och specialmaskiner till industriella kunder. På senare år har anläggningarna som levererats varit mer komplexa och innehållit en stor mängd olika tekniker.  ”Vi har byggt på oss en stor erfarenhetsbank och har bred kompetens kring hur olika sensorer, kameror, robotar och annan..
Festo förser för första gången världen med en standardiserad plattform - Festo Motion Terminal
Mekanik, elektronik och mjukvara på ett intelligent sätt smälter samman till ett cyberfysiskt system. Festo levererar världens första digitala ventilterminal - VTEM Digitaliseringen inom ramen för Industri 4.0 kommer att förändra tillverkningsvärldenpå djupet. Med Festo Motion Terminal förser Festo för första gången världen med en..
Följ arbetet med Högskolans Västs AI-influencer, se filmen här!
En fortsatt teknikutveckling är nödvändig för att klara kriser.Högskolans Väst är i full gång med projektet The Life of A.R.T som med hjälp av en AI-influencer ska locka fler unga att välja en framtid inom teknik. Nu lanseras en hubb där intresserade kan följa projektet via artiklar, intervjuer och blogginlägg. JustLäs mer
Scania: Styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning
Scanias styrelse har enhälligt beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget till årsstämman.Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring den fulla effekten av Coronavirusets spridning och dess konsekvenser på den globala efterfrågan. Som ytterligare finansiell försiktighetsåtgärd under den pågående krisen, föreslår styrelsen att..
Teknikföretagen släpper lektionsmaterial med koppling till Coronakrisen
Nytt lektionsmaterial med syfte att få fler ungdomar att intressera sig för teknikämnet.Vilka krav ställs på ett samhälle i kris och hur hänger områden som informationsteknik och källkritik ihop med Coronakrisen? Nu får alla Sveriges högstadieelever och tekniklärare i åk 7-9 ett nytt lektionsmaterial med syfte att få fler ungdomar att..
Epiroc vinner stororder för gruvutrustning och service från Codelco i Chile
Ordern är värd nästan 200 miljoner.Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner gör gruv- och infrastrukturindustrin, har vunnit en stor order för utrustning och service från Codelco för användning vid Chuquicamata-gruvan i norra Chile. Codelco har beställt underjordslastare, ortdrivningsriggar,Läs mer
Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning
Nära 70% av allt vatten som förbrukas i Sverige används av industrin.Långsiktig hållbarhet har många aspekter, en del mer uppenbara än andra. Vatten är något som ofta förutsätts finnas i obegränsad mängd. En riklig tillgång på rent och billigt vatten är för de flesta en självklarhet, men är det verkligen så..
PV System växlar upp med tillverkning i små serier
Vi offererar oftast inom 24 h. Legotillverkning i små serier. Gör som ABB, Toyota, Autoliv och många andra, låt PV Systems tillverka era Fixtur/maskindetaljer, vi läser alla Cadformat. I dessa speciella tider får  alla nya kunder "prova på rabatt" . Skicka din förfrågan..
MIBA systemintegratör i Robotlyftet
MIBA Industriteknik AB medverkar numera som rekommenderad systemintegratör i Tillväxtverkets satsning Robotlyftet. Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna satsning. Robotlyftet omfattar finansiering,..
Linjärmotorenhet LMSSA - komplett för snabb driftsättning
Aratron introducerar LMSSA linjärmotorenheter från HIWIN Microsystem i Taiwan. Linjärmotorenheterna levereras som ett komplett linjärsystem, inklusive servodriver och kablage, vilket förenklar inbyggnaden och driftsättningen. LMSSA är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till andra liknande linjärenheter med mekaniska transmissionsöverföringarLäs mer