Nyheter

I Sverige skapar industrin 1 miljon jobb

den 7 oktober 2015 16:16 Företagsprofil

Rapporterna och strategierna kring den svenska industrins framtid duggar tätt. På kort tid har Tillväxtanalys på regeringens uppdrag sagt sitt, likaså näringsdepartementet och allra senast industrins fack och arbetsgivarorganisationer.

Frekventa nyckelord är innovation, kompetens, riskkapital, utveckling av SME-företag, export av högförädlade varor och tjänster, globalisering, samarbete myndighet-akademi-näringsliv med flera. Väsentliga punkter, oavsett om de ryms inom jobbagendan eller arbetslinjen, med målet att upprätthålla välfärdssamhället.

I mitten av augusti kom Tillväxtanalys rapport kring ”Näringspolitiska insatser för stärkt konkurrenskraft”, som speglar hur Storbritannien, Nederländerna och Tyskland genomför insatser för lösa aktuella och framtida utmaningar med global konkurrenskraft, innovation, kompetensförsörjning och jobbskapande. Den rapporten visar på behovet av övergripande nationella industristrategier med inriktning på ”high value manufactring”, samverkan och samarbeten mellan myndighet-akademi-näringsliv, aktivt innovationsarbete, stöd för utveckling av SME samt viktiga komponenter som kunskap/kompetens och riskkapital.

I slutet av september presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg dokumentet ”Sveriges exportstrategi”. En strategi som ska leda till ökad export till tillväxtländerna, få fler SME-företag att exportera, flytta upp fler svenska varor och tjänster i förädlingskedjan, öka Sveriges attraktionskraft bland både investerare och turister samt hålla den globala handeln öppen. Team Sweden är ett centralt begrepp i strategin.

I månadsskiftet september-oktober kom så rapporten ”En rättvisare bild av industrin”, utgiven av Almega, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen. Så här sammanfattar rapportförfattarna, Lena Hagman, Erica Sjölander, Staffan Bjurulf, Anders Rune och Lars Jagrén rapporten:

Industrin i Sverige har idag en helt annan struktur än förr. Numera är industrin integrerad i långa förädlingskedjor globalt. De stora företagen har fler anställda utomlands än i Sverige. Tjänsteinnehållet i produkterna ökar liksom inköpen av tjänster. Både den egna förädlingen innehåller i stadigt ökad omfattning tjänster och så även hos leverantörerna, som också i ökad omfattning är rena tjänsteföretag. Tjänsteleverantörerna finns i växande grad både i Sverige och utomlands. Traditionella uppdelningar i tjänster och varor ger idag en direkt felaktig bild av industrins storlek och betydelse.

Rapporten ” En rättvisare bild av industrin” är framtagen i ett samarbete mellan chefekonomerna på Almega, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen och Unionen. Här analyseras industrins utveckling på ett nytt sätt som ger en mer rättvisande och heltäckande bild av industrins betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

Analysen visar att industrin i verkligheten svarar för närmare 25 procent av Sveriges BNP, en andel som dessutom framstår som avsevärt mer stabil än vad mer traditionella mått visar. Det är fler ”indirekt” än ”direkt” sysselsatta i industrin. Av de svenska leverantörerna till industrin i Sverige är numera hela 64 procent leverantörer av tjänster medan följaktligen endast 36 procent levererar varor.

Siffrorna visar tydligt att tjänsteinnehållet i industrin är omfattande. Industrin och industrins leverantörers produktion innehåller idag tjänster i en helt annan omfattning än tidigare. Analysen visar också tydligt att svensk industri och tjänstesektor i allt högre utsträckning deltar i det internationella handelsutbytet. Andelen importerade insatsvaror och insatstjänster har trendmässigt ökat, liksom exporten, som andel av Sveriges produktion.

I rapporten framgår också att industrin efter finanskrisen visserligen haft svårt öka antalet direkt anställda, men de indirekt anställda har på endast två år (från 2009 till 2011) ökat med närmare 25 000 personer. Här svarade tjänsteproducenterna för hela 70 procent av ökningen.

Att industrin ger många fler jobb än de som direkt är anställda innebär enligt analysen av den så kallade multiplikatoreffekten att industrin ger närmare en miljon personer jobb – direkt och indirekt.

Rapporten innehåller även ett bredare och längre perspektiv på industrins utveckling. Här visas bland annat att industrins intäkter av tjänster mer än fördubblats sedan mitten av 1990-talet. Att andelen stadigt ökat över lång tid indikerar att utvecklingen kan komma att fortsätta även framöver.

Globalisering och internationell handel med en ökad specialisering är viktiga faktorer för konkurrenskraft och industrins framgångar också i Sverige.

Avgörande för industrins fortsatta framgångar är tillräcklig tillgång på personal med rätt kompetens. I rapporten konstateras att utbildningsnivån på de anställda har ökat och kan förväntas fortsätta att öka i takt med att kraven stiger. Här visas att utbildningsnivån i den industrinära tjänstesektorn är högre än i industrin (här i en mer traditionell beskrivning) och därtill växer de kvalificerade tjänstejobben snabbare. Företagstjänsterna är en allt viktigare del i den mer rättvisande beskrivningen av industrin.

Entreprenörer, uppfinnare och ingenjörer har sedan länge varit viktiga delar i industrins framgångar.

Ser vi framåt med en fortsatt "tjänstefiering” av industrin i Sverige, med fler specialister och högutbildade, är det faktorer som kluster, kompetens och förmåga till samverkan som bidrar till ett innovationsklimat samt till konkurrenskraft. Rapporten innehåller här ett praktiskt och aktuellt exempel från Volvo Cars.

Svensk Verkstad

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Ökad förlust för Multidocker
Leveransförseningar och flytt av produktion är några av förklaringarna.Under perioden januari-september 2019 sjönk både omsättningen, 66,1 MSEK jämfört med 112,1 MSEK motsvarande period föregående år, och resultatet, -21,6 MSEK jämfört med -8,7 MSEK för Multidocker. "Klart under vår målsättning", skriver bolagets vd..
Shape Corp. vinner Swedish Steel Prize 2019
Vinner med sin banbrytande lösning för tillverkning av A-stolpe och tackräcken till bilindustrin. Implementeras hos Ford redan 2020.Vinnaren i det tjugonde Swedish Steel Prize är Shape Corp. från USA. De tilldelas priset för banbrytande användning av martensitiskt stål i en 3D-formad rörkonstruktion för takräcken till bilindustrin. -Shape Corp. visar med..
Varsel i Åmål
Minskade beställningsprognoser i kundsegmentet commercial vehicles. SEM AB i Åmål har i dag och efter att ha informerat berörda fackförbund varslat 14 kollektivavtalsanslutna anställda för uppsägning vid tillverkningsenheten i Åmål där SEM även har sitt huvudkontor. SEM tillverkar tändsystem för motorer och anledningenLäs mer
Nu installeras världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar
Tekniken har stor potential att minska klimatpåverkan Smartroad Gotland har nu börjat installera första sektionen av världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Elvägar möjliggör överföring av elektrisk energi från vägen till fordonet under drift. Tekniken har stor potential..
SSAB först i världen med fossilfritt stål på marknaden
Ska erbjuda det första fossilfria stålet till marknaden redan 2026Stålkoncernen SSAB presenterar nu en plan för att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden. För första gången presenterades planen för omställningen till fossilfri stålproduktion från järnmalm för över 400 kunder och branschaktörer i..
Unionens konjunkturprognos: Svensk industri oväntat stark
Exporten har gått mot strömmenDen svenska exporten har gått mot strömmen och har utvecklats starkt i år. Men svensk tillväxt har mattats av och det beror främst på minskat bostadsbyggande. Nästa år går industrin in i en svagare period, men Unionens fackklubbar tror på fortsatt högLäs mer
Intertechna inleder samarbete med SKF i Sverige
Intertechna är ett svenskt företag med lång erfarenhet av lösningar för ökad drifttillgänglighet och kvalitet inom produktion. Intertechna levererar idag expertkompetens och systemlösningar för tillståndsbaserat underhåll till den internationella marknaden. SKF levererar rullningslager, tätningar, smörjsystem och service till industri- och fordonsmarknaden..
Dieselmotortillverkaren får order värd över 30 miljoner kronor
Den nya modellen lanserades i september.Cimco Marine AB (publ) har erhållit order för OXE300 från en av sina distributörer i Nord- och Sydamerika, för framförallt statlig användning. Det totala ordervärdet är ca 3 miljoner EUR för basenheterna, exkl. tillbehör, servicekits och reservdelar. LeveransLäs mer
Storaffär på gång för Zander & Ingeström
Aktien handelsstoppades.Under tisdageftermiddagen handelsstoppade Nasdaq Stockholm Christian Berner Tech Trade AB (publ) aktie då det fanns misstänkt informationsläckage gällande dotterbolaget Zander & Ingeströms pågående förhandlingar om en större order inom värmeteknik.  EnligtLäs mer
Så ska svenska leverantörer hänga med på Volkswagens klimatsmarta resa
Vad ska svenska leverantörer tänka på för att hänga med på tåget med klimatneutrala elbilar? – Det är en bra utgångspunkt att det som tillverkas, tillverkas på grön el, säger Sten Forsberg, Director Volkswagen Sverige, som talade på Subcontractor Direct på underleverantörsmässan Elmia Subcontractors första dag. Uppkopplade produkter och teknikLäs..
Batterifabriken stuvar om i ledningen
I augusti i år fick tidigare vdn Daniel Troedsson lämna och nu gör bolaget ytterligare förändringar.I augusti i år fick batteriföretaget Alelions vd Daniel Troedsson lämna företaget. Bakgrunden uppgavs vara den tuffa förändring inom truckmarknaden som inneburit att Alelions försäljning och resultat drastiskt försämrats när de stora..
Alfa Laval öppnar nytt innovations- och testcenter utanför Köpenhamn
Ett testcenter för dekantrar och ett globalt kunskapscenter för livsmedels- och vattenapplikationer.Alfa Laval öppnar ett innovations- och testcenter för dekantrar i Søborg, nordväst om Köpenhamn, Danmark, för att stärka företagets globala ställning inom livsmedel och vatten, två viktiga tillväxtområden för företaget. Den..
Ekets Mekaniska varslar
Minskad efterfrågan inom fordonsindustrin ligger bakom. Femton kollektivanställda och två tjänstemän har varslats om uppsägning på Ekets Mekaniska i Örkelljunga. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Företaget tillverkar avancerade detaljer i metall till i huvudsak svensk industri och det är den minskande efterfråganLäs mer
Koenigsegg ska anställa hundratals
Biltillverkaren i Ängelholm gasar och söker medarbetare till hela produktionskedjan.Koenigsegg behöver anställa flera hundra personer när produktionen skalas upp i Ängelholm. Det skriver Ny Teknik. Företaget har därför åkt till tech-konferensen Web Summit i Lissabon, för att leta efter talanger. Operativa chefen Halldora von KoenigseggLäs mer
Ekets Mekaniska varslar
Minskad efterfrågan inom fordonsindustrin ligger bakom. Femton kollektivanställda och två tjänstemän har varslats om uppsägning på Ekets Mekaniska i Örkelljunga. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Företaget tillverkar avancerade detaljer i metall till i huvudsak svensk industri och det är den minskande efterfråganLäs mer