Nyheter

Miljön prioriteras alltför sällan

den 19 december 2013 10:11 Företagsprofil

Alltför många arbetsgivare prioriterar inte arbetsmiljöarbetet

Större arbetsgivare har goda rutiner för det förebyggande arbetsmiljöarbetet på pappret. Men bristerna uppkommer i den praktiska tillämpningen. Arbetsgivare ger inte chefer möjligheter att styra verksamheten mot säkrare arbetsplatser.

Detta framgår av en kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket har beställt om det förebyggande arbetsmiljöarbetet som krävs för att anställda inte utsätts för risker i arbetet. Sammanställningen är gjord av forskare Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ansvarar alla Sveriges 350 000 arbetsgivare för. Det går ut på att kartlägga och bedöma riskerna på arbetet, planera för och åtgärda arbetet med att minimera riskerna samt följa upp och förbättra resultaten.

Forskningsrapportens fokus är möjligheter och hinder för att styra det förebyggande arbetet med sikte på resultat – minskad ohälsa och färre olyckor.

– En av slutsatserna är att det idag finns dokumenterade rutiner för arbetsmiljöarbetet på många arbetsplatser. Men ledningen delegerar ned arbetet och ger inte sina chefer pengar, befogenhet och kunnande för att åtgärda och följa upp risker, säger Kaj Frick, en av forskarna bakom kunskapssammanställningen.

– Detta sker för att ledningarna saknar mål för och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Företagsledningar styrs av effektivitet, menar forskarna. Arbetsmiljöarbetet uppfattas allt för ofta stå i konflikt med lönsamhet och effektivitet. En lösning är att tydligt visa i resultaträkningen vad det förebyggande arbetet kan betyda för ett företag.

– Ett första steg är att kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning blir synliga för ledningen. Då borde incitamentet för åtgärder bli uppenbart, säger Ulf Johansson, den andra av forskarna.

Han tillägger att en rad andra åtgärder krävs för att nå resultat med det förebyggande arbetet, bland dem att företagsledningar: 

  • formulerar mål för arbetsmiljöarbetet
  • mäter och följer upp målen
  • fördelar ansvaret på cheferna och ibland accepterar vissa budgetöverskridanden för att genomföra förbättringar

En av rapportens slutsatser är att det är lättare att minska riskerna som rör olycksfall. Förklaringen är att dessa är mest märkbara och lättast att mäta. Det är svårare att nå resultat med det arbetsmiljöarbete som gäller de långt större riskerna, att arbetets organisering kan ge belastningsskador och stressrelaterad ohälsa, konstaterar forskarna.

Fallstudier i rapporten visar hur långt olika branscher kommit med arbetsmiljöarbetet.

För småföretag har rutiner ökat något för att upptäcka risker. Men på grund av att många chefer på småföretag brister i kunskap om arbetsmiljö arbetar de utan systematik och tar upp relativt få arbetsmiljörisker. Resultatet är en hög frekvens av svåra olyckor, enligt forskarna.
Byggsektorn visar en del tecken på att den har förbättrat sitt förebyggande arbete de senaste åren. Men rutiner följs ändå för lite, speciellt i små byggföretag. Vad gäller underentreprenörer följer de inte alltid säkerhetsregler, de deltar sällan i skyddsronder och åtgärdar inte alltid upptäckta risker, enligt rapporten.
De kommunala förvaltningarna har generellt inte kunnat skilja på vad som fungerar bra, vad som ska förbättras och vad som återstår i arbetsmiljöarbetet. De har heller inte kunnat reflektera över hur kritiserade brister från Arbetsmiljöverket har uppstått.

Forskarna menar att lönsamhet står i konflikt med vissa typer av arbetsmiljöförbättrande åtgärder och för vissa branscher. Rapporten nämner också exempel på där förebyggande arbete varit lönsamt. Ett exempel är vad som hände på Volvo. Företaget gjorde stora besparingar genom att låta ergonomer vara med och utveckla produktionsmetoder.

– I några andra studier som vi refererar till, resulterar hälsofrämjande satsningar i tre till åtta gånger högre avkastning, säger Ulf Johansson.

Arbetsmiljöverket har en treårig satsning på det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom möten och workshops med bland andra småföretag, en vägledning och webbverktyg. Inspektioner kommer genomgående att ha det förebyggande arbetet som tema.  

– Rapporten bekräftar att vår satsning ligger rätt i tiden. Vi kommer även att fortsätta stärka arbetsmiljöarbetet som rör organisationen i företag och påverkar den psykosociala arbetsmiljön, säger Ulf Strandberg, sakkunnig på förebyggande arbete på Arbetsmiljöverket.

Läs hela rapporterna Systematiskt arbetsmiljöarbete – syfte och inriktning, hinder och möjligheter samt Hur SAM genomförs i branscherna. 

Kontaktpersoner:
Kaj Frick, Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, tel. 073-744 0770
Ulf Johansson, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola, tel. 072-515 9269 
Ulf Strandberg, sakkunnig, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket, tel. 010-730 9947

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Arbetsmiljöverkets vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Qimtek AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Pressmeddelande

SmartControl från Castrol
Ny lösning för smartare hantering av metallbearbetningsvätskor.Castrol, en av världens ledande tillverkare av smörjmedel, lanserar SmartControl, ett nytt system som erbjuder automatisk, maskinbaserad övervakning i realtid, samt hantering av vätskor för metallbearbetning. Castrol SmartControl har utvecklats i samarbeteLäs mer
Verkstadstrion startar eget
Med automation och robotlösningar som huvudinriktning startar de om Gemek i Ljusdal och jobben har redan börjat redan trilla in. De senaste åren har maskinerna i verkstadsföretaget Gemeks lokaler i Ljusdal stått stilla. Men nu är det full fart i verkstaden igen. En slipad och erfaren trio från Ovanåker kör igång verksamheten. – Vi gör..
Bränslecellsdriven dragtruck för framtidens flygplatslogistik
Nu lanserar Linde Material Handling dragtrucken P250 med ett av framtidens mest lovande energisystem – bränsleceller.   Teknologin erbjuder en rad fördelar, bland annat sänkta kostnader, minimal miljöpåverkan och snabb påfyllning. Infrastrukturen på flygplatser är avgörande för att passagerare och gods ska kunna transporteras på ett..
Ny leverantör av hydraulpressar på den skandinaviska marknaden
Ett imponerande kvalitetsarbete, välutbyggd R&D och stort fokus på industri 4.0 avgörande när Olsons Maskinservice breddar programmet för hydraulpressar med integrerade automationslösningar. Olsons Maskinservice AB har tecknat avtal om att representera Hursans breda pressprogram i Skandinavien och Baltikum. Hursan Press är en ledande tillverkare av hydraulpressar i Turkiet med en..
LaserProFusion-teknologin för verktygsfri formsprutning
EOS högproduktiva teknik gör industriell 3D-printing till en attraktiv lösning för massproduktion med polymerer. Mellan den 16–23 september 2019 går K Trade Fair, den ledande mässan för plast- och gummiindustrin, av stapeln.  Under mässan kommer EOS att presentera sin nya LaserProFusion-teknik, en revolutionerande process för polymerbaserad additiv tillverkning.Läs..
IT-säkerhet i industrisystem
Vägledning för IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster för industriautomation.Ytterligare en del av den internationella standarden IEC 62443 för IT-säkerhet i industriella automationssystem är nu svensk standard. Det är SS-EN IEC 62443-2-4 som handlar om IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster. Den nya delen avLäs mer
Universal Robots lanserar kollaborativ automatiseringscobot med hög nyttolastkapacitet 
Byggd för att göra mer är den idealisk för automatisering av tung materialhantering samt maskinbetjäning. Unverisal Robots nya UR16e, med imponerande 16 kilos nyttolastkapacitet, förstärker kollaborativa robotlösningar och tillför hög nyttolastkapacitet för producenter som önskar påskynda sin automatisering. UR16e kombinerar hög nyttolastkapacitet med..
Danobat förvärvar nederländska Hembrug
Företagens expertis inom slipning och hårdsvarvning utlovar nya banbrytande erbjudanden. Maskinverktygstillverkaren Danobat tillkännagav på måndageftermiddagen förvärvet av nederländska Hembrug Machine Tools. Förvärvet tillkännagavs på plats på verktygsmaskinmässan EMO i Hannover. Danobat är marknadsledande inom..
Dunderstart för svenska VBN Components på EMO
På måndagen vann Uppsalaföretaget MM Maschinenmarkts innovationspris.Nu har vinnarna utsetts för tyska MM Maschinenmarkts innovationspris på EMO i Hannover, en av världens största verktygsmaskinmässor. Den 16 september gick prisceremonin av stapeln och VBN Components segrade i kategorin additiv tillverkning, med sin 3D-printadeLäs mer
Ny leverantör av hydraulpressar på den skandinaviska marknaden
Ett imponerande kvalitetsarbete, välutbyggd R&D och stort fokus på industri 4.0 avgörande när Olsons Maskinservice breddar programmet för hydraulpressar med integrerade automationslösningar. Olsons Maskinservice AB har tecknat avtal om att representera Hursans breda pressprogram i Skandinavien och Baltikum. Hursan Press är en ledande tillverkare av hydraulpressar i Turkiet med en..
Mitsubishi öppnar teknikenter
Ett tekniskt center för utbildning och teknik för lösningar inom skärande bearbetningar. Mitsubishi Materials har öppnat ett nytt teknikcenter - MTEC (Mitsubishi Technology & Education Center) nära Stuttgart, Tyskland. Det nya centret är inrymt i en modern tvåvåningsbyggnad och invigdes officiellt med en öppningsceremoni i juni 2019. MedLäs mer
Första vändskärsborret för håldjup på 7xD
Nya borret från Sandvik Coromant visas på EMO i hall 5, monter B06. Borret CoroDrill® DS20 från specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant är det första vändskärborrskonceptet som kan tillverka hål med ett djup på upp till 7xD. Borret, där kroppen och skären har helt ny design, ger användarna..
Världens första kategori 5 lyftbord i standardutförande
Kategori 5 är den tuffaste klassificeringen av lyftbord enligt lyftbordsstandarden SS-EN 1570-1, och innebär att produkten har en livslängd på mer än 512 000 cykler med full märklast.Två år av hårt arbete och testkörningar är äntligen över. Nu lanserar EdmoLift världens första hydrauliska kategori 5-lyftbord i standardutförande, HDL 2000. –..
Verkstaden investerar i ännu en DMG MORI
Valet var enkelt.Tramek AB i Karlshamn är ett mindre verkstadsföretag som är inriktat på att rationellt tillverka mekaniska produkter i enstaka enheter eller mindre serier. Idag arbetar TRAMEK som partner och problemlösare till företag inom olika sektorer som ex. stål-Läs mer
LMV AB Investerar i en Okuma
Ökar effektiviteten och förbättrar logistikflödet.Lidköpings Mekaniska Verkstads AB har fokus inom skärande bearbetning med extremt fina toleranser. Tillverkning sker av produkter av större och mindre dimensioner i begränsade serier. Kunderna finns främst inom maskin-, fordons- och försvarsindustrin. EnLäs mer