Nyheter

Optimismen ökar i G7- länderna, men minskar i...

den 7 januari 2014 08:25 Företagsprofil

Det globala företagsåret 2014: Optimismen ökar i G7, men minskar i BRIC.

Färska resultat från revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons globala undersökning visar att företagen i mogna ekonomier ser ut att driva tillväxt och efterfrågan under 2014, medan företagen i BRIC-länderna får ett mer utmanande år. Företagens optimism och tillväxtindikatorer har ökat väsentligt i G7 den senaste tiden medan BRIC-ländernas optimism har fallit. Detta gör att balansen förändras i den globala ekonomin framöver.

För ett år sedan hade de så kallade G7-länderna ett balansmått som speglar optimism respektive pessimism på -16 jämfört med 39 i BRIC-länderna. (Balansmått avser andelen optimistiska företag minskat med andelen pessimistiska.) Nu är dock bilden väsentligt annorlunda. G7-ländernas optimism har ökat till ett balansmått på 28 procent vilket innebär en ökning med 44 procentenheter. Det är framför allt förbättringar i Japan, Storbritannien och USA som ligger bakom ökningen. Optimismen i BRIC-länderna har samtidigt fallit med 17 procentenheter till 22 procent, där Brasilien har lett nergången och nu har rekordlåga tio procent. Även Ryssland har tappat förtroende för det egna landets ekonomiska förutsättningar och når sin lägsta notering sedan 2009 (en procent).


Peter Bodin, global styrelseordförande i Grant Thornton International Ltd och vd för Grant Thornton Sverige kommenterar:

- Vi kommer att få ett skifte 2014 i vilka som agerar lokomotiv i den globala ekonomin.. BRIC-länderna har i stort sett drivit den globala tillväxten sedan den finansiella krisen, men nu gör G7-länderna comeback och till och med eurozonen verkar vara med på tåget. Skillnaden mot för ett år sedan är stor. Tillväxtmöjligheterna ser goda uti G7, medan osäkerheten växer i BRIC-länderna och i Latinamerika, säger Peter Bodin.


Fyra av tio BRIC-företag lider av brist på efterfrågan

Den förändrade tilltron kan direkt översättas i tillväxtmöjligheter, enligt Grant Thorntons undersökning. Utsikterna för ökad omsättning hos G7-företagen har ökat till ett balansmått på 49 procent under året (andelen företag som tror på ökad omsättning minskat med de som tror på minskad omsättning). I BRIC, däremot har förväntningarna på omsättningstillväxt fallit med 27 procentenheter till 54 procent under samma period. Samma trend avspeglar sig även när det gäller vinstförväntningar liksom anställningar och investeringar. Dessutom hindras G7 länderna i mindre omfattning av brist på efterfrågan, medan andelen företag vars tillväxt hindras på grund av brist på efterfrågan ökade något i BRIC-länderna, där nu fyra av tio företag säger att detta är ett hinder för tillväxt.

-  För tolv månader sedan såg tillväxtutsikterna helt annorlunda ut för G7. Europa befann sig i recession, USA oroades över budgetstupet och ”Abenomics”* hade ännu inte gett effekt i Japan. Men nyligen har dessa två ekonomier återfått tillväxten samtidigt som arbetslösheten minskar och konsumentpriserna stiger. Som en följd ser vi nu förnyad efterfrågan på varor och tjänster, vilket förstås översätts i förbättrade kort- och långsiktiga tillväxtutsikter, säger Peter Bodin.

* Abenomics kallas den ekonomiska politik som den japanska premiärministern Abe står bakom.

-  BRIC-ländernas situation är svårare. Nyheten under 2013 att det amerikanska Federal Reserve drar ner på sitt omfattande stödprogram, skapade stor osäkerhet och förvirring hos utvecklingsländerna. Det är troligt att nerdragningarna kommer att ske under 2014. Tillväxten i alla fyra BRIC-länder har bromsat in rejält. Läget i Kina ser dock mer stabilt ut, medan Brasilien, Indien och Ryssland har allvarliga ekonomiska och politiska utmaningar att vänta under de kommande tolv månaderna. Förhoppningen är att vi nu går mot en mer balanserad global ekonomi med färre ytterligheter. Detta borde stödja möjligheterna till tillväxt, bättre balans och mindre svängningar, så att företagen kan planera för framtiden och fatta beslut med större säkerhet, avslutar Peter Bodin.


Om undersökningen

Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 12 500 företag årligen i 45 länder. För de resultat som publiceras här har 3500 företagsledare intervjuats mellan november och december 2013, däribland 450 svenska företagsledare i företag med 50-500 anställda. Primärt intervjuas vd-ar och styrelseordförande via telefon, men i enstaka länder kan andra intervjuformer förekomma av legala skäl. Datainsamlingen och bearbetningen av materialet sköts av Grant Thorntons researchpartner Experian. Intervjuerna i Sverige görs av företaget Prospector. Denna unika undersökning har 21 års trenddata för de flesta av de europeiska länderna och tio år för icke-europeiska länder. För mer information besök även:

www.internationalbusinessreport.com

 

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige, styrelseordförande GTIL

T 0708-21 71 69

E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press


Om Grant Thornton i Sverige

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Qimtek AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Hanza vinner affär värd över 35 miljoner
Kunden är ledande inom belysningar för väg- och terränggående maskinerTillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) har skrivit ett avtal med TYRI Lights som är värt minst 35 MSEK per år. Affären omfattar tillverkning av belysningsprodukter med LED-teknik. -Vi har kontinuerligt utökat vår förmåga inom våra sex kluster,Läs mer
Proplate landar investering på 17 miljoner
-Det vi har gjort motsvarar i princip uppsättningen av en mindre fabrik, säger vd Max Björk.   Det senaste året har Proplate investerat 17 miljoner kronor i sin anläggning i Oxelösund. Nya maskiner gör det möjligt att ta ännu större order samtidigt som delar av anläggningen byggts om för att gör tillverkningen ännu mer..
Sandvik Coromant tilsätter två nya toppchefer
Stärker ledningsgruppen med strategiska rekryteringar. Helen Blomqvist har utsetts till vice vd, ansvarig för produktledning samt forskning och utveckling på Sandvik Coromant. Hon kommer idag från en roll som chef för försäljningsområdet Nordeuropa för Sandvik Coromant, hon har doktorerat i kemi vid StockholmsLäs mer
Welandkoncernen köper Kodverkstan
Blir därmed ägare till mjukvaran Compact Store som styr Weland Solutions hissautomater. Welandkoncernen har förvärvat företaget Kodverkstan. Förvärvet innebär bland annat att Weland Solutions nu helt äger WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store som tidigare tagits fram tillsammans med Kodverkstan. Det är det nya bolagetLäs mer
Väderstad spränger 3-miljardersvallen
Lagom till sommarsemestern dundrar företaget ut 8,8 miljoner i en välförtjänt bonus till sina anställda.Lantbruksmaskintillverkaren Väderstad gjorde ett rekordår 2018. Omsättningen inom Väderstadkoncernen landade på 3,02 miljarder kronor, vilket är nytt rekord och en ökning med cirka 27 procent jämfört med 2017. Vinstmässigt levererade koncernen..
SKF investerar 450 miljoner kronor i tillverkning av spårkullager
Automatiserar flödet i italienska Bari och bygger en helt ny fabrik i Kina. Kullagerföretaget SKF investerar cirka 450 miljoner kronor för att öka konkurrenskraften i koncernens erbjudande av spårkullager. Samtidigt flyttas viss produktion från Bari, Italien, till Asien och delar av Östeuropa. Tillverkningen av spårkullagerLäs mer
20 konkreta åtgärder för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem
Idag presenterar Trafikverket en färdplan som ska öka Sveriges digitaliseringstakt.Digitaliseringen innebär att väginfrastrukturen blir uppkopplad och mer integrerad i olika transportlösningar, vilket ger lösningar för både minskad klimat- och miljöpåvekan samt ökad trafiksäkerhet. Här kan färdplanen skapa ökad..
Volvo och Nvidia utvecklar AI-plattform för självkörande lastbilar
Partnerskapet med Nvidia viktigt för att successivt kunna introducera autonoma applikationer, menar Volvos koncernchef Martin Lundstedt.Fordonstillverkaren Volvo har skrivit ett partneravtal med it-företaget NVIDIA för att utveckla avancerad AI-plattform för självkörande lastbilar. Bolagen ska gemensamt utveckla det beslutsfattande systemet för..
Absolicon tecknar ramavtal om produktionslina till Greenline Africa
Hög solinstrålning och höga energipriser i Sydafrika öppnar upp för affären som uppgår till minst 40 miljoner kronor.Greenline Africa har tecknat ett ramavtal med Absolicon i Härnösand om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till ca €4 miljoner (ca 40 miljoner..
Cimco Marine skiftar vd
Det svenska bolaget är ledande inom dieselmotorer med hög prestanda.Cimco Marine ABs (publ) styrelse har utsett Myron Mahendra till ny VD från 1 juli 2019. Han efterträder Andreas Blomdahl som kommer fortsätta i sin roll som styrelseledamot i Cimco. Andreas kommer dessutom att fungera som senior rådgivare och ambassadörLäs mer
Ny topp till Boliden
Han blir ny direktör för affärsområde Smältverk.Daniel Peltonen har utsetts till ny direktör för affärsområde Smältverk. Han tillträder rollen under december 2019 och kommer att ingå i Bolidens koncernledning. Daniel har diplomingenjörsexamen (MSc) i kemisk teknik med industriell ekonomi från Åbo Akademi.Läs mer
Ahlsell planerar en av sina största anläggningar i Sverige
Ombyggnation av en 5000 kvm stor lokal sparkas nu igång och ska förutom butik inrymma godshantering och utgöra basen för ett 60-tal säljare.Ahlsell har tecknat avtal med Klövern om att totalrenovera och hyresgästanpassa en befintlig fastighet på Kiselgatan 33 i Norrköping för att inrymma Ahlsells framtida verksamhet i Norrköping. Dessa lokaler har tidigare..
Affärsläget för industrin försvagas
Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall som är något bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige sammantaget de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.Affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri under andra kvartalet i år, visar Teknikföretagens konjunkturbedömning. Utfallet..
100 ton stål på två dagar i akutprojekt
-När jag får uppleva projekt som det här och se engagemanget och viljan att lösa kundens problem gör det mig stolt och kalla mig Saltängare! säger Stefan Låås, projektledare.I maj utförde Saltängen Sveriges kanske snabbaste cisternreparation. Det var när mellanväggen i en cistern kollapsade hos en av Saltängens kunder i mellersta Sverige. Läget var akut då den..
Christian Berner Tech Trade utser ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström
Han kommer närmast från Siemens.Joel Lybert har utsett till ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB, ett dotterbolag till Christian Berner Tech Trade AB (publ), och till medlem i Christian Berner Tech Trades koncernledning. Lars-Olof Larsson, nuvarande vd för Zander & Ingeström,Läs mer