Nyheter

Stål för miljarder

den 10 september 2013 12:22 Företagsprofil

Stålkretsloppets värde för miljö och ekonomi kan räknas till miljarder

Efter åtta intensiva år är forskningsprogrammet Stålkretsloppet avslutat. På punkt efter
punkt överträffar resultaten de mål som fanns när programmet startade 2004. Det visar sig dessutom att miljöförbättringar av tillverkningsprocesser eller utveckling av lättare och starkare stålsorter leder till stora positiva effekter både hos råvaruleverantörer och vid användning av produkter tillverkade av moderna stål.

Stålkretsloppet är det första övergripande miljöforskningsprogram som syftar till att stärka stålets kretslopp och ytterligare öka det svenska stålets värde i samhället. Stål har unika egenskaper och kan gång på gång smältas om till nytt stål för tillverkning av nya produkter. Det är ett av världens mest använda konstruktionsmaterial och miljöförbättringar av tillverkningsprocesser eller utveckling av lättare och starkare stål har därför stor betydelse i samhället.

– Stålkretsloppets resultat visar hur man kan stärka stålets cirkulation och beräkna miljövärdet ur ett samhällsperspektiv. Resultaten har fallit väl ut och flera av dem används redan inom industrin. Detta tillsammans med att Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) godkänt slutrapporteringen garanterar att forskningen har genomförts med hög vetenskaplig kvalitet och nyttoeffekt. Kunskapen har sammanställts i ett antal dokument och filmer som ska föra kunskapen vidare till nytta för stålindustrin och en hållbar samhällsutveckling. Resultaten visar att stål har en avgörande roll i arbetet med att forma en bättre framtid, berättar programchefen Göran Andersson.

– Stålkretsloppet stärker den svenska industrins konkurrenskraft genom att medverka till en hållbar utveckling inom stål och miljö. Programmet är internationellt uppmärksammat och ett framgångsrikt exempel på tvärvetenskaplig forskning med miljöförtecken, framhåller Helén Axelsson, energi- och miljödirektör vid Jernkontoret.

– Avancerade stål är verkligen ett signum för den svenska stålindustrin, då de både i tillverkningsprocessen och framförallt i slutprodukterna bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, minska behovet av råvaror och sänka energianvändningen. På detta sätt hjälper våra stålprodukter till att förverkliga stålindustrins vision 2050 – "Stål formar en bättre framtid" – som bl a handlar om att skapa miljönytta. Tillverkningen ska bli så resurseffektiv att bara samhällsnyttiga produkter lämnar företagen, betonar Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Forskningsprojekten i programmet har skapat nya kunskaper och tekniker om hur man kan öka utbytet av järn och legeringsmetaller, hålla dem kvar i kretsloppet och samtidigt minska både användningen av energi och utsläpp av till exempel koldioxid. För att garantera att process- och produktutvecklingen leder till miljöförbättringar har det ingått i programmet att också utveckla metoder som på ett nytt sätt analyserar och värderar stålets miljöfördelar.

Om man utgår ifrån kostnaderna för energi, legeringsmetaller och utsläppsrätter för koldioxid kan framtagna tillverkningstekniker ges ett potentiellt miljöekonomiskt värde. Stålkretsloppet har visat resultatet av en sådan beräkning där summan avser hela värdekedjan. Sammantaget motsvarar den samhällsekonomiska potentialen nära tre miljarder kronor per år. Till detta ska läggas det minskade behovet av deponering, värdet av utvunna metaller, till exempel vanadin ur slagg som har i sig ett marknadsvärde på närmare en miljard kronor per år.

Fakta om Stålkretsloppet:

Stålkretsloppet är ett miljöforskningsprogram som spänner över hela stålets kretslopp. Forskningsprojekten förväntas leda till:

  • Resurs- och energisnålare tillverkning av stål.
  • Miljösmartare användning av stål i konstruktioner.
  • Underlättad användning av stålskrot och restprodukter.
  • Miljövärdering av stål och stålkonstruktioner ur ett livscykelperspektiv.

Forskningsprogrammet har finansierats gemensamt av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och gruv-, stål-, verkstads- och återvinningsindustrin, med totalt 230 miljoner kronor. Programmet startade 2004 och avslutades vid utgången av 2012. Slutrapporter och handböcker är nyligen publicerade.

http://www.jernkontoret.se/forskning/stalkretsloppet/index.php

Stålkretsloppets resultat:

• Nya avancerade stål ger stora, positiva miljöeffekter. De gör det möjligt att tillverka lättare konstruktioner och bidrar samtidigt till mer energi- och materialeffektiva tillverkningsprocesser.

• Nya verktyg, som effektiviserar och förenklar industrins arbete för en långsiktigt hållbar utveckling på miljöområdet.

• Ökat kunskapsutbyte mellan forskare och industri.

• Processtekniken som utvecklats i Stålkretsloppet ger ekonomiska och miljömässiga fördelar.

• Stålindustrins miljöförbättringar är en hävstång och ger större effekt både före och efter ståltillverkningen.

• Starkare och beständigare stål ger stora miljöeffekter på aktiva konstruktioner som fordon, men också för fasta stålkonstruktioner.

• Det finns starka miljömässiga och samhällsekonomiska skäl att ha ett livscykelperspektiv inför beslut om finansiering av nya forskningsprojekt.

• Ökad utvecklingstakt av processtekniker och forcerad användning av nya avancerade stålsorter är en nyckel till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället.

• Mistras medfinansiering av Stålkretsloppet har gett miljöfrågan en tydligare position hos deltagande företag.

Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret, 070-638 20 22

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör Jernkontoret, 070-370 92 31

Göran Andersson, chef för forskningsprogrammet Stålkretsloppet, 070-674 17 24


www.jernkontoret.se

Qimtek AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Pressmeddelande

Ny leverantör av hydraulpressar på den skandinaviska marknaden
Ett imponerande kvalitetsarbete, välutbyggd R&D och stort fokus på industri 4.0 avgörande när Olsons Maskinservice breddar programmet för hydraulpressar med integrerade automationslösningar. Olsons Maskinservice AB har tecknat avtal om att representera Hursans breda pressprogram i Skandinavien och Baltikum. Hursan Press är en ledande tillverkare av hydraulpressar i Turkiet med en..
Mitsubishi öppnar teknikenter
Ett tekniskt center för utbildning och teknik för lösningar inom skärande bearbetningar. Mitsubishi Materials har öppnat ett nytt teknikcenter - MTEC (Mitsubishi Technology & Education Center) nära Stuttgart, Tyskland. Det nya centret är inrymt i en modern tvåvåningsbyggnad och invigdes officiellt med en öppningsceremoni i juni 2019. MedLäs mer
Första vändskärsborret för håldjup på 7xD
Nya borret från Sandvik Coromant visas på EMO i hall 5, monter B06. Borret CoroDrill® DS20 från specialisten på skärverktyg och verktygssystem Sandvik Coromant är det första vändskärborrskonceptet som kan tillverka hål med ett djup på upp till 7xD. Borret, där kroppen och skären har helt ny design, ger användarna..
Världens första kategori 5 lyftbord i standardutförande
Kategori 5 är den tuffaste klassificeringen av lyftbord enligt lyftbordsstandarden SS-EN 1570-1, och innebär att produkten har en livslängd på mer än 512 000 cykler med full märklast.Två år av hårt arbete och testkörningar är äntligen över. Nu lanserar EdmoLift världens första hydrauliska kategori 5-lyftbord i standardutförande, HDL 2000. –..
Verkstaden investerar i ännu en DMG MORI
Valet var enkelt.Tramek AB i Karlshamn är ett mindre verkstadsföretag som är inriktat på att rationellt tillverka mekaniska produkter i enstaka enheter eller mindre serier. Idag arbetar TRAMEK som partner och problemlösare till företag inom olika sektorer som ex. stål-Läs mer
LMV AB Investerar i en Okuma
Ökar effektiviteten och förbättrar logistikflödet.Lidköpings Mekaniska Verkstads AB har fokus inom skärande bearbetning med extremt fina toleranser. Tillverkning sker av produkter av större och mindre dimensioner i begränsade serier. Kunderna finns främst inom maskin-, fordons- och försvarsindustrin. EnLäs mer
DMG Tramek
xxTramek har investerat i ytterligare en 5-axlig fräs från DMG MORI. Förra gången var det en DMU 75mB och den här gången är det en CMX 70 U med Heidenhain TNC620, 20bar genom spindeln, 600 liter papperbandsfilteranläggning och MPC machine protection control. ValetLäs mer
Växande efterfrågan på additiv tillverkning
Prototal växlar upp maskinparken ytterligare och driftsätter nya maskiner.Nu tar Prototal ytterligare ett steg på resan mot digital tillverkning av plastkomponenter och driftsätter sin fjärde Multi Jet Fusion 4210 3D-printer. Huvudanledningen till investeringen är att möta den fortsatt ökande efterfrågan samt för att kunnaLäs mer
Prevas utsedd till rekommenderad systemintegratör i Robotlyftet
Regeringens och Tillväxtverkets program Robotlyftet ska öka automation i Sveriges små och medelstora tillverkningsföretag. Regeringens och Tillväxtverkets program Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora tillverkningsföretag. Robotlyftet ger ekonomiskt stöd i form av automationscheckar så att företagen kostnadseffektivt kan ta in extern..
En växande affär för AP&T
– Under de senaste fem åren har vi arbetat målmedvetet för att stärka vårt erbjudande inom underhåll och ombyggnationer av pressverktyg, säger Ulf Andersson.Renovering, underhåll och ombyggnation av pressverktyg är en växande verksamhet inom AP&T. Nu vill företaget få ännu fler kunder att upptäcka de möjligheter man erbjuder på..
Ny sugkopp från SMC
För hantering av livsmedelsförpackningar.SMC introducerar nya ZP3P-JT och breddar därmed sortimentet av sugkoppar. Serien är anpassad för förpackningsindustrin i och med hög lyftkraft och lågt läckage vid hantering av påsar och föränderliga material. Sugkopparna finns i fem olika storlekar ochLäs mer
50 procent lättare
Världens första moduluppbyggda hybridkedja från igus, tillverkad av stål och plast.Energiförsörjningssystem tillverkade av stål och plast klarar långa förflyttningar utan upphängning utan problem, och kan öppnas och stängas blixtsnabbtSäker, lodrät styrning av kablar och slangar: igus har nu utvecklat sin första hybridkedja av plastLäs mer
”Förhindra produktåterkallning”
Kamerainspektion på ett enklare sätt.Tillverkarna i en rad branscher pressas allt hårdare och förväntas förbättra lönsamheten genom att begränsa antalet återkallade produkter. ”Förhindra produktåterkallning” har blivit något av ett mantra, och med allt fler regler att följa har efterlevnadLäs mer
FULLSATT på Robotkonferensen i Jönköping
Många hade tagit tillfället i akt att lära sig mer om trenderna inom tillverkningsindustrin och hur man kan automatisera sin egen verksamhet.På en fullsatt Robotkonferens på Elmia i Jönköping vänder man i dagarna två på frågor kring en tillverkningsindustri i förändring. Utvecklingstrender varvas med goda råd och konkreta exempel. Här..
KYOCERA Fineceramics Group har förvärvat Aliaxis Utilities & Industry AB
Köpet gäller den nordiska keramiska verksamhet tillsammans med FRIATEC GmbH’s – keramiska produktion och verksamhet i Tyskland I juni 2019 gick Aliaxis’ ut med ett pressmeddelande betr. den planerade transaktionen av Aliaxis’ keramverksamhet till KYOCERA Fineceramics Group. De nya namne på de båda företagen är; KYOCERA Fineceramics Nordics AB samt KYOCERA Fineceramics..