Aviatec

Beskrivning

Friktionssvetsning

Det är en mycket enkel process. Två ämnen som ska svetsas ihop spänns upp i maskinen – det ena ämnet förblir stationärt och det andra roterar. De pressas mot varandra under högt tryck och friktion uppstår, vilket orsakar att materialen snabbt blir plastiska och uppnår en temperatur på 1 000–1 100 grader.
Materialet blir utpressat. Härvid uppstår svetsvulsten som därefter kan tas bort, utan att hållfastheten minskar, eftersom ämnena svetsas ihop över hela ytan, från centrum till ytterdiametern.

Friktionssvetsning är en gammal och väl beprövad teknik, som utmärker sig med att ofta vara starkare än utgångsmaterialen.

Det är lite kul att tänka på att det vi gör faktiskt är detsamma som våra förfäder gjorde när de smidde i järn, så redan då uppfann man den metod som gav den starkaste sammanfogningen.

Det skulle därför vara mer relevant att kalla processen friktionssmide istället för friktionssvetsning.

Adress
Aviatec
Lufthavnsvej 25B
DK 9400  Nørresundby
Denmark
Telefon
0045-98191233
Fax
0045-98191723
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.aviatec.dk
Kontaktperson
Morten Ringkjøbing
Telefon
+45-26626234
Anställda
5 - 9
Omsättning

Specialistområden

Framtidens produktionsverksamheter upplever idag växande krav från myndigheter, återförsäljare och användare. Krav på lägre energiförbrukning, mer fokus på hygien och allmän åtgång av tid, kemikalier och vatten.

Alla branscher står inför stora utmaningar med ökad konkurrens och krav från ägarna på minskade kostnader och ökade vinster.

Friktionssvetsning är det lämpliga valet för en process – den kan uppfylla de flesta av dessa problemställningar – och Aviatec leder denna utveckling.

Vår produkt är skräddarsydd för dessa krav:

• Hög kvalitet
- mer hållbar och högre hållfasthet än vid vanlig svetsning.

• Kostnadsbesparande
- timantal – reparation – underhåll

• Resursbesparande
- material – slutproduktens finish – enhetliga produkter

• Mycket hög hygien
- svetsningen efterlämnar inga hål, sprickor eller porer, som kan utgöra grogrund för bakterietillväxt.

Just friktionssvetsning kan sammanfoga många olika material, som normalt inte kan svetsas ihop. Många material har inte testats med metoden – så låt oss därför se möjligheterna för din produkt.

Materialets form är ett av de få förbehåll, som måste beaktas vid friktionssvetsning. Svetsningen kan endast utföras på ämnen som kan spännas upp och roteras i förhållande till det andra uppspända materialet. Oregelbundna ämnen kan i regel spännas upp med hjälp av enkla verktyg.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Plåtbearbetning-Svetsning

Övrigt

Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen