Coatmaster Sweden AB

Beskrivning

Vår Verksamhet.

Vi ytbehandlar allt från järn till betong och trä. Kapaciteten är mycket stor, våra lokaler klarar av objekt i storleksordningen 11m x 7m (bredden x höjden) 45 m i längd godsvikten är heller inga bekymmer då vi har 3 spår järnvägsräls genom lokalerna. Kort och gott - går det frakta så kan vi hantera det! Maskinparken är stor, vi har flera stora truckar, lastmaskiner och teleporter. Här nedan är det kort beskrivet vad vi använder oss av.

Blästring:

Består av bläster/blästergrytor i olika storlekar och kapaciteten är stor och vi använder oss uteslutande av Clemcos produkter. Blästringen sker efter speciella renhetsnormer där nogrannhet och ytprofil har en avgörande roll för hållbarhet och fäste.RENINGSGRAD Enligt SIS standard 055900 ”Rostgrader hos stålytor och noggrannhetsgrader vid stålytors förbehandling för rostskyddsmålning” uppdelas utgångsmaterialet i fyra olika grupper, A–D.

SA: Stålyta helt täckt av fastsittande valshud och i stort sett utan rost.

B: Stålyta som börjat rosta och från vilken valshuden börjat flagna.

C: Stålyta där valshuden rostat bort eller från vilken valshuden kan skrapas av, men på vilken för ögat synliga frätgropar icke bildats i större utsträckning.

D: Stålyta där valshuden rostat bort och på vilken för ögat synliga frätgropar bildats i stor utsträckning.

Grad A motsvarar vanligen stålytans tillstånd kort tid efter utvalsningen.

Grad B motsvarar vanligen ytans tillstånd sedan den exponerats i det fria utan rostskydd i tämligen aggressiv atmosfär, t ex i Göteborg, under två till tre månader.

Grad C motsvarar ytans tillstånd efter exponering under samma förhållanden i ca ett år och grad D i ca tre år. För dessa olika utgångsytor finns fem olika renhetsgrader angivna.

Sa 0: Ingen behandling.

Sa 1: Lätt blästring. Munstycket förs snabbt över stålytan så att lös valshud, lös rost och lösa främmande partiklar avlägsnas.

Sa 2: Noggrann blästring. Munstycket förs så länge över ytan att nästan all valshud och rost och nästan alla främmande partiklar avlägsnas. Slutligen görs ytan ren med dammsugare, ren och torr tryckluft eller ren borste. Den skall därefter ha gråaktig färg.


Sa 2 1/2: Mycket noggrann blästring. Blästringen utförs så noggrant att valshud, rost och främmande partiklar avlägsnats så fullständigt att rester därav endast framträder som svaga schatteringar eller ränder. Slutligen avdammas ytan med dammsugare, ren torr tryckluft eller ren borste.

Sa 3: Blästring till metallrent. Munstycket förs så länge över ytan att all valshud, all rost och alla främmande partiklar avlägsnas. Slutligen görs ytan ren med dammsugare, ren och torr tryckluft eller ren borste. Den skall därefter ha enhetlig metallfärg. Renhetsgraden Sa 2 1/2 är idag den vanligaste. För Sa 2 1/2 och Sa 3 har blästring i regel ersatts av slungblästring.Sprutmålning:

Vi har flera färgsprutor som koppsprutor --> högtrycksprutor upp till 70:1 så att vi täcker upp allt från rena lackeringsarbeten till ren rostskyddande sprutmålning, vi kör med Cracos utrustning. Våra anställda är mycket erfarna och har stor kunskap i yrket.

Adress
Coatmaster Sweden AB
Sandholmsgatan 1
652 21  Karlstad
Värmland
Sweden
Telefon
054-85 33 85
Fax
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.coatmaster.se
Kontaktperson
Magnus Sjöberg
Telefon
054-85 33 85
Anställda
1 - 4
Omsättning

Specialistområden

Lackering/målning av Stål, betong och trä.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Ytbehandling-Blästring
Ytbehandling-Kemisk process
Ytbehandling-Plastbeläggning
Ytbehandling-Pulverlackering
Ytbehandling-Sprutlackering
Ytbehandling-Termisk Sprutning
Ytbehandling-Tvättning
Ytbehandling-Våtlackering

Övrigt

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen