Duroc AB

Beskrivning

Durocs verksamhet har indelats i två affärsområden industrihandel och industri. En gemensam ledstjärna för all verksamhet är att vi skapar en konkurrenskraftig industri, en god arbetsmiljö och ett hållbart samhälle.

För affärsområde industrihandel är affärsiden att erbjuda kunderna lösningar för en kostnadseffektiv produktionsprocess med hög tillgänglighet och störningsfri produktion.

För affärsområde industri gäller att vi erbjuder våra kunder ökad livslängd, produktivitet, och kvalitet som på så sätt ger lägre tillverknings- och underhållskostnader i deras verksamhet.

Adress
Duroc AB
Box 612
Berga BAcke 4
182 16  Danderyd
Stockholm
Sweden
Telefon
08-789 11 30
Fax
08-789 11 31
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.duroc.com
Kontaktperson
John Häger
Telefon
Anställda
Ospecificerat
Omsättning

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Övrigt

Nyheter

Lägre efterfrågan för Duroc
Dämpad efterfrågan på verktygsmaskiner har lett till kostnadsanpassningar.Industrikoncernen Duroc lämnade på fredagmorgonen delårsrapport för andra kvartalet,..
Duroc lyfter i kvartalet
Förbättrad lönsamhet i samtliga affärsområden.Duroc ökar omsättningen med 23 procent första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår,..
Minskat resultat för Duroc
Bäst presterade den amerikanska fiberverksamheten samt Duroc Machine Tool-gruppen.Duroc-koncernens nettoomsättning minskade med 2 procent under kvartalet till 775,5 Mkr..
Duroc gör mångmiljonförvärv
Förvärvar företagsgruppen Cotting.Duroc har med den privatägda koncernen Mecaseat NV undertecknat ett ”Memorandum of Understanding” innebärande att Duroc från..
Mer än fördubblad volym inom industrihandeln
Industrigruppen Duroc levererar en stark rapport.Under Durocs tredje kvartal januari-mars 2019, i det brutna räkenskapsåret, ökade nettoomsättningen med 19..
Duroc ökar ägandet i brittisk industrikoncern
Har haft sjunkande lönsamhet de senaste åren.Duroc har för ca 12 MSEK förvärvat ytterligare motsvarande 3% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo..
Duroc investerar i USA
Investerar i ökad kapacitet i dotterbolaget Drake Extrusion.Styrelsen i Duroc AB har fattat beslut om att investera ca 15 Mkr för att utöka kapaciteten i det..
Duroc ökar omsättningen
Det underliggande rörelseresultatet förbättrades i alla tre affärsområden. Nettoomsättningen för andra kvartalet (oktober-december) uppgick till 716,8 Mkr (573,9) och..
Durco förvärvar del av brittisk industrikoncern
Tillsätter även en chef för Corporate Development som ska ha fokus på förvärvsverksamheten.Duroc har för ca 30 MSEK förvärvat aktier motsvarande 7% av..
Duroc köper svensk maskintillverkare
Verksamheten finns i Värnamo. Duroc har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Herber Engineering AB. Herber tillverkar avancerade rörbockningsmaskiner..
Duroc rekryterar tre dotterbolagschefer
Per februari är positionerna inom Duroc Machine Tool, Duroc Rail och Universal Power Nordic tillträdda.Rekryteringar har under hösten genomförts i Universal Power..
Duroc dubblar vinsten
Minskade volymer till bilindustrin, men ett uppsving för maskinhandeln.Duroc AB (publ) lämnar första delårsrapporten för räkenskapsåret 2018/2019...
Stark avslutning för Duroc
Förbättrar resultat i samtliga affärsområden. Koncernen utvecklades starkt med en omsättning om 790 Mkr (586, där verksamheten i Cresco, som förvärvades under..
Duroc slutför förvärvet av Universal Power Nordic
UPN har verksamhet i Sverige och Norge och är en ledande leverantör av dieselmotorer för industriella och marina applikationer. Duroc har  fullföljt..
Duroc offentliggör köpeskilling
Den 31 maj förvärvades Universal Power Nordic. Duroc offentliggjorde den 31 maj förvärvet av Universal Power Nordic, en ledande leverantör av motorer för..
Duroc förvärvar svenskt motorföretag
I produkterbjudandet finns starka varumärken såsom Perkins, Kubota, Kohler och Lombardini.Universal Power Nordic (UPN), med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande..
Försämrat resultat för Duroc
Har beslutat om investeringar för kapacitetsökning i Luleåverksamheten. Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som..
Duroc ökar försäljningen
Starkt kvartal för industrihandeln.Industrigruppen Duroc lämnar rapport för andra kvartalet (1 oktober-31 december) för räkenskapsåret 2017/2018...
Vinsttapp för Duroc
Dock har omsättningen ökat och det är affärsområde Fiber som står för den.Durocs nettoomsättning uppgick till 509,4 Mkr (433,0) i första kvartalet (1 juli – 30..
Duroc slutför förvärv
Förvärvet expanderar industrigruppens fiberbaserade verksamhet.Det förvärv som tidigare annonserats har nu genomförts enligt plan. Bolaget, som får namnet IFG..
Stark rapport från Duroc
Dock otillfredsställande lönsamhet i Duroc Machine Tool-gruppen, där åtgärder nu vidtagits.Industrigruppen Duroc redovisar sin bokslutskommuniké och har enligt tidigare..
Svenska industrigruppen i arbetsmiljöutredning om dödsolycka
Arbetsmiljöutredning har inletts i England, där olyckan skedde på en av koncernbolagens fabriker.Styrelsen i Duroc har erhållit en rapport från en extern legal..
Duroc lyfter
Under första kvartalet genomförde Duroc sitt historiskt största förvärv och ökade därmed omsättningen med 440 procent. Som en följd lyfter både omsättning och resultat rejält i..
Duroc rekryterar från Sandvik
Han blir General Manager för affärsområde Industrihandel, Duroc Machine Tool. Jörgen Frisendahl, 46, har utsetts till General Manager för affärsområde..
Duroc genomför jätteförvärv och får ny huvudägare
Med förvärvet stiger Durocs koncernomsättning till  över 2,2 miljarder kronor.Vid Durocs extra stämma den 15 februari blev det klart med Duroc ABs (publ)..
Minskad omsättning för Duroc
Året har präglats av avvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2016 uppgick till 115,1 Mkr (120,5) och..
Duroc förvärvar Gyllenhammar-bolag
Med förvärvet stiger Durocs koncernomsättning till 2,3 miljarder kronor.Den börsnoterade industri- och handelskoncernen Duroc AB har idag ingått avtal om..
Konkursbolag tynger Duroc
Industri- och handelsgruppen Duroc redovisar ett rörelseresultat om -5,6 Mkr i tredje kvartalet, tyngt av nedskrivningar i det konkursade dotterbolaget Svartöns..
Duroc flyttar rapportdatum
Styrelsen i Duroc har beslutat flytta fram datum för publicering av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet till den 28 oktober.Tidigare publicerat datum var 21..
Duroc utser CFO
Paul Benjamin har utsetts till tillförordnad CFO i Duroc AB (publ) från och med den 7 oktober. Duroc utser tillförordnad CFO i Duroc AB p.g.a. sjukdom. Paul Benjamin..
Nedåt för Duroc
Duroc inleder 2016 med ett svagt kvartal, där det huvudsakligen är industrihandeln i Sverige, Danmark och Estland som drar ned rörelseresultatet till -2,3 MSEK på koncernnivå,..
Duroc utser tillförordnad vd
Duroc utser tillförordnad vd Styrelsen i Duroc AB (publ) har utsett bolagets vice styrelseordförande Carl Östring till tillförordnad verkställande direktör för bolaget. Han..
Duroc bokslutskommuniké: förlust i fjärde kvartalet
Duroc bokslutskommuniké: förlust i fjärde kvartalet Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2015 uppgick till 128 Mkr (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-4). Orderingången under fjärde..
Duroc säljer dotterbolag
Duroc säljer dotterbolag Duroc AB har idag den 1 juli 2015 avyttrat de helägda koncerndotterbolagen Micor AB i Laholm, Gomex Ltd i England, Micor Fastighet 1 AB samt Micor Fastighet 2 AB...
Duroc - På väg mot lönsam tillväxt
Duroc - På väg mot lönsam tillväxt Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 154 Mkr (131) och rörelseresultatet uppgick till -4 Mkr (2), varav 6 Mkr (1) i kostnader som är..
Christer Tånnander ny vd för Duroc AB
Christer Tånnander ny vd för Duroc AB Styrelsen för Duroc AB har utsett Christer Tånnander till ny vd för Duroc AB. Christer tillträder sin tjänst den 1 augusti 2014.   Christer..
Duroc rekryterar ny CFO
Duroc rekryterar ny CFO Helene Fredlund-Pettersson tillträder som ny CFO i Duroc AB (publ). Nuvarande CFO Håkan Cranning har rekryterats till Hanza AB. Helene tillträder den nya..
Hedelius nya generation fleropar på EMO
Hedelius nya generation fleropar på EMO Under EMO 2013 i Hannover premiärvisar Hedelius en helt ny generation vertikala fleropar Först ut är Tiltenta 7. En helt ny generation av flexibla fleropar..
DOOSAN på EMO i Hannover 2013
DOOSAN på EMO i Hannover 2013 DOOSAN på EMO i Hannover 2013 9 helt nya maskiner bland totalt 23 verktygsmaskiner kommer att visas under parollen - Optimal Solutions for the Future - Doosan..
Duroc breddar programmet för rening av processvätskor
Duroc breddar programmet för rening av processvätskor Duroc Machine Tool har ingått ett avtal som distributör i Sverige och Baltikum för BELKI Tekniks produkter för rening av skärvätskor i..
Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)
Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 6 maj 2013 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering..
Duroc bokslutskommuniké januari–december 2012
Investeringsprogrammet genomfört Nettoomsättningen under året uppgick till 502 Mkr (585) och rörelseresultatet uppgick till -7 Mkr (20). Orderingången..
Nytt datum för Durocs årsstämma
Duroc ändrar datum för årsstämma till 6 maj 2013 istället för som tidigare kommunicerats 7 maj 2013. Stämman kommer att hållas i..
Organisationsförändring inom Durocs Industrihandel
Jürgen Engelbrecht slutar enligt överenskommelse som chef för Durocs affärsområde Industrihandel och ersätts av Durocs koncernchef Erik Albinsson..
Delårsrapport Duroc januari-juni 2012
Resultatförbättring på avvaktande marknad Omsättningen i delårsperioden uppgick till 296 Mkr (275) och rörelseresultatet uppgick till 11 Mkr (6)...
Duroc säljer verkstadsföretag
Duroc AB (publ) säljer dotterbolaget Duroc Tooling i Robertsfors AB till Indvelop-gruppen. Köpeskillingen för skuldfritt företag uppgår till 11 Mkr..
Duroc koncentrerar verksamheten och satsar på tillväxt inom stålbearbetning och industrihandel
- Duroc ska bli mindre spretigt, säger Durocs koncernchef Erik Albinsson. Vår huvudkompetens finns inom stålbearbetning och tungt underhåll samt inom..
Duroc övertar säljrättigheter för Alfa Laval produkter globalt
Duroc övertar säljrättigheter för Alfa Laval produkter globalt Durocs dotterbolag Duroc Machine Tool har ingått ett avtal som master distributor för Alfa Lavals produkter för rening av skärvätskor och hydrauloljor i..
Kommuniké från Durocs årsstämma 2012
Vid årsstämma i Duroc AB (publ) den 3 maj 2012 beslutades följande: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt..
Duroc avyttrar verksamhet i Olofström
Duroc säljer dotterbolaget Duroc Tooling i Olofström AB till Jan Kvist, verkställande direktör i bolaget. Verksamheten omsatte under 2010 ca 3 Mkr med ett..
Doosan ställer ut 21 nya maskiner på EMO
Doosan ställer ut 21 nya maskiner på EMO Direkt från det gigantiska DIMF 2011 i maj i år, där 39 nya maskiner presenterades för första gången, presenterar nu Sydkoreas största..
FörTJUST i HEDELIUS!
FörTJUST i HEDELIUS! Duroc Machine Tool har levererat en fleroperationsmaskin från tyska Hedelius till Tjust Mekaniska Verkstad i Västervik. Maskinen, Tiltenta T8/3200, har tiltbart..
Duroc Rail investerar i ny hjulsvarv – fördubblar svarvkapaciteten
Kraftigt ökad efterfrågan och skärpta underhållskrav på den europeiska marknaden ligger bakom Durocs investeringsbeslut om ca 15 Mkr i en ny hjulsvarv..
Ny serviceorganisation på Duroc Machine Tool
Ny serviceorganisation på Duroc Machine Tool Daniel Svärd (t v på bilden) har per 2011-05-01, förutom försäljningsansvaret, även tagit över ansvaret för service och eftermarknad...
SAACKE verktygsslipmaskiner är ny samarbetspartner till Duroc Machine Tool
SAACKE verktygsslipmaskiner är ny samarbetspartner till Duroc Machine Tool Duroc Machine Tool har startat samarbete med företaget Gebr. Saacke GmbH i Pforzheim. Saacke tillverkar verktygsslipmaskiner och slipmaskiner för..
Duroc bokslutskommuniké januari-december 2010
Under 2010 ökade koncernens orderingång och orderstock med 39 % respektive 57 % jämfört med 2009. Produktionsvolymerna inom teknik/produktion har..
Ny serie Puma-svarvar i 5:e generationen
Ny serie Puma-svarvar i 5:e generationen Duroc Machine Tool lanserar en ny serie Doosan Puma-svarvar. Puma-svarvarna, en av Sveriges mest populära serier CNC-svarvar, är nu totalt omarbetade. För den nya..
Duroc Machine Tool förstärker igen – Starkare Snabbare
Duroc Machine Tool förstärker igen – Starkare Snabbare Duroc Machine Tool förstärker säljorganisationen ytterligare genom att anställa Daniel Svärd som ny försäljningschef. Daniel kommer närmast från en tjänst som försäljningschef..
HEDELIUS presenterar en serie nya 5-axliga fleroperationsmaskiner
HEDELIUS presenterar en serie nya 5-axliga fleroperationsmaskiner Detta är en fortsättning på den redan inslagna vägen – ”två maskiner i en” – ja nästan i alla fall. Fördelarna med 3- och 5-axligt i en och samma maskin är många. Man får en..
Durocs dotterbolag Wikman Gerber erhåller provisionsaffär från Scania
Durocs dotterbolag Wikman Gerber erhåller provisionsaffär från Scania Som svensk agent för MAG-gruppen har Wikman Gerber erhållit sin hittills största provisionsaffär. Wikman Gerber har förmedlat ordern mellan Scania och maskinleverantören..

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen