Gila Produktion AB

Beskrivning

Företaget startades 1956 av Hans Åsberg med inriktning på verktygstillverkning. Verksamheten startade i en liten källarlokal.

Efter några år ( 1962 ) flyttade verksamheten till Spångavägen 320 där en om- och tillbyggnad skedde.

Redan 1976 köptes den första CNC-maskinen. Den följdes av fler och lokalen blev så småningom trång.

Verksamheten övertogs formellt 1989 av sönerna Torbjörn & Anders som påbörjade en expansion.

1997 flyttade verksamheten till nya större och ändamålsenliga lokaler i LUNDA industriområde. Dessa ger bättre logistik och materialflöde. I samband med flytten utökade maskinparken med flera nya fleroperationsmaskiner.

Idag är företagets verksamhet inriktad på kvalificerad legotillverkning i CNC-styrda maskiner med höghastighetsteknik. Produktionen omfattar allt från små till stora detaljer och i de flesta typer av material.

Adress
Gila Produktion AB
Box 8173
Finspångsgatan 55
163 08  Spånga
Stockholm
Sweden
Telefon
08-445 72 60
Fax
08-445 72 69
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.gila.nu
Kontaktperson
Lena Gunnarsson
Telefon
08-445 72 60
Anställda
10 - 30
Omsättning

Specialistområden

Att till marknaden sälja och marknadsföra kvalificerade finmekaniska verkstadsarbeten.

Företaget skall ha en hög teknisk kompetens och sträva mot att ha senaste teknologin vad gäller maskiner och hjälpmedel.

Försäljning skall ske till kund med behov av hög teknisk och kvalitativ nivå.

Lönsamheten skall uppstå genom marginal på utförda arbeten.

Ha en bra kund relation.

Ha en bra arbetsmiljö.

Ha kompetent personal.

Att kunna verifiera det vi gör.

Ha bra leveranssäkerhet.

Följa med den tekniska utvecklingen.

Tjänster

Gila Produktion AB har en maskinpark av 9 styrda svarvar, 14 styrda fräsmaskiner därav 5 robottstyrda samt ett stort antal andra maskiner. Tillverkningen ligger i huvudsak av mekaniska komponenter. Företaget investerar kontinuerligt för att tillmötesgå kundernas krav och önskemål.

Som t ex:

- Prototyptillverkning - Plåt bearbetning
- Automatsvarvning - Svarvning
- Fräsning
- Konstruktion
- Montering

Vi tillverkar allehanda produkter i olika material för såväl industri som enskilda användare. Vårt fokus är på den industriella sidan. Vi tillhanda håller även kompletta produkter och åtar oss även produkter på årsbehov mot avrop.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Design / Utveckling-Konstruktion, CAD
Montering & Paketering-Montering
Skärande Bearbetning-Automatsvarvning
Skärande Bearbetning-CNC Fräsning
Skärande Bearbetning-CNC Svarvning
Skärande Bearbetning-Fleroperationsbearbetning
Skärande Bearbetning-Multi Spindle
Skärande Bearbetning-Prototyptillverkning
Skärande Bearbetning-Skärande Bearbetning, CNC
Skärande Bearbetning-Skärande Bearbetning, Fleraxlig

Övrigt

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen