Jernkontoret

Beskrivning

Om oss
Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige.

Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet bland våra medlemsföretag, politiker, myndigheter, organisationer, forsknings- och utbildningsväsen, men även hos den breda allmänheten.

Vi strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner.

Dessutom är vi en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt.

Forskning
Det välkända svenska stålet har nått sitt rykte tack vare stora och långsiktiga satsningar på forskning och utveckling. Totalt satsas i Sverige årligen omkring en miljard kronor på stålforskning.

Huvuddelen av forskningen utförs inom de olika stålföretagen. Omkring 10–15% utförs som gemensam nordisk forskning inom Jernkontorets teknikområden.

Den gemensamma forskningen är unik i sitt slag – den bildar ett stort nätverk och är ett effektivt instrument för att föra ut resultaten till praktisk användning hos företagen.

Energi & Miljö
Tillverkningen av stål är resurs- och energikrävande men resulterar i produkter som är unika och effektiva i användnings-skedet. Processerna utvecklas ständigt för att utnyttja råvaror och energi maximalt och samtidigt minimera miljöpåverkan, i vatten, mark och luft.

Stål ingår i ett effektivt kretslopp och är till 100% återvinningsbart - vilket ger betydande miljöfördelar.

Jernkontoret arbetar tillsammans med företagen med energi-, miljö- och klimatfrågor inom alla områden som rör stålets kretslopp från tillverkning till återvinning.

Utbildning
Framgångarna för svensk stålindustri vilar på förmågan att tillverka avancerade stål. Till det behövs civilingenjörer och forskare med kvalificerade kunskaper om t ex materialvetenskap eller stålindustrins processer.

Jernkontoret arbetar för att öka intresset för de utbildningar som tillgodoser stålindustrins behov.

Vi erbjuder bland annat högskolestipendier till teknologer vid två särskilt viktiga civilingenjörsprogram. Vi anordnar även olika typer av aktiviteter för ungdomar, t ex besöksdagar vid
högskolorna – dit även lärare bjuds in.

Adress
Jernkontoret
Box 17 21
Kungsträdgårdsgatan 10
111 87  STOCKHOLM
Stockholm
Sweden
Telefon
08 679 17 00
Fax
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.jernkontoret.se
Kontaktperson
Bo-Erik Pers
Telefon
08-679 17 00
Anställda
Ospecificerat
Omsättning

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Övrigt

Nyheter

Stålproduktionen minskade i maj
Den pågående covid-19-pandemin har lett till en minskad efterfrågan för flera ståltillverkarna i Sverige.Under maj månad producerades sammanlagt 370 tusen ton..
Stålproduktionen minskade i april
Hittills i år uppgår minskningen till 5,1 procent jämfört med föregående år.Under april sjönk råstålsproduktionen i Sverige jämfört med samma månad..
Jernkontoret står värd för ESTAD 2021
En viktig mötesplats för stålproducenter, stålanvändare, fabriksleverantörer, forskningsinstitut samt universitet från hela världen. Mellan 14-18 juni 2021 står Jernkontoret..
Stålproduktionen minskade första kvartalet
Inget oväntad med tanke på läget just nu.Under det första kvartalet 2020 producerades sammanlagt 1 252 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,6 procent mindre..
Stålproduktionen minskade under februari
Under februari månad minskade svensk råstålsproduktion med 2,6 procent, visar statistik från Jernkontoret.Under februari 2020 producerades det sammanlagt 399 tusen ton..
Stålmarknadens utveckling 2019 - en sammanfattning
Jernkontoret har sammanställt Stålåret 2019 inför den årliga Hindersmässan för branschen.Under helgen som kommer, den 24–25 januari, är det åter dags för..
Råstålsproduktionen svagt uppåt
Årets sista månad sjönk dock produktionen.Under 2019 producerades sammanlagt 4 721 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en ökning med 1,4 procent..
Marknaden för additiv tillverkning av komponenter i superhårda material växer
Men bearbetningstekniken för dessa komponenter är komplicerad och har ännu stora kunskapsluckor.Marknaden för additiv tillverkning komponenter i nya stål växer..
3D-printade varmformningsverktyg
Ett nytt projektet koordinerat från Luleå tekniska universitet med Uddeholm och Gestamp som stora partners.Funktionaliserade additivtillverkade varmformningsverktyg (FAMTool),..
Basindustrins dag: ”Vi måste stärka yrkesprogrammens attraktivitet”
Utbildningsminister Anna Ekström uppmanade även till att sluta se utbildningssystemet som en fabrik av färdigutbildade. utan i stället se utbildning som en ständig utveckling.–..
Fortsatt ökad global efterfrågan på stål - Kina drar
Men efterfrågan ökar inte överallt just nu och i det läget känns det bra att avancerat svenskt specialstål exporteras till fler än 140 länder, menar Mathias Ternell,..
Stålproduktionen ökade i augusti
Hösten har börjat bra, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 362 tusen ton under augusti 2019. Det är en ökning..
Europas största materialkonferens just nu i Stockholm
Euromat 2019 uppvisar en enastående bredd. På tisdagen genomfördes över hundra programpunkter inom material och materialteknik.Det var över hundra punkter på programmet..
Säkra Industriklivet över mandatperioderna
Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Industriklivet skapar förutsättningar, men långsiktigheten måste säkras, menar Jernkontoret.Sverige..
Svensk stålproduktion fortsätter att öka
Det visar statistik från elva ståltillverkare i Sverige.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 389 tusen ton under juli 2019. Det är en ökning med 11,2..
Svensk stålproduktion första halvåret i nivå som 2018
Det har dock varit en inbromsning under andra kvartalet Under första halvåret 2019 har det producerats sammanlagt 2 558 tusen ton råstål i Sverige Det är..
Svensk stålproduktion första halvåret i nivå som 2018
Det har dock varit en inbromsning under andra kvartalet Under första halvåret 2019 har det producerats sammanlagt 2 558 tusen ton råstål i Sverige Det är..
Stålproduktionen ökade i maj
Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 452 tusen ton under maj 2019. Det är en ökning med 1,0 procent jämfört med samma månad 2018, visar statistik..
Svensk stålexport ökar
Det den svenska stålindustrin hittills i år förlorat på gungorna i USA har vi med råge tagit igen på karusellen i andra länder runt om i världen, säger Mathias Ternell,..
Minskad råstålsproduktion i april
Totalt sett i år är det dock uppåt.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 432 tusen ton under april 2019. Det är en minskning med 4,7 procent..
Stålproduktionen ökade i mars
Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 440 tusen ton under mars 2019. Det är en ökning med 1,5 procent jämfört med samma månad 2018, visar..
Svensk stålproduktion tar glädjeskutt
Ökade till 410 tusen ton under februari. Det är en ökning med 14,6 procent jämfört med samma månad 2018, visar statistik från Jernkontoret. Hittills..
Stålindustrin vill inte gå miste om halva befolkningen
Stålindustrin ska attrahera de bästa medarbetarna, skriver Jernkontoret idag. Runt om på Sveriges stålföretag drivs en rad olika initiativ för ökad mångfald och jämställdhet...
Metalliska material blickar framåt
Den 6-7 mars samlas över 250 personer för 2019 års programkonferens för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.Åter igen möts företrädare..
Stålproduktionen minskade under januari 2019
Trenden fortsätter.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 448 tusen ton under januari 2019. Det är en minskning med 2,7 procent jämfört med samma..
Industrin med på tåget – dags att öka hastigheten
Glädjande att statsministern lyfter ”stål utan kol” i sin regeringsförklaring. säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.Med en regering på plats är det hög tid att..
2018 ett händelserikt år för stålmarknaden
Nu samlas företrädare för gruv- och stålbranschen på den årliga Hindersmässan i Örebro.I helgen samlas företrädare för gruv- och stålbranschen på den..
Hon ska lyfta Jernkontorets kommunikation
-Nu kommer vi att kunna ta ytterligare kliv framåt för att synliggöra svensk stålindustris insatserDen 10 januari tillträder Maja Boström som ny..
9 klimatpolitiska krav på nästa regering
Svensk industri har tagit fram färdplaner för att på sikt göra Sverige fossilfritt, men för att nå målen krävs politiska beslut, skriver företrädare för industrin på DN Debatt..
Jernkontoret listar årets viktigste stålhändelser
Ståltullar, nytt forskningsinstitut och storsatsningar för klimatet – 2018 har varit ett minst sagt händelserikt år för svensk stålindustri. Här sammanfattar Jernkontoret,..
Stålproduktionen minskade i november 2018
En minskning med 24 procent jämfört med samma månad 2017Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 333 tusen ton under november 2018. Det är en minskning med 24..
Högaktuella ämnen och nytänk på Ståldagen
Den 5 december är det dags för Ståldagen 2018. Planen är att engagera deltagarna maximalt.Äntligen är det dags för Ståldagen! Den 5 december ses vi för..
Svensk råstålsproduktion minskade i oktober
Minskningen beror främst på underhållsarbete på vissa stålverk.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 394 tusen ton under oktober 2018. Det är en minskning..
Enklare jämföra miljödeklarationer för stål och aluminium
De svenska stålbolagen SSAB, Sandvik och Höganäs AB tar tillsammans med Jernkontoret och Stålbyggnadsinstitutet, SBI, initiativ till en ny europeisk standard för hållbar..
Ny teknik ska förbättra tillverkning av gjutgods i stål
En nyligen genomförd förstudie indikerar att matarstorleken kan reduceras med 90 procent genom induktionsvärmning vilket innebär en radikal minskning av material- och..
Minskad stålproduktion i september
37 procent ned jämfört med samma period 2017.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 280 tusen ton under september 2018. Det är en minskning med 37 procent..
Stålindustrins vill bredda EU:s klimatstrategi
Att värna de klimatsmarta produkter som produceras i Sverige och i EU är ett sätt att minska utsläppen globalt som varken tas i beaktande i de nationella klimatmålen eller i EU:s..
Idag startar forskningsinstitutet Swerim AB
Syftet med metallforskningsinstitutet Swerim är att svensk gruv- och metallindustri även framöver ska ligga i framkant.Idag den 1 oktober startas det nya..
Jernkontoret storsatsar på vattenfrågor
Under hösten kommer hon att vara stationerad i Bryssel på Svenskt Näringslivs kontor för att arbeta för en revidering av vattendirektivet som leder till en modern..
Stålproduktionen ökade i augusti
En uppgång med 14 procent.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 345 tusen ton under augusti 2018. Det är en uppgång med 14 procent jämfört..
Nytt projekt ska förbättra arbetsmiljön för svetsare
Vill minimera risken för farliga ämnen i svetsrök vid svetsning av rostfria stål.En tidigare genomförbarhetsstudie avslöjade alarmerande resultat avseende..
5 miljoner kronor till nytt projekt inom pulvermetallurgi
Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 80 miljoner kronor i projekt i utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft –..
8 miljoner kronor till nytt projekt inom additiv tillverkning
Inom innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu 69 miljoner kronor på projekt som bidrar till att industrialisera additiv tillverkning DEMA ”Design av nya material och..
Ny 3D-teknik ger nya möjligheter att möta fordonsindustrins krav på kortare utvecklingstider
Nytt projekt inom 3D-printing får stöd - Sandbox ”Hållbar tillverkning av 3D-printade sandformar och -kärnor” Gjuteriindustrin har i och med ny 3D-teknik för tillverkning av..
Miljonregn till nytt projekt inom additiv tillverkning
ADROAM ”Applikationsdriven utveckling för ökad robusthet och påtaglighet i additiv tillverkning av metall” För att industriellt applicera additiv tillverkning (AM) och..
Martin Ådahl inviger stålindustrins valstuga
Stålstugan är byggd i duplext rostfritt stål från Outokumpu, ett avancerat höghållfast stål, där Sverige är världsledande med hälften av världsproduktionen. -Tisdagen den 3 juli,..
Stålindustrin i unik samverkan för att nå FN:s globala mål
Nu har arbetet resulterat i en prototyp till en Agenda 2030-kompassUnder flera år har stålindustrin, Jernkontoret och Stockholm Environment Institute samverkat runt..
Stålproduktionen ökar
Under maj månad ökade stålproduktion, positivt säger branschen Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 448 tusen ton under maj 2018. Det är en uppgång..
Svensk stålindustri kritiserar ståltullar
Sveriges stålindustri kritiserar dagens besked från USA och vill se ett permanent undantag från ståltullarna som träder i kraft på fredag. Idag kom beskedet..
Valår 2018: Tolv välbehövliga reformer för gruv- och stål-Sverige
De tolv reformerna för gruv- och stålnationen Sverige är industrins medskick till politiken i centrala frågor för industrins konkurrenskraft.Idag lanserar Jernkontoret, Svemin..
Fyra stålmän till Jernkontorets fullmäktige
Tillsammans har de sjuttio års erfarenhet av industrin.När Brukssocieteten hade sitt årliga sammanträde den 18 maj valdes fyra nya personer in i Jernkontorets..
Stålproduktionen ökar igen
Stålproduktionen svingade glädjande nog uppåt igen under april.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 453 tusen ton under april 2018. Det är en uppgång..
31 miljoner till kompetensförsörjning inom metallindustrin
Satsningen är en följd av att regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas..
Stålindustrin överlämnar klimatfärdplan till regeringen
Idag onsdag den 25 april överlämnar stålindustrin, tillsammans med åtta andra branscher, sin klimatfärdplan för fossilfri och konkurrenskraftig industri 2045 till statsminister..
EU-kommissionen besöker svenska stålföretag
Samlar information till det tekniska dokumentet för bästa möjliga teknik, så kallade BREF, för bearbetningsprocesser av stål och olika reningstekniker. -Viktigt att få visa hur..
Stålproduktionen minskade i mars 2018
Enligt uppgifter från 11 ståltillverkare i Sverige.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 433 tusen ton under mars 2018. Det är en nedgång med tre..
Trumps besked en lättnad
Igår meddelade USA:s president Donald Trump att EU samt ytterligare sex länder undantas tills vidare från de nya stål- och aluminiumtullarna. Ett glädjande besked för den svenska..
Nytt metallforskningsinstitut bildas
Syftet är att kraftsamla kring målet att nå en fossilfri stålindustri.Den svenska gruv- och stålindustrin gör stora satsningar för att bli de första i..
Stålproduktionen minskade i februari
En av orsakerna är driftstörningar.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 358 tusen ton under februari 2018. Det är en nedgång med nio procent..
Slå ett slag för frihandel, Löfven
Idag träffar Stefan Löfven USA:s president Donald Trump Idag träffar Stefan Löfven USA:s president Donald Trump, som i förra veckan meddelande att USA planerar att..
Stålet som bygger världen
Föreställ dig en tillvaro utan stål. Vår svenska tillverkningsindustri stod sig definitivt ganska slätt utan stålet. – Samhället byggs av stål,..
Stålindustrin kritisk till USA:s ståltullar
Igår meddelade USA:s president Donald Trump att USA planerar att införa 25-procentiga tullar på all stålimport. Stålindustrin är starkt kritisk och hoppas att EU agerar..
Jernkontoret välkomnar besked om yrkesutbildningar
– Det är bra att regeringen äntligen gör insatser för att stärka de för industrin livsviktiga yrkesutbildningarna, menar Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.Jernkontoret har..
Klänningar av stickat stål
I den svenske designern Naim Josefis senaste kollektion finns tre spektakulära galaklänningar som har tagits fram i ett samarbete med Jernkontoret och det strategiska..
Svensk råstålsproduktion ökade 2017
Årsproduktionen landade på 4713 tusen ton .Det är en ökning med två procent jämfört med 2016, visar statistik från Jernkontoret. Under december 2017..
417 tusen ton stål under november
Den svenska råstålsproduktionen ökar.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 417 tusen ton under november 2017. Det är en ökning med 12,7 procent..
Hon är en av Sveriges första innovationsledare
Nu ska innovationsledare bli en profession.Anna Ponzio på Jernkontoret är en av de elva första personerna i Sverige som blir certifierade innovationsledare enligt..
Stabil stålproduktion över året
Ökar med 23,4 procent i oktober från en relativt låg nivå föregående år.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 444 tusen ton under oktober 2017. Det är en..
Tunga aktörer från industrin räddar Bergsskolan i Filipstad
Bergsskolan i Filipstad gick i konkurs den 19 september i år. Allvarligt läge för kompetensförsörjningen, menar Jernkontoret som nu arbetar på en räddningsplan tillsammans med..
Den svenska råstålsproduktionen ökar
I september uppgick produktionen till 422 tusen ton.Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 422 tusen ton under september 2017. Det är en ökning med 3,5..
Boksläpp från Jernkontoret
Jernkontoret ger ut en handbok om ekosystemtjänster i stålindustrin, med inspirerande exempel från bland andra SSAB, Höganäs och Outokumpu.Alla samhällsaktörer är..
Positiva industrisatsningar i höstbudgeten
- Vi är mycket positiva till Industriklivet, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.Industriklivet är en välkommen satsning för att stålindustrin ska kunna..
Nya regler om utsläppshandeln hotar Europas stålindustri
Regelverket kan medföra att europeiska stålföretag konkurreras ut av företag utanför EU, som inte behöver betala för sina utsläpp. 76 vd:ar skriver idag ett öppet brev till EU:s..
Stålindustrin på FN:s havskonferens i New York
Jernkontoret kommer under ett sidoevent tillsammans med Svenskt Näringsliv och Zero Vision Tool att visa upp goda exempel på hur industrin arbetar för att nå FN:s globala..
Regeringens budget missar industrijobben
I gårdagens budgetbesked lyste satsningar på basindustrin och Sveriges bruksorter med sin frånvaro. Svensk stålindustri vill se mer framtidstro från regeringen. – Jag hade..
Svenskt stålmode på Tekniska museet
I helgen den 22-23 april är det Megahelg – mode på Tekniska museet i Stockholm, och självklart kommer svenskt stålmode att finnas på plats.I helgen kommer du bland annat att..
Succé för svenskdesignade klänningen i Munkforsstål - Kina nästa
I Melodifestivalfinalen bar Clara Henry klänningen med paljetter som bara är 22 tusendels millimeter tjocka. Verket i Munkfors är en av få fabriker i världen som klarar av att..
Svenskt stål på Oscarsgalan
Bahar Pars, en av huvudrollsinnehavarna i “En man som heter Ove”, kommer att äntra Oscarsgalans röda matta klädd i svenskt stål. Den unika klänningen, designad av den..
Svenskt stål på Oscarsgalan
Bahar Pars, en av huvudrollsinnehavarna i “En man som heter Ove”, kommer att äntra Oscarsgalans röda matta klädd i svenskt stål. Den unika klänningen, designad av den..
Svensk stålexport ökade 2016
Sverige är starkt nischat. Med special­stål behåller vi våra positioner som världsledande på flera områden. När bergshanteringens kvinnor och män samlas till..
Svensk stålexport ökade 2016
Svensk stålindustri är starkt nischad. Vi konkurrerar mest med special­stål och behåller våra positioner som världsledande på flera områden. När bergshanteringens kvinnor..
Satsar 10 miljoner för blyfri mässing
Traditionellt används bly i mässing då det underlättar gjutning, maskinbearbetning, varmbearbetning och är ett billigt legeringselement. Nu vill det strategiska..
Nytt stål ska göra Volvo bättre
Projektet AUSFERRIT leds av Indexator Materials Technology AB. Nu investeras miljoner för att påbörja en uppskalning av tillverkningen.Det strategiska innovationsprogrammet..
Bättre miljöbedömningar av metaller
Det strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM satsar 2,5 miljoner kronor på att öka kunskapen om metallers toxicitet och förbättra miljöbedömningarna av..
Miljoner till solkraft
Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar tre miljoner kronor på att hitta bättre material för att ta tillvara solenergi. TO, JUL 14, 2016 07:25 CET -..
Stålföretagen skapar 64 000 jobb
Stålindustrin anställer idag 16 000 personer, men enligt ekonomiprofessorn Enrico Moretti skapar stålindustrin 48 000 jobb till i den icke handlande sektorn, totalt beräknas..
Stålindustrin och forskningsinstitut tar ledartröjan för samhällsnytta
År 2050 är det bara samhällsnyttiga produkter som ska lämna stålföretagen. Det är visionen. Under drygt ett års tid har stålindustrin arbetat i ett gemensamt projekt..
Svensk stålexport för 42 miljarder
Svensk stålexport för 42 miljarder Värdet av den samlade svenska stål­exporten ökade med fem procent och uppskattas till cirka 42 miljarder kronor. Sam­tidigt är den exporterade volymen i sort..
Jernkontoret startar julkalender och uppdaterar bildbanken
Jernkontoret startar julkalender och uppdaterar bildbanken Idag lanserar Jernkontoret en ny, uppdaterad bildbank på webben. Där kan du fritt ladda ner bilder av allt ifrån historiska järnbruk till dagens moderna..
Stålet som stärker industrin
Stålet som stärker industrin Det svenska stålet är starkt. Med en så liten global marknadsandel som 3 promille gäller det att rikta in sig mot särskilda nischer och bli..
Stålindustrin och regeringen i dialog om svensk industris konkurrenskraft
Stålindustrin och regeringen i dialog om svensk industris konkurrenskraft I förra veckan besökte näringsminister Mikael Damberg Jernkontoret för att träffa vd:ar från svensk stålindustri. Under mötet..
Näringsministern träffar stål-vd:ar
Näringsministern träffar stål-vd:ar På torsdagen den 17 september besöker näringsminister Mikael Damberg Jernkontoret för att träffa Vd:ar från svensk stålindustri. Under..
Stålindustrin är lösningen för klimatet
Stålindustrin är lösningen för klimatet Lättare stål ger tyngd åt miljövänlig tillväxt. Med hjälp av bättre material kan vi fortsätta bygga infrastruktur och..
EUs förslag om utsläppshandel gynnar inte miljöbästa företagen
EUs förslag om utsläppshandel gynnar inte miljöbästa företagen Idag presenterades förslaget om förändringar i EU:s utsläppshandel efter 2020. Svensk stålindustri välkomnar översynen och är positiva..
Ståldojjan 2015 till Milad Mohammadi
Ståldojjan 2015 till Milad Mohammadi Förra året instiftade Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, priset Stålbrallan för att uppmuntra en person eller grupp som utmanat och..
Lady Gaga-skor 3D-printas i Almedalen
Lady Gaga-skor 3D-printas i Almedalen På torsdag den 2 juli visas de allra första 3D-printade designskorna i svenskt stål upp på ett seminarium i Almedalen. Under seminariet får publiken..
Jernkontoret lanserar ny webbplats
Jernkontoret lanserar ny webbplats I dag, tisdag den 26 maj, lanserar Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, en ny webbplats. Ambitionen är att nå ut till en bredare allmänhet..
Världens stålexperter möts i Stockholm - om livscykelanalys
Världens stålexperter möts i Stockholm - om livscykelanalys World Steels Associations LCA (livscykelanalys) expertgrupp håller möte i Stockholm 20-22 april. I gruppen finns experter från stålföretag..
Jernkontoret rekryterar Annie Lööf:s presschef
Jernkontoret rekryterar Annie Lööf:s presschef Jernkontoret som är den svenska stålindustrins branschorganisation har anställt Anna-Karin Nyman som ny kommunikationschef. Hon kommer närmast från..
Tom Erixon, koncernchef på Ovako, blir basindustrins nye energiordförande
Tom Erixon, koncernchef på Ovako, blir basindustrins nye energiordförande Tom Erixon, koncernchef för Ovako AB, har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. Tom..
Sensationellt forskningsresultat: Masugnen är en svensk innovation
Sensationellt forskningsresultat: Masugnen är en svensk innovation Den 18 februari ger Jernkontoret ut boken ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering”, där man bland annat visar att masugnen i själva..
3D-tekniken – en utmaning för svensk industri
3D-tekniken – en utmaning för svensk industri I industriella sammanhang talar man om additiv tillverkning, som innebär tillverkning i lager på lager och utförs med hjälp av 3D-skrivarteknik. Med..
Stålexportens värde ökar till 41 miljarder 2014
Stålexportens värde ökar till 41 miljarder 2014 När bergshanteringens kvinnor och män samlas till Hindersmässan i Örebro den 23–24 januari kan de se tillbaka på ännu ett försiktigt..
Bergsingenjör får Kami-priset om en miljon kronor
Bergsingenjör får Kami-priset om en miljon kronor Ulf Engström vid Höganäs AB tilldelas 2015 års Kami-pris om en miljon kronor för utveckling av processen ”från järnpulver till..
Världspremiär för animerad kortfilm om stålets och stålindustrins samhällsnytta
Världspremiär för animerad kortfilm om stålets och stålindustrins samhällsnytta Jernkontoret och World Steel Association lanserar idag en animerad kortfilm som belyser stålets och stålindustrins positiva bidrag till den..
Jernkontoret ger ut en metod- och inspirationsbok
Jernkontoret ger ut en metod- och inspirationsbok Att dokumentera en industri: hur och varför? Jernkontoret ger ut en metod- och inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri I det svenska..
Utlysning i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Utlysning i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material   Torsdagen den 30 januari öppnar den första offentliga utlysningen i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, i regi..
En miljon kronor till vinnarna av Kami-priset
En miljon kronor till vinnarna av Kami-priset Tre stålmän delar på Kami-priset om en miljon kronor Produktutvecklare Bertil Ahlblom, processutvecklare Anders Carlestam och projektkoordinator Claes..
Stort europeiskt deltagande på energiutbildning i Karlstad
Idag startar en ny internationell energiutbildning för medarbetare inom stål- och skogsindustrin i  Europa. Utbildningen kommer att genomföras vid Karlstads..
85 miljoner till forskning inom järn- och stålindustrin
85 miljoner till forskning inom järn- och stålindustrin Storsatsning på forskningsprojekt i järn- och stålindustrin ska leda till innovationer och stärkt konkurrenskraft. Energimyndigheten avsätter 85..
Ny nätbaserad energiutbildning för industrin startar i Karlstad
Karlstads universitet, Jernkontoret och pappersklustret The Paper Province ingår i det europeiska konsortium som fått tre miljoner kronor från Europeiska..
Forskningschef i Ovako får Kami-priset om en miljon kronor
Forskningschef i Ovako får Kami-priset om en miljon kronor Forskningschefen Patrik Ölund har tilldelats 2013 års Kami-pris om en miljon kronor. Han är bergsingenjör och ansvarar för all forskning och utveckling..

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen