Nolato Gota AB

Beskrivning

Nolato Gota är en kvalificerad partner inom utveckling och produktion av formsprutade plastprodukter.

Vi arbetar nära våra kunder och är starkt fokuserade på deras behov av komponenter som skall möta marknadens krav på funktion, design, miljö och kostnadseffektivitet.

Förutom konventionell formsprutning är vi speciellt inriktade på 2K, ingjutning, svetsning, dekorering, automatisering samt robotapplicering av tätningar och montering. Vår erfarna teknikavdelning deltar även i produktutvecklingen när kunden så önskar.

2014 erhöll vi utmärkelsen ”Supplier Excellence Award” av Husqvarna och 2011 belönades vi med ”Award of Excellence” av Volvo Car Corporation.
Vår vision:
Nolato Gota ska till utvalda kundsegment vara marknadsledande leverantör av komplexa formsprutade produkter med hög automatiseringsgrad.

Vår affärsidé:
Nolato Gota ska för kunder inom våra utvalda kundsegment tillverka formsprutade produkter, som bygger på vår kunskap kring högautomatiserad och därmed kostnadseffektiv produktion.

Vi är certifierade enligt
ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001
Ford Q1 Preferred Quality Status
Jaguar Land Rover JLRQ Award

Adress
Nolato Gota AB
Box 29
Alsborgsgatan 2
533 21  Götene
Västra Götaland
Sweden
Telefon
0511-34 21 00
Fax
0511-34 21 01
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.nolato.se
Kontaktperson
Jan Wedebrand
Telefon
070-213 34 20
Anställda
101 - 200
Omsättning

Specialistområden

Våra möjligheter
Kvalitet, miljö & arbetsmiljö
Kontakt
I vår flexibla produktionsanläggning har vi ett 60-tal formsprutor med låskraft från 50 till 1.700 ton. 2K-sprutning sker i maskiner med 110 tons låskraft och uppåt. 15 stycken svetsar av olika typer finns till vårt förfogande.

Vibrationssvetsning
För att sammanfoga plastdetaljer, till exempelvis behållare använder vi oss bland annat av vibrationssvetsning. Plastdetaljerna rörs linjärt mot varandra och med hjälp av friktion och tryck smälts plastdetaljerna i hop. Exempel på komponenter är oljefällor, bränsletankar, vacuumreservoirer, sugledningar och kamkåpor.

Ultraljudssvetsning
Används för sammanfogning av plastdetaljer. Till skillnad mot vibrationssvetsens linjära rörelsemönster arbetar UL-svetsen normalt mot svetsfogen. Genom mekaniska svängningar med hög frekvens smälts svetsfogen samman. Exempel på komponenter är nivåglasfönster, sugledning, luftkanaler och luftintag.

Rotationssvetsning
Sammanfogning mellan plastdetaljerna sker genom en roterande rörelse med tryck. Exempel på komponenter är oljepåfyllnadsrör.

Ingjutningar
I vissa fall klarar inte plasten kraven. Förstärkningar måste då adderas i den formsprutade detaljen. Beroende på kundens krav utvecklar vi unika ingjutningsdetaljer som gör att plastdetaljen blir lika hållbar som en motsvarande detalj i metall. Fördelen för kunden blir viktbesparingar och kostnadsbesparingar.

Dekorering
Då kunden vill få fram ett budskap på detaljerna använder vi varmprägling. En metod som med hjälp av värme och tryck applicerar en folie som värms fast på detaljen. Exempel kan vara logotyper, texter och symboler.

Automatisering / montering
För att ytterligare förädla plastdetaljen utvecklar vi tillsammans med våra leverantörer produktspecifika automatiseringsmaskiner som med hjälp av robotar kan utföra diverse olika monteringsoperationer och efterbearbetningar i anslutning till formsprutningsprocessen.

Robotapplicerade tätningar

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Plast & Gummi-Bearbetning
Plast & Gummi-Formsprutning
Plast & Gummi-Ingjutning
Plast & Gummi-Sammanfogning

Övrigt

Arbetssätt-Hög grad av automation
Arbetssätt-Mellanserier (1000-10000st)
Arbetssätt-Stora serier (10 000st +)
Industri-Fordonsindustrin
Industri-Försvarsindustrin
Industri-Konsumentvaror
Industri-Spårbunden trafik
Industri-Transportindustrin
Industri-Tunga Fordon
Industri-Vitvaror
Kvalitetsäkring-ISO 14001
Kvalitetsäkring-ISO 9001
Kvalitetsäkring-OHSAS 18001
Kvalitetsäkring-TS 16949
Material-Plast

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen