Svenskt Näringsliv

Beskrivning

Svenskt Näringslivs vision lyder: "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd".

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar.


Det här är vår vision: "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd".


Svenskt Näringslivs långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet.


Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. 


Vi företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Företag är primärt med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation. Genom detta blir de även medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.


Svenskt Näringsliv ansvarar för att driva frågor och områden som är viktiga för alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur.


Medlemsorganisationerna driver branschspecifika frågor samt informerar, utbildar och ger råd direkt till medlemsföretagen. De av våra medlemsorganisationer som är arbetsgivarförbund ger råd i arbetsgivarfrågor och förhandlar om kollektivavtal med fackliga organisationer. Genom de tillgångar som Svenskt Näringsliv har så kan medlemsföretag få ersättning för direkta skador som de lidit i samband med arbetsmarknadskonflikter


En väl fungerande arbetsmarknad har avgörande betydelse för företagens konkurrenskraft. Arbetsgivarförbund och fackföreningar kan i kollektivavtal själva reglera många av villkoren på arbetsmarknaden. Det kan gälla exempelvis regler för lönesättning, arbetstider och försäkringar.
Adress
Svenskt Näringsliv
Storgatan 19
114 82  Stockholm
Stockholm
Sweden
Telefon
Fax
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.svensktnaringsliv.se/
Kontaktperson
Anna Dahlqvist
Telefon
Anställda
Ospecificerat
Omsättning

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Övrigt

Nyheter

LAS blir del av helhetslösning i återupptagna förhandlingar
Viktiga steg i rätt riktning, i potten a-kassa och omställning.Den nyligen presenterade LAS-utredningen tar viktiga steg i rätt riktning. Och utan en partslösning..

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen