Teknikföretagen

Beskrivning

Teknikföretagen företräder 3 700 medlemsföretag. Några få har tiotusentals anställda med verksamhet över hela världen. Många andra har ett mindre antal medarbetare. En del säljer avancerade tekniska tjänster. Andra producerar komponenter eller produkter med hög kvalitet. Gemensamt är att de alla är avgörande för Sveriges ekonomi och välstånd.
Teknikföretagens uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt. Det gör vi genom förhandlingsstöd, kurser och rådgivning direkt till medlemsföretagen samt genom avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna.

Teknikföretagen stärker också medlemsföretagens konkurrenskraft genom att påverka beslut om arbetsrätt, produktkrav, utbildning och forskning. Och genom att få fler unga att vilja bli ingenjörer och tekniker. Teknikföretagen utarbetar även standardavtal och andra kontraktshjälpmedel för effektivare affärer.

Teknikföretagens uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt.
Det gör vi genom förhandlingsstöd, kurser och rådgivning direkt till medlemsföretagen samt genom avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna.

Teknikföretagen stärker också medlemsföretagens konkurrenskraft genom att påverka beslut om arbetsrätt, produktkrav, utbildning och forskning. Och genom att få fler unga att vilja bli ingenjörer och tekniker. Vi utarbetar även standardavtal och andra kontraktshjälpmedel för effektivare affärer.

Är ditt företag medlem i Teknikföretagen bör du logga in för att få tillgång till Affärsjuridiska guiden, Arbetsgivarguiden samt Arbetsmiljöguiden. Där har vi bland annat samlat standard- och kollektivavtal, blanketter, checklistor, artiklar, länktips, kommentarer till AD-domar samt lättfattliga lag- och avtalstolkningar.

Ett medlemskap i Teknikföretagen kostar i genomsnitt 0,14 procent av lönesumman. Som medlem i Teknikföretagen får du stöd och hjälp i alla arbetsrättsliga och juridiska frågor, hjälp att tolka kollektivavtalen, rådgivning och förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar samt biträde i tingsrätts- och AD-ärenden.
Dessutom hjälper vi medlemsföretagen med rådgivning och information om utvecklingen inom affärsjuridiken.

För att underlätta företagens verksamheter arbetar vi även med att påverka lagstiftare och regelverk. I EU-sammanhang sker detta främst genom den europeiska branschorganisationen Orgalime och arbetsgivarorganisationen CEEMET.

Vi har kontor på elva orter i Sverige. Våra rådgivare på kontoren ger snabb och personlig service inom alla våra verksamhetsområden. Dessutom arrangeras ett stort antal kurser, konferenser och seminarier.

Inom regionverksamheten finns dessutom över hundra samarbetsgrupper där medlemsföretagens representanter och företagsrådgivarna arbetar med lönebildningsfrågor, skolfrågor och annat av intresse för lokal samverkan.

Som medlem i Teknikföretagen är ditt företag även medlem i Svenskt Näringsliv - Sveriges ledande företagarorganisation. Svenskt Näringslivs 50 medlemsorganisationer representerar drygt 54.000 företag med sammanlagt 1,5 miljoner anställda. Svenskt Näringsliv ansvarar för frågor som är av gemensamt intresse för alla företag.

För mer information om medlemsskap i Teknikföretagen:

Region Mitt (Dalarna, Uppsala, Västmanland, Värmland, Örebro, Södermanland samt Stockholm)
Kontakta Britt Nordström

Region Norr (Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Västerbotten samt Norrbotten)
Kontakta Jan-Eric Sandberg

Region Syd (Skåne och Blekinge)
Kontakta Lars Lindqvist

Region Väst (Halland och Västra Götaland)
Kontakta Dan Sahlén

Region Öst (Jönköping, Kalmar, Gotland, Kronoberg samt Östergötland)
Kontakta Annika Arpfors

Adress
Teknikföretagen
Box 5510
114 85  Stockholm
Stockholm
Sweden
Telefon
08 7820800
Fax
08 7820900
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.teknikforetagen.se
Kontaktperson
Åke Svensson
Telefon
Anställda
101 - 200
Omsättning

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Övrigt

Nyheter

Teknikföretagen släpper lektionsmaterial med koppling till Coronakrisen
Nytt lektionsmaterial med syfte att få fler ungdomar att intressera sig för teknikämnet.Vilka krav ställs på ett samhälle i kris och hur hänger områden..
Tekniföretagen spår kraschlandning
Men huvudscenariot följs av en snabb rekyl, förutsatt snabba åtgärdsinsatser från politikerhåll.Kraschlandning följt av en rejäl rekyl. Det är huvudscenariot..
Tom Erixon ny ordförande för Teknikföretagen
Gedigen bakgrund och lång erfarenhet inom industrin– Det är med stor glädje som jag tar mig an ordförandeskapet i Teknikföretagen. Att i en turbulent tid som..
Teknikföretagen möter statsministern: Kräver handlingsplan
Efterlyser en väg framåt där vården klarar belastningen utan att politik eller rädsla för smitta lamslår samhället.– Risken är stor att vi hamnar i en djup ekonomisk kris..
Pausad fordonsindustri kostar 650 miljoner – varje dag
Smittspridning och ekonomiska konsekvenser är en målkonflikt som politiker måste adressera, säger Mats Kinnwall på Teknikföretagen.I kölvattnet av Coronakrisen lamslås..
När teknikindustrin ska illustreras är det oftast män på bilderna
Teknikföretagen har tagit fasta på att förändra detta och satsningen Bredda bilden, en gratis bildbank med 200 bilder på kvinnor i teknisk miljö, ställs nu ut på Arbetets..
Teknikföretagen: 2020 inleder svagt
Affärsläget är fortsatt svagt för Sveriges teknikindustri under första kvartalet. Det visar årets första konjunkturbarometer från Teknikföretagen.– Årets första..
Just nu: Industriarbetsgivarnas lönebud
Bakom budet står samtliga arbetsgivarorganisationer inom industrin.I dag lägger industrins arbetsgivare fram ett gemensamt bud till facken inom industrin. Budet är..
Låga lönekostnader för att säkra arbetstillfällen
Teknikföretagen har på fredagmorgonen växlat avtalskrav med facken.Sverige är en liten och exportberoende ekonomi, industrin exporterar merparten av sina produkter och..
Affärsläget fortsätter att försvagas för industrin
Efterfrågan sjunker snabbt under fjärde kvartalet.Det framgår av den senaste konjunkturbedömningen från Teknikföretagen. – Årets fjärde..
Teknikföretagen: En hårsmån från recession
Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full kraft mot svensk industri.Mats Kinnwall, chefsekonom vid Teknikföretagen, skräder inte orden vid..
Kickstart digitalisering kör workshops över hela landet i höst
I oktober är det dags för små och medelstora företag i Gnosjö att lära sig mer.Kickstart Digitalisering började som ett projekt från Teknikföretagen, IF..
Avmattningen fortsätter
Affärsläget fortsätter försvagas för Sveriges teknikindustri under tredje kvartalet.– Årets tredje konjunkturbarometer återspeglar det som övrig internationell..
Försämrad konjunktur hotar jobben i Västernorrland
Industriföretagen i mellersta Norrland ser ut att ha drabbats snabbare av minskad orderingång från exportmarknaden än industrin i Sverige totalt sett. Det visar en ny rapport..
Teknikföretagen i Almedalen
Under årets Almedalsvecka kommer Teknikföretagen att adressera flera av januariavtalets förslag och EU:s utmaningar. Teknikföretagen är på plats med representanter..
Affärsläget för industrin försvagas
Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall som är något bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige sammantaget de allt svagare data som rapporteras i..
Rekordhögt intresse för ingenjörsyrket bland tjejer
Nya siffror visar att intresset för ingenjörsyrket är högre än någonsin, framförallt bland tjejerna. Samtidigt är det för få tjejer som söker teknisk utbildning. Sedan 2012 har..
Jakten på talangerna – ny poddserie från Teknikföretagen
Behovet av kvalificerad kompetens är stort. Det svenska utbildningssystemet behöver utvecklas, men Sverige behöver även attrahera talanger från andra länder för att trygga..
Fortsatt avmattning men ingen krasch
Teknikföretagen räknar med en fortsatt avmattning enligt sin senaste konjunkturprognos.Den inbromsning i den globala tillväxten som inleddes i slutet av 2017..
Teknikföretagen värvar chef från ABB
Hon blir näringspolitisk chef på Teknikföretagen.Patrica Kempff tillträder den 12 augusti tjänsten som näringspolitisk chef på Teknikföretagen. Patricia..
Sveriges exportsektor växer
Industrins andel av Sveriges BNP är fortfarande betydande och sysselsättningen har ökat, även bland leverantörer.Industrins andel av Sveriges BNP är fortsatt betydande, och..
Svagare inledning på året för Sveriges teknikindustri
Affärsläget börjar mattas av allt mer, säger Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnwall.Året inleds svagare för Sveriges teknikindustri jämfört med det..
PLAY: Teknikföretagens nya initiativ ska stärka tjejers tekniska självförtroende
Många kvinnor underskattar sina teknikkunskaper – ett beteende som riskerar smitta av sig på° unga flickor. Se Teknikföretagens nya kampanj!Nu jobbar arbetsgivar- och..
Måttligt ökad orderingång
Fjärde konjunkturbarometer från TeknikföretagenOrderingången ökar måttligt och i ungefär samma omfattning som tredje kvartalet i år...
Teknikföretagen skapar mötesplats för tjejer
En mötesplats för teknikintresserade tjejer ger möjligheter för framtidenFacebookgruppen ”Tjejer som vill gå teknik” är en mötesplats för tjejer som vill..
Teknikföretagen spår lägre produktionsökning i industrin nästa år
Inbromsningen i den globala tillväxten, får följdeffekter för exportberoende nationer som Sverige.Efter knappt två år av hög global tillväxt bromsar..
Måttligt ökad orderingång inom teknikindustrin
Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft ligger kvar på höga nivåer. Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige...
Kassa killar – varför halkar killar efter i skolan?
Skillnaderna mellan killar och tjejer i Sverige ovanligt storaKillar presterar allt sämre i skolan och halkar efter. Enligt en rapport från OECD 2015 är..
Teknikföretagen: Tillväxttoppen passerad
Tydliga tecken på avmattning men ingen recession.2018 har inletts med tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, i synnerhet i Europa. Inbromsningen i Eurozonen..
PLAY: Svenska Cake vinner pris för elektriska offroadmotorcykeln KALK
Inspirerad av Gotland och med mål att bidra till en framtid med nollutsläpp har Stefan Ytterborn utvecklat en eldriven uppmärksammad terrängmotorcykel.I år går..
Åke Svensson föreslås till ny ordförande för Teknikföretagen
Åke Svensson föreslås till ny ordförande för Teknikföretagen- Det är ett hedrande uppdrag jag blivit föreslagen till. Jag har mer än 40 års erfarenhet av..
Överenskommelse om etableringsjobb klar
Det kräver en bra matchning, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb...
Välkommen till framtiden – du behövs!
En ny rapport från Teknikföretagen, Vinna eller försvinna, har kartlagt teknikindustrins samlade behov av kompetens.Inom industrin finns det stora möjligheter att hitta ett..
Bildbank för att bredda bilden av industrin
Bilden av ingenjören är fortfarande en man. Därför lanserar Teknikföretagen nu bildbanken Bredda Bilden. Bredda bilden är en bildbank där kvinnor verksamma inom..
Teknikföretagen rekryterar chefsekonom från Industriarbetsgivarna
Tror på kvalificerad analys och folkbildning för att ta plats i debatten om svensk industris konkurrenskraft.Mats Kinnwall är utsedd till ny chefekonom på..
Högkonjunktur i svensk tillverkningsindustri
Året avslutar starkt med ökad orderingång ända in i sista kvartalet.Ordertillväxten sker på bred front och samtliga delbranscher och grupper av leverantörer..
Teknikföretagen: Det spelar roll vad barnen får i julklapp
Enligt Ungdomsbarometern, på uppdrag av Teknikföretagen, är det viktigt att tänka längre än till mellandagsrean.Mitt i julruschen är det svårt att tänka mer..
Fortsatt drag i bilindustrin
Högt utnyttjande av produktionskapacitet, flaskhalsar och personalbrist indikerar en fortsatt positiv utveckling av industrins investeringar det kommande året, enligt..
Svenska teknikkoncerner anställer runt om i världen – även i Sverige
Svenska teknikkoncerners anställda utomlands fortsatte att öka 2016 och sysselsättningen utomlands har ökat med över 200 000 personer sedan 2006.Antalet anställda globalt..
Rekordstor orderstock inom industrin
I takt med ökat resursutnyttjande visar ordertillväxten en avmattning efter den kraftiga uppgången tidigare i år. Teknikföretagen rapporterar konjunkturbarometer för årets andra..
Bilindustrin gasar på
Teknikföretagen presenterar sin konjunkurprognos under måndagen och den pekar på fortsatt högkonjunktur för bland annat bilindustrin.Bilindustrin i Sverige får en hög..
Industrins löneavtal i hamn
Efter intensiva och tuffa förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Det normerande avtalsvärdet är på 6,5 procent på tre år. Vi hade..
Arbetskraftskostnaderna fortsätter öka mer i Sverige jämfört med konkurrentländer
En bekymmersam trend, menar Teknikföretagen. I samband med att Eurostats Labour Cost Index (LCI) för helåret 2016 presenterades även uppgifter för..
Trendbrott: Nu ökar orderingången för underleverantörerna
Bilindustrins framgångar fortsätter och nu lyfter det även för underleverantörerna.Det visar Tekniksföretagens konjunkturbarometer som publicerats idag. För..
Arbetsgivarnas lönetak 1,5 procent
Högst 1,5 procent i årlig löneökning, är arbetsgivarnas svar på fackens lönekrav. – Det är dags att växla ner, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg.Det rapporterar TT idag,..
Teknikföretagens konjunkturbarometer: Fortsatt splittrat
Den splittrade utvecklingen inom industrin fortsätter, nu återigen med bättre fart i bilindustrin efter den tillfälliga svackan i samband med modellbyten och störningar i..
Teknikföretagens konjunkturprognos: Stora kontraster
Produktionslyftet i bilindustrin får i år ett klart mindre genomslag än väntat på årets siffror för industrin.Teknikföretagen har reviderat ned det förväntade..
Succé när hon ger ingenjören ett nytt ansikte
Therese Lindgren utmanar fördomarna om ingenjörer och bevisar att teknikgenier kommer i många olika former.År 2030 kommer Sverige att sakna 100.000 ingenjörer...
6 styrkor utmärker de svenska fabrikerna som lyckats
I en tid när debatten går hög kring att högkostnadslandet Sverige har svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen och att allt fler företag flyttar produktionen till..
Sveriges arbetskraftskostnader ökar mest i Europa
Sverige har ett högt kostnadsläge, trots att den svenska kronan nu är jämförelsevis svag. Det visar Teknikföretagens senaste analys.Ökningstakten för..
Orderingången har bromsat upp
Orderingången för teknikindustrin har bromsat upp på bred front enligt företagens egna bedömningar av utvecklingen, detta visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets..
För synnerliga insatser inom svensk industri - han tilldelas Teknikföretagens Mekanprisma
Sune har haft en lång och framgångsrik karriär inom svensk industri, och har bland annat arbetat en lång tid på ASEA/ABB och som vd och koncernchef för SKF.Teknikföretagen..
Bilindustrin lyfter svensk teknikindustri
Bilindustrin har på ett år lyft produktionsnivån med 40 procent och det har stor effekt på årets siffror för industrin. Men för övriga delar av teknikindustrin gäller..
Ny vd för Teknikföretagen
Han kommer närmast från en tjänst som Sverigechef för Bombardier Transportation.Klas Wåhlberg blir ny vd för Teknikföretagen – Jag är mycket glad över..
Teknikföretagen: Inget lyft i ekonomin
Teknikföretagen: Inget lyft i ekonomin Orderingången i Teknikindustri ökar i samma omfattning som under föregående kvartal. Efterfrågan har visserligen förbättrats för..
Teknikföretagen tar nya grepp för att locka unga tjejer
Teknikföretagen tar nya grepp för att locka unga tjejer De första två filmerna har fått över 500 000 visningar på Youtube. Tiotusentals har likat, tusentals har kommenterat och samarbetspartnern..
Teknikföretagen: kommande avtal måste kosta mindre än 1 procent
Teknikföretagen: kommande avtal måste kosta mindre än 1 procent ”De kommande avtalen måste kosta klart mindre än 1 procent per år om vi ska påbörja vägen mot en stärkt konkurrenskraft.” ..
Fortsatt begränsad tillväxt enligt Teknikföretagen
Fortsatt begränsad tillväxt enligt Teknikföretagen Efterfrågan i Europa förbättras något, men för teknikindustrin sammantaget blir tillväxten fortsatt begränsad. Tack vare en..
Teknikföretagen: Svensk industri måste växla ned kostnadsutvecklingen
Teknikföretagen: Svensk industri måste växla ned kostnadsutvecklingen - Det är inte sant, som Facken inom industrin påstår, att vår konkurrenskraft har förbättrats. Det säger Teknikföretagens..
Teknikföretagen: nedgång för leverantörer är oroande
Teknikföretagen: nedgång för leverantörer är oroande Orderingången fortsätter sammantaget öka i oförändrad takt, men produktionen är fortsatt låg i Sverige. Skillnaderna är också..
Kina allt mer betydelsefullt för svenska företag
Kina allt mer betydelsefullt för svenska företag – Teknikföretagens nya rapport om Kina, den tredje i ordningen, visar tydligt att svensk industri nu är inne i en mer konsoliderad fas vad gäller..
Kostnaden för arbetskraft ökar mest i Sverige
Kostnaden för arbetskraft ökar mest i Sverige Ökningstakten för arbetskraftskostnaderna i Sverige har varit högre än i Västeuropa och euro-området under en längre period. Trenden höll..
Teknikföretagen arrangerar många intressanta seminarier i Almedalen
Teknikföretagen arrangerar många intressanta seminarier i Almedalen Under Almedalsveckan arrangerar Teknikföretagen ett stort urval av olika seminarier.   Seminarierna är samlade vid Industriområdet, S:t Hansgatan..
Teknikföretagens: Svagt för maskiner – starkt för transportmedel
Teknikföretagens:  Svagt för maskiner – starkt för transportmedel Orderingången ökar nu i lite högre omfattning, jämfört med första kvartalet som var mer dämpat. Efterfrågan på arbetskraft..
Arbetsgivarorganisationerna: inget utrymme för reallöneökningar
Arbetsgivarorganisationerna: inget utrymme för reallöneökningar Vid en pressträff den 1 juni presenterade arbetsgivarorganisationerna inom svensk industri och handel sina utgångspunkter inför avtalsrörelsen 2016. De..
Begränsad tillväxt och färre jobb väntas
Begränsad tillväxt och färre jobb väntas Efterfrågan i Europa förbättras visserligen något, men med dämpad marknadstillväxt på viktiga marknader som Norge, Kina, Brasilien och..
Kommande löneavtal måste avgöras av industrins konkurrenskraft
Kommande löneavtal måste avgöras av industrins konkurrenskraft Kommande löneavtal måste avgöras av industrins konkurrenskraft, annars skadas den svenska ekonomin. Det skriver chefekonomerna Mats Kinnwall,..
Dämpad inledning enligt Teknikföretagen
Dämpad inledning enligt Teknikföretagen Ordertillväxten är dämpad för teknikindustrin i Sverige under första kvartalet. Den svagare ordertillväxten visar att efterfrågan på..
Teknikföretagen presenterar en industristrategi för Sverige
Teknikföretagen presenterar en industristrategi för Sverige Sverige behöver en industristrategi och regeringen och riksdagen behöver ta ett helhetsgrepp om de faktorer som påverkar att industriföretag startar,..
Exporten av teknikvaror ökade med 7 miljarder under 2014
Exporten av teknikvaror ökade med 7 miljarder under 2014 Exporten av teknikvaror från Sverige ökade med 7 miljarder kronor eller 1,4 procent under 2014. Importen ökade samtidigt med 6,4 procent i värde. ..
Fler kvinnor industrin ger ökad jämställdhet
Fler kvinnor industrin ger ökad jämställdhet För att få upp kvinnors löner borde fler söka sig till industrin. Riktade insatser till sektorer där kvinnor dominerar är inte lösningen,..
Smartare inköp genom tidig dialog
Smartare inköp genom tidig dialog Det finns behov av bättre dialog mellan offentliga inköpare och leverantörer. Det menar Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt..
Oklokt att säga upp det tredje avtalsåret
Oklokt att säga upp det tredje avtalsåret Vi vill inte riskera ytterligare osäkerhet och oförutsedda kostnader för exportindustrin. Det säger Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna..
Välkommen till Industridagen 2013
Industrin - Jobben - Framtiden! Det är temat på Industridagen som i år genomförs på Svenska Mässan i Göteborg den 14 - 15 oktober. Under..

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen