Företag

Name:
Trelleborg AB
Address:
Box 153
Johan Kocksgatan 10
231 22  Trelleborg
Skåne
Sweden
Phone:
+46 (0)410-670 00
Fax:
+46
Web:
www.trelleborg.com

Verksamhetsområden

Processes
Certifieringar
Kvalitetsäkring-ISO 14001
Kvalitetsäkring-ISO 9001
Kvalitetsäkring-QS 9000
Kvalitetsäkring-TS 16949
Erfarenhet inom följande industrier
Industri-Aerospace
Industri-Elektronik
Industri-Fordonsindustrin
Industri-Försvarsindustrin
Industri-Industrimaskiner
Industri-Konsumentvaror
Industri-Läkemedelindustrin
Industri-Marinindustrin
Industri-Medicinteknik
Industri-Miljöteknik
Industri-Motorsport
Industri-Olje-,Kemisk- och Energiindustrin
Industri-Pumpindustrin
Industri-Spårbunden trafik
Industri-Transportindustrin
Industri-Tunga Fordon
Material
Material-Gummi