VA Automotive AB

Beskrivning

VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden; verktygsteknik, automation, komponenter/systemlösningar och utvecklingsbolag. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av bolagets kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar för framtida expansion och tillväxt.

Exempel på produkter som bolaget tillverkar är ryggstödsramar, integrerade bilbarnstolar, airbaghus, pedalsystem, pressformade komponenter, chassikomponenter med mera. Vidare tillverkar bolaget medelstora till stora verktyg samt verktygsutrustning för serieproduktion av högkvalitativa komponenter.

VA Automotive erbjuder sina kunder helhetslösningar, vilket möjliggörs genom bolagets kollektiva kompetens och resurser inom koncernen som helhet. Eftersom bolaget bedriver verksamhet inom områdena för verktygsteknik, automation och fordonskomponenter kan de samlade resurserna i form av bland annat personal och maskiner utnyttjas på ett flexibelt sätt inom bolagets interna organisation. På så vis kan också maximala kostnadsfördelar uppnås. Att begränsa kundernas kostnader är av största vikt för VA Automotive.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea.

VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.

Adress
VA Automotive AB
Box 34
281 21  Hässleholm
Skåne
Sweden
Telefon
0451-425 00
Fax
0451-159 13
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.va-automotive.com
Kontaktperson
Anders Andersson
Telefon
+46 451 425 11
Anställda
Ospecificerat
Omsättning

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Automation-Automationssystem
Verktygstillverkning-Extruderingsverktyg
Verktygstillverkning-Fixturer
Verktygstillverkning-Formverktyg
Verktygstillverkning-Modelltillverkning
Verktygstillverkning-Pressverktyg

Övrigt

Nyheter

VA Automotive upprättar kontrollbalansräkning
Beslutet har fattats som en del av den rekonstruktion som bolaget ansökt om. Styrelsen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13,..
Fordonsunderleverantör ansöker om företagsrekonstruktion
Efter en tids ansträngd likviditet kan bolaget för tillfället inte betala förfallna skulder. Styrelsen för VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) har idag beslutat att..
Fordonsunderleverantören minskar personalstyrkan
Det tidigare kommunicerade varslet om 40 kollektivanställda samt 5 tjänstemän har nu effektuerats.VA Automotive har gått vidare med det tidigare lagda varslet på VA..
VA Automotive tar produktionsorder
Avser detaljproduktion till fordonsunderleverantör i 4-6 år.VA Automotive erhåller produktionsorder från IAC (International Automotive Components). Ordern har ett..
VA Automotives vd får lämna
Styrelsens missnöje med resultatutvecklingen uppges vara orsaken.Styrelsen i VA Automotive har idag tillsatt styrelseordförande Lars Thunberg som koncernchef för VA..
Han tar toppost på VA Automotive
Kommer från en liknande roll inom Nolato. VA Automotive anställer en försäljningschef från och med fredagen den 1 december. Johan Christiansson..
VA Automotive tar verktygsorder om 4,1 miljoner
Det är familjeföretaget i Ekenässjön som beställer pressverktyg avsedda för produktion av karossmaterial. VA Automotive tar ny order avseende tillverkning av pressverktyg avsedda..
VA Automotive tar hem fyra miljonaffärer
-Det är kunder som alla har höga krav på företaget de utser som sin underleverantör, säger företagets vd Lars-Åke Grundmark. VA Automotive ha erhållit ordrar avseende..
Omfattande åtgärdsprogram för fordonsunderleverantören
Resultatkurvan pekar nedåt.Fordonsunderleverantören VA Automotive i Hässleholm har påbörjat ett omfattande åtgärdsprogram under det tredje..
Sämre resultat för fordonsunderleverantören
Påbörjar omfattande åtgärdsprogram.Fordonsunderleverantören VA Automotive i Hässleholm har påbörjat ett omfattande åtgärdsprogram under det..
Svensk underleverantör får order från Teslautmanaren Polestar
Det var i förra veckan som Volvo Cars presenterade sitt elbilskoncept Polestar 1. Nu ska den svenska underleverantören leverera till den kommande prestigeprodukten. VA Automotive..
VA Automotive flyttar produktion från Uddevalla till Hässleholm
11 anställda berörs av beslutet. VA Automotive samordnar verksamhet inom koncernen VA Automotive i Hässleholm AB har tagit ett beslut om att flytta VA Components verksamhet..
VA Automotive vänder till förlust
Ökade råvarupriser och omstruktureringar är några av förklaringarna, enligt koncernchef Lars-Åke Grundmark. Fordonsunderleverantören summerar andra kvartalet med en..
Ny verktygsaffär till VA Automotive
Tyska marknadssatsningarna har gett resultat, menar vd Lars-Åke Grundström.VA Automotive erhåller genom sitt dotterbolag VA Tooling order avseende tillverkning av..
NEVS elbilssatsning skapar ytterligare mångmiljonaffär hos underleverantören
Beställningen innefattar konstruktion och tillverkning av pressverktyg med efterföljande serietillverkning av plåtkomponenter. Stärker därmed sin position som One Stop Shop.VA..
Ännu en stor verktygsaffär ger beläggning i både Tyringe och Dalstorp
Beställaren är en underleverantör till tysk fordonsindustri. VA Automotives dotterbolag, VA Tooling, tar hem ytterligare en verktygsorder den här veckan. Dennna..
Ny mångmiljonorder till VA Tooling
Beställaren är global välrenommerad underleverantör till automotiveindustrin.VA Tooling tar order motsvarande ca 14.5 MSEK och avser tillverkning av formverktyg. Kunden är..
VA Automotive ersätter vd i dotterbolagen
Fordonsunderleverantören i Hässleholm ökade i kvartalet och planerar nu genomgripande organisationsförändringar i syfte att stärka lönsamheten ytterligare.Omorganisationen..
Ska bli Skandninaviens största verktygstillverkare
Fordonsunderleverantören har tagit första steget mot målet.Nu är nästa steg taget mot att skapa Skandinaviens största verktygstillverkare för pressverktyg...
Nevs lägger beställning på 15 miljoner hos underleverantör
Fordonsunderleverantören får även en stor verktygsorder från Esskå Metallindustri.VA Automotive har genom VA Components erhållit nya order på ytterligare produktion..
VA Automotive förvärvar underleverantör
Uddevallaföretaget är sedan många år en etablerad leverantör till bland annat bussar och minibussar. VA Automotive i Hässleholm har förvärvat inkråmet i..
Fordonsunderleverantören fusionerar verktygsföretagen
För att bli mer kostnadseffektiva och mer konkurrenskraftiga avvecklas även vd-funktionerna i dotterbolagen. Som ett led i den fortsatta utvecklingen av konceptet "One Stop..
VA Automotive visar reslultat enligt plan
Koncernchef Lars-Åke Grundmark kommenterar januari-december 2016 för VA Automotive i Hässleholm Vi kan konstatera att efter ett starkt sista kvartal stannar det ackumulerade..
Ny affär till VA Automotive
Fordonsunderleverantören får fortsatt förtroende från elbilstillverkaren NEVS i Trollhättan. VA Automotive har erhållit en ny order avseende produktion av karosskomponenter..
Ny verktygsaffär säkrar beläggning för VA Tooling
Slutkunder är ett antal premiumfordonstillverkare.VA Automotives affärsområde VA Tooling har erhållit en verktygsorder om 15,7 Msek. Ordern innebär att VA..
Jätteaffär till VA Automotive
- Det ger beläggning inom samtliga våra affärsområden, säger VA Automotives vd Lars-Åke Grundmark.VA Automotive har erhållit en ny order gällande verktygstillverkning..
Fordonsjättar lägger order hos VA Automotive
Det är BMV, Scania och Ford som beställt verktyg av affärsområde VA Tooling i de affärer som tidigare aviserats.Svensk Verkstad har tidigare skrivit om VA Automotives..
Svagare kvartal för VA Automotive
Fordonsunderleverantören VA Automotive levererar ett svagare tredje kvartal och letar förvärvskandidater. Tredje kvartalet: juli - sept (jämfört med samma period..
Nya affärer till VA Automotive
Det är affärsområdet VA Tooling som plockat hem order om 15 miljoner kronor. VA Tooling har erhållit nya affärer i både Tyskland och Sverige på sammanlagt 15..
VA Automotive satsar internationellt: engelska fordonsindustrin först ut
Fordonstillverkningen i England är på topp historiskt sett och de engelska producenterna behöver underleverantörer. VA Automotive genomför nu en satsning tillsammans med..
VA Automotive satsar internationellt: engelska fordonsindustrin först på listan
Fordonstillverkningen i England är på topp historiskt sett och de ökade volymerna innebär att de engelska producenterna behöver underleverantörer som kan supporta..
Affärerna som sätter VA Automotive på kartan
- Det här är jätteviktigt för oss, förklarar VA Automotives ordförande Lars Thunberg. Om du inte vinner dina bortamatcher, så kan du heller inte vinna dina hemmamatcher. Han..
Starkt framåt för VA Automotive
Samtliga affärsområden ökar sin omsättning och tar nya orders, vilket säkerställer en god beläggning i verksamheten resterande del av 2016.Andra kvartalet: april - juni..
Verktygsorder till VA Tooling
Ordern omfattar pressverktyg om 5 miljoner kronor tlll underleverantör inom svensk lastbilsindustri. VA Automotives affärsområde VA Tooling har fått en ny order..
Styrelseledamöter i VA Automotive investerar i företaget
Nyvalda styrelseledamöter har förvärvat aktier.Peter Nilsson samt Thorbjörn Wennerholm som nyligen valts in i styrelsen för VA Automotive har köpt 100 000 aktier..
Högvarv i verktygsindustrin - affärer för 32 miljoner till VA Tooling
VA Automotives affärsområde VA Tooling säkrar beläggningen med två stora affärer. Affärsområdeschef Harriet Lidh kommenterar affärerna: - Det är ett utryck..
Tunga namn till VA Automotive
VA Automotive presenterar sina nya styrelsekandidater. Meriterna väger tungt. Följande personer föreslås till styrelse för VA Automotive under perioden..
VA Automotives nyemission övertecknad
Nyemissionen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 maj 2016, har tecknats till 133 %. -..
VA Automotive redovisar positivt resultat och inleder nyemission
VA Automotive redovisar ökad försäljning och stärkt resultat för första kvartalet 2016. Idag inledes även teckningsperioden för nyemissionen. Första kvartalet: januari -..
VA Automotive tidigarelägger kvartalsrapport
Som ett resultat av den kommande nyemissionen i VA Automotive tidigareläggs kvartalsrapporten för första kvartalet. Detta för att alla intressenter skall få tillgång till..
Förlust för VA Automotive
Förlust för VA Automotive Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period föregående år) Intäkterna uppgick till 115 385 TSEK (72 833) ..
Effektiviseringsprogram och ledningsförändringar på VA Automotive
Effektiviseringsprogram och ledningsförändringar på VA Automotive Lars-Åke Grundmark tillträder som ny VD/koncernchef för VA Automotive och ersätter därmed Christer Svensson som utträder sitt uppdrag. Swepart..
VA Automotive avyttrar och satsar på modern verktygstillverkning i Sverige
VA Automotive avyttrar och satsar på modern verktygstillverkning i Sverige Affärsområdet VA Tooling väljer att avyttra i Kina och Hong Kong för att satsa på den svenska marknaden och modern verktygstillverkning i..
VA Components får order från Scania
VA Components får order från Scania Avser förtydligande av information som presenterades i samband med kvartalsrapporten 2015-11-16. Affärsområdet VA Components tar ny affär VA Components..
Förändring i styrelsen hos VA Automotive
Förändring i styrelsen hos VA Automotive Styrelseledamot Henric Perman har på egen begäran utträtt från VA Automotives styrelse. Skälet till detta är den arbetsroll Henric Perman har hos..
Delårsrapport VA Automotive: "inte levt upp till förväntningarna"
Delårsrapport VA Automotive: "inte levt upp till förväntningarna" Tredje kvartalet: juli-september (jämfört med samma period föregående år) Intäkterna uppgick till 66 043 TSEK (84 513) Rörelseresultat..
VA Automotive erhåller genombrottsorder
VA Automotive erhåller genombrottsorder Det är affärsområde VA Automation som under oktober erhöll en genombrottsorder om 4 MSEK avseende nyutvecklade maskiner för tillverkning av..
Verktygsorder till Lidhs Verktyg
Verktygsorder till Lidhs Verktyg Ny verktygsaffär till VA Automotives dotterbolag Lidhs Verktyg. Ordervärdet uppgår till ca 10 Mkr och avser tillverkning av följdverktyg till..
VA Automotive: historiskt hög orderingång
VA Automotive: historiskt hög orderingång "Verktygsbolagen har erhållit många affärer, den sammanlagda affärsvolymen i tagna ordrar befinner sig på en historiskt hög nivå. I..
VA Automotive: nya vassa hästkrafter till styrelsen
VA Automotive: nya vassa hästkrafter till styrelsen Vi är mycket glada över att kunna knyta Henric, Hans och Bitte till vår nya styrelse. De kommer att förstärka kompetensen i styrelsen och ge stöd..
VA Automotive delårsrapport: stark orderingång
VA Automotive delårsrapport: stark orderingång "Året har startat med stark orderingång, däremot har utleveranserna varit på en låg nivå. Orderstocken ökar för leveranser senare..
Ny chef till VA Automotive
Ny chef till VA Automotive Ny chef till Affärsområdet Automation - utveckling och tillväxt i fokus Carl Sigfridsson tillträdde den 16 mars som ny chef för..
Full beläggning hos Lidhs och SwePart
Full beläggning hos Lidhs och SwePart Nya stororder på verktyg från flera olika aktörer inom fordonsindustrin. Våra dotterbolag Lidhs Verktyg AB och SwePart Verktyg AB har fram till dagens..
VA Automotive bokslutskommuniké: omstrukturering med förbättrat resultat
VA Automotive bokslutskommuniké: omstrukturering med förbättrat resultat 2014 var ett viktigt år för VA Automotive. Sedan gruppen bildades för tre år sedan har olika steg tagits framåt varje år. Det hårda..

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen