Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Elektronik-El-, Apparatskåp
RFQ-id:
151SLX127328
Status:
Avslutad
Beskrivning:
Upphandling av ställverk.

Leveransens omfattning:
1 st. komplett ställverk 20 kV
1 st. Styrskåp
1 st. Felsignalcentral
1 st. LS-fördelning 110 DC
Uppställning/montage av ovanstående i befintligt ställverksutrymme i Baronlaven. Drifttagning/provning.
Sammankoppling av LS-fördelningar. Konstruktion/dokumentation.


Anbudet skall omfatta:
Totalpris för Leveransen.
Teknisk specifikation av offererad utrustning inklusive preliminära vikter och huvudmått
Ungefärligt värde:
Ej specificerat
Anledning till RFQ:
Offertstadie
Region:
Anbudsdag:
2017-12-26
Övrigt:
Bifogar information om tillvägagångssätt för att lämna anbud.


Vänligen anmäl ditt intresse för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn