Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Gjutning-Sandgjutning
RFQ-id:
156SLX96843
Status:
Avslutad
Beskrivning:
Sv: Söker leverantör för gjutning, bearbetning och målning av gjutgods av gråjärn GJL-300. Vi söker efter en leverantör som själva kan utföra allt arbete alternativt ombesörja detta. Valfritt om målningen sker före eller efter bearbetningen.
Exempelstorlek: 1300 x 945 x 226 mm. Vikt: 266 kg.
Implementering under hösten 2018 och sedan kommer detta att rulla i många år.
Volymerna angivna i excelfilen är beräknade årsvolymer; 80-1000 st berode av detalj.
Utfallsprov leverans i vecka 32.
Serieproduktion start i vecka 40.
Eng: Looking for supplier for casting, machining and painting of castings. We are looking for a supplier who can do all the work or otherwise. Optional if the painting takes place before or after processing.
Sample size: 1300 x 945 x 226 mm. Weight: 266 kg.
Implementation in autumn 2018 and then this will roll for many years.
The volumes specified in the excellence file are calculated annual volumes; 80-1000 pcs of detail.
Outcome of delivery in week 32.
Series production starts in week 40.
Ungefärligt värde:
Ej specificerat
Anledning till RFQ:
Ny artikel
Region:
Anbudsdag:
2018-03-19
Övrigt:
Sv: NDA skall signeras före ritningar och övriga dokument släpps. Leverantören skall uppdatera informationen som saknas inom [ ] parenteserna, signera och returnera till inköparen. Inköparen kommer att kontra signera och skicka tillbaks NDA till leverantören.
Eng: The NDA must be signed before drawings and other documents are released. The supplier shall update the missing information within the [] parentheses, sign and return to the buyer. The buyer will vs. sign and send back the NDA to the supplier.


Vänligen anmäl ditt intresse för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn