Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Industriförnödenheter-Fästelement
RFQ-id:
151SLX166410
Status:
Avslutad
Beskrivning:
Förfrågan avser leverans av fästelement (fasteners) till LKAB (LKAB:s samtliga dotterbolag skall äga rätt att nyttja avtalet).
Behovet är högkvalitativa fästelement av olika typer, dimensioner och material till de olika produktionsanläggningarna (sovrings- och anrikningsverk, pelletsverk, verkstäder och förråd) ovan och under jord på verksamhetsorterna Kiruna, Svappavaara och Malmberget. LKAB använder standardprodukter men även specialtillverkade och kundanpassade produkter vilket måste kunna levereras av leverantören.

Eftersom LKAB ständigt strävar efter att förbättra och effektivisera sin verksamhet, samt erbjuda en säker och god arbetsmiljö, ser vi gärna att ni i anbudet föreslår hur ni kan hjälpa LKAB i denna strävan vad gäller hantering, leveranser och administration av fästelement.

LKAB garanterar inga inköpsvolymer men under åren 2016-2018 har den årliga inköpsvolymen av fästelement varit mellan 3-4 mkr.


Avtalstid: Den tänkta avtalsperioden är 2018-12-15 2021-12-14 med rätt till uppsägning från båda parter under avtalstiden.
Max ålder:
Ny
Anledning till RFQ:
Ersättningsdel
Region:
Anbudsdag:
2018-11-04
Övrigt:
Bifogar information om tillvägagångssätt för att kunna lämna anbud.

Vänligen anmäl ditt intresse för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn