Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Senast inkomna investeringsförfrågningar

Plastmaskiner-Övriga Plastmaskiner
Vi ska köpa en plastbockningsmaskin till liten verksamhet (hjälpmedelscentral). Liten nätt maskin för plastbockning.
Plåtbearbetande Maskiner-Valsmaskiner
Vi söker efter en begagnad rundvalsmaskin, 2 meter bred. Förbockning och konvalsning. Bör klara att hantera 8mm plåtar.
Materialhantering och Förvaring-Tankar och Cisterner
Upphandling av farmartank. Inbjuder anbudsgivare att inkomma med offert för leverans av 1st 10m³ farmartank.
Material-Stål
Vi är i behov av material, letar totalt 6 meter som skall kapas i 0,6m längder. Ämnesrör dim 101,6x82,1 OVAKO 380. Söker leverantör av detta omgående.
Kranar och Lyftutrustning-Travers
Det är just nu aktuellt att ta in priser på travers i samband med ett projekt i Gällivare som omfattar nybyggnad av industrihall för LKAB. Storleken på hallen är 32x28 meter. Markarbeten ska starta direkt efter nyår, dvs början av januari 2020. Kontakta ansvarig inköpare för mer information om projektet och underlag.
Fastighet/bygg-Portar
Det är just nu aktuellt att ta in priser på 2 st stora portar, för lastbil, i samband med ett projekt i Gällivare som omfattar nybyggnad av industrihall för LKAB. Storleken på hallen är 32x28 meter. Markarbeten ska starta direkt efter nyår, dvs början av januari 2020. Kontakta ansvarig inköpare för mer information om projektet och underlag.
Material-Aluminium
Vi tillverkar poolskydd. Vi söker nu aluminiumrör, anodiserade för säsongen 2020.
Materialhantering och Förvaring-Transportutrustning
Vi ska investera i en barktransportör som har en kapacitet på 100m³/timme. Längd ca 330 meter och ca 30 meter i höjdskillnad. Det skall även ingå på- och avlastning från bandet. Kvalificerade leverantörer är välkommen med en intresseanmälan för att få ta del av underlagen.
Kranar och Lyftutrustning-Lyftbord
Önskar offerter på ett lyftbord, gärna med en liten bordsskiva som är max 800mm bred och 1200mm lång. Klara en vikt på 2 ton. Det är viktigt att lyftbordet är lågt när det är nedfällt.
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaterial
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaterial
Söker leverantör för tillverkning av dekal 50,5 x 15,5 mm. De vi köpt tidigare har levererats på rulle. Offert önskas för 200 st.
Miljöteknik-Oljeavskiljare
Upphandling av oljeavskiljare system komplett med slamavskiljare, oljeavskiljare med larm samt pumpstation.
Industriförnödenheter-Pumpar
Anbudsförfrågan gäller: Utbyte av tre st kompletta vakuumpumpsanläggningar. Demontering av befintliga pumpar (remdrivna Nash CL6000), motorer, kanal/rörsystem, betongfundament. Tillverkning av kanal/rörsystem, ljuddämpare, vattenavskiljare, pumpramar, kopplingsskydd. Samtliga betongarbeten som håltagning, rivning av fundament, gjutning av nya fundament. Rörinstallation av vakuumkanalsystem tätvatten och avtappningar. Montage av kompletta vakuumpumpsanläggningar. Samtlig demonterad utrustning körs utanför verk.
Material-Plast
Söker leverantör av skiva i nedbrytbar plast. Mått 400 x 400 mm. 300 st i en första order.
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaterial
Söker leverantör för tillverkning av emballage i kartong. 200 st av 5878556-02 och 500 st av 5882257-02.
Materialhantering och Förvaring-Transportutrustning
Inbjuder Er att inkomma med anbud avseende Tillverkning transportör, Anrikningsverket, ficktoppen i Svappavaara. Den befintliga transportören ska ersättas med en helt ny transportör. Liknande som den befintliga TR005. Design på transportören och åket ska tas fram i samråd med beställaren. Banddrivning (eldrivtrumma) och åkdrift återanvänds. Konstruktion samt utförande. Relationsritningar skall vara inlästa i vårt ritningssystem ”Doris” efter att projektet avslutats. Beställaren skall äga rätten att fritt använda alla ritningar som tagits fram av entreprenören. Beställaren önskar att konstruktion och tillverkning startar så snart som möjligt efter antaget anbud. Arbetet skall slutföras under det planerade underhållsstoppet i april 2020 v.16-18 Transportören skall vara klar att användas i produktion 2020-04-27.
Industriförnödenheter-Övriga industriförnödenheter
Vi söker efter pumphus till våra pumpar. Dom ska vara ca 900x600mm i botten och ca 950mm höga. Kan vara tillverkade i glasfiber eller plåt. Vi köper in 35-50st/batch. Dessa pumphus ska finnas i ert standardsortiment och alltså inget som vi vill låta tillverkas enbart för oss.
Maskiner för Bearbetning-Sågar och Kapmaskiner
Vi ska investera i en begagnad kapmaskin. Klara av kapa 150mm balkar.
Plåtbearbetande Maskiner-Bockmaskiner
Vi har planer på att investera i en begagnad kantvikmaskin. Den ska klara plåtar som är upp till 4 mm tjocka och 2500mm breda.
Industriförnödenheter-Övriga industriförnödenheter
Söker leverantör av blandrör till tuber för 2-komponentslim. Vi gör av med ungefär 60'000 st /år och skulle önska komma ner till riktpris runt 4 kr/st.
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Vi har behov av att köpa ett industritält för lagerhållning av material. Tältets storlek ska vara 10x20 meter och inkludera port. Portens storlek måste minst vara 3 m bred och 3,5 m hög då man ska kunna köra in i tältet för att hämta och lämna material. Tältet kan vara lättare begagnat med full funktion. Tältet skall vara oisolerat. Snözon 3.
Mätteknik-Vågar
Vi ska investera i en paketvåg för gods som väger upp till 50 kg.
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaterial
Söker leverantör/distributör av glasflaska för tandpetare. Flaskan ska vara genomskinlig med viss struktur och med lock i kork. Antal 500st.
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaskiner
Vi ska investera i en påsförpackningsmaskin för mindre detaljer. Storlek på påsarna ca 0,5 liter.
Materialhantering och Förvaring-Truckar
Vi ska investera i 1-2 st ledstaplare. Lyftkapacitet runt 500 kg, max 1 ton. Lyfthöjd 5-6 meter.
Material-Plast
Önskar komma i kontakt med en distributör av råplast, Taroplast-Tarolon i grön genomskinlig färg. Vi behöver köpa 25-50 kg.
Materialhantering och Förvaring-Containrar
Jag söker för tillfället leverantörer av Servicecontainers, Mekcontainer! 20 eller 40 fot inredda för service/underhåll. Ska innehålla: Ventilation/AC, belysning, arbetsbänkar, verktyg, Etc Containern ska vara tillverkad i stålplåt. Den ska fraktas till Marocko så snart den är färdig inredd så beroende på om ni kan utföra detta eller ej kan frakten hit till oss eller fram till Marocko diskuteras.
Industriförnödenheter-Övriga industriförnödenheter
Industriförnödenheter-Övriga industriförnödenheter
Vi söker efter en flexibel metall slang, obehandlad. I diameter från 15mm – 90mm Vi köper idag denna slang fast i rostfri. Den finns i zink behandlad också, men det vill vi inte ha. Idag köper vi från 2m – 5m, ungefär / leverans.
Miljöteknik-Övrig Miljöteknik
Vi ska investera i gasreningsutrustning, en skrubber för att tvätta rökgaserna. För att ha möjlighet att vara med och offerera vänligen kontakta inköparen för att få tillgång till underlagen.
Miljöteknik-Övrig Miljöteknik
Jag har ett projekt där vi tittar på återvinning av syror för Sandviks räkning. Min idé är nu att om möjligt, föreslå indunstare för att upparbeta 20 m³ syra per år utspädd 10 gånger till 2 m³syra. Det rör sig om svavelsyra och fosforsyra. Man behöver behandla cirka 500 liter i veckan antingen batchvis eller kontinuerlig process. Är detta något ni kan hjälpa oss med?
Träbearbetningsmaskiner-Träbearbetningsmaskiner
Vi söker efter en begagnad kombimaskin med dubbeltapp för att fräsa kantlister enligt nedan specifikation: We are interest in a second hand Homag double end tenoner with the narrow chain 60 mm wide, see attached photo, to be used as First Pass. We have a producing line with a Homag double end tenoner with Dogs KFL526/8/A3/25 used as First and Second Pass and now we want to increase the capacity with a Homag double end tenoner used as First Pass without Dogs to be modified by ourselves and with the following data Machine Length: 7-11 m Working Width: 200-1500 mm Working thickness:10-50mm Max Feed speed: 20 m/min We need only the basic machine frame with one milling unit on each side and wihtout electrical equipment and control system.