Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Senast inkomna investeringsförfrågningar

Industriförnödenheter-Fästelement
Önskar få kontakt med leverantör för att kunna få prisuppgift på diverse fästelement; skruvar i olika storlekar och utförande, årsvolymer 250.000-300.000st, mellan 10.000-80.000st/avrop, små gummibuffertar, plastbrickor m.m. årsvolym några 1000-tal/år.
Maskiner för Bearbetning-Slipmaskiner
Vi ska köpa in en rundslipningsmaskin som ersättning till vår gamla. Offerter önskas omgående. Vi är öppna för förslag gällande fabrikat. Slipen kan endera vara ny eller bättre begagnad. Styrd eller manuell spelar inte heller någon roll. Detaljer: Ø 250 mm och längd 400-500 mm.
Fastighet/bygg-Lagerhallar
Upphandling och leverans av lagertält med avfuktare. Lagertältet ska klara av vinterförhållande (snölast och vind) som är i Kiruna. Storleken 10x20m med vikport med gångdörr storlek 4x4m. I leveransen ska lagertältet vara utrustad med avfuktare och ventilation så att en torr miljö kan uppnås. I porten skall en traktor typ L90 rymmas. Leveransen skall följa gällande krav och normer.
Miljöteknik-Övrig Miljöteknik
Vi ska köpa in avgasutsug som ska användas till dieselmotorer. Det ska ha 2 st vikbara armar. Välkommen med din offert.
Kranar och Lyftutrustning-Travers
Vi ska köpa in en travers 17 x 7 meter, lyftkapacitet 1 ton. Välkomna med offerter!
Materialhantering och Förvaring-Pallställ
Anbudsfrågan gällande pall-stallage och montage. Längs båda långsidor skall pall-stallage monteras. 3 fack hög, 5 enheter bred. Monteras fackmannamässigt med påkörningsskydd & genomkörningsskydd. Slutbesiktning för användning ska vara inkluderad.
Materialhantering och Förvaring-Transportutrustning
Upphandling av transportband till långlinje Kiruna sovringsverk. 3st transportband á 200 meter. 1st transortband á 100 meter.
Industriförnödenheter-Elmotorer
Vi behöver investera i en ny magnetbroms till en elmotor, Intorq, och det är en 8 Nm 205 VDC 25 W. BFK 458-08E nr 00519524.
Materialhantering och Förvaring-Lagringsystem
Önskar få in offerter på grenställ. Det skall vara ca 5,5 meter högt och ha 3st "gavlar/balkar" med 6st "armar" på varje gavel. Lyftkapacitet ca 500 kg/hylla.
Mätteknik-Mätmaskiner
Vi ska investera i lasermätinstrument som skall monteras direkt i en processlinje eller vid sidan om. Mäta detaljer i koppar och aluminium. Storlek på detaljerna är max; bredd 40mm, höjd 10mm och diameter upp till 50mm. Vi ska även investera i en kamera med bildbehandling för att kunna se och mäta detaljernas yta.
Kranar och Lyftutrustning-Travers
Vi ska köpa in en ny travers som har en lyftkapacitet på 3 ton. Spännvidd 15 meter. Skall monteras på befintlig traversbana.
Plastmaskiner-Övriga Plastmaskiner
Vi ska köpa en plastbockningsmaskin till liten verksamhet (hjälpmedelscentral). Liten nätt maskin för plastbockning.
Plåtbearbetande Maskiner-Valsmaskiner
Vi söker efter en begagnad rundvalsmaskin, 2 meter bred. Förbockning och konvalsning. Bör klara att hantera 8mm plåtar.
Materialhantering och Förvaring-Tankar och Cisterner
Upphandling av farmartank. Inbjuder anbudsgivare att inkomma med offert för leverans av 1st 10m³ farmartank.
Material-Stål
Vi är i behov av material, letar totalt 6 meter som skall kapas i 0,6m längder. Ämnesrör dim 101,6x82,1 OVAKO 380. Söker leverantör av detta omgående.
Kranar och Lyftutrustning-Travers
Det är just nu aktuellt att ta in priser på travers i samband med ett projekt i Gällivare som omfattar nybyggnad av industrihall för LKAB. Storleken på hallen är 32x28 meter. Markarbeten ska starta direkt efter nyår, dvs början av januari 2020. Kontakta ansvarig inköpare för mer information om projektet och underlag.
Fastighet/bygg-Portar
Det är just nu aktuellt att ta in priser på 2 st stora portar, för lastbil, i samband med ett projekt i Gällivare som omfattar nybyggnad av industrihall för LKAB. Storleken på hallen är 32x28 meter. Markarbeten ska starta direkt efter nyår, dvs början av januari 2020. Kontakta ansvarig inköpare för mer information om projektet och underlag.
Material-Aluminium
Vi tillverkar poolskydd. Vi söker nu aluminiumrör, anodiserade för säsongen 2020.
Materialhantering och Förvaring-Transportutrustning
Vi ska investera i en barktransportör som har en kapacitet på 100m³/timme. Längd ca 330 meter och ca 30 meter i höjdskillnad. Det skall även ingå på- och avlastning från bandet. Kvalificerade leverantörer är välkommen med en intresseanmälan för att få ta del av underlagen.
Kranar och Lyftutrustning-Lyftbord
Önskar offerter på ett lyftbord, gärna med en liten bordsskiva som är max 800mm bred och 1200mm lång. Klara en vikt på 2 ton. Det är viktigt att lyftbordet är lågt när det är nedfällt.
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaterial
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaterial
Söker leverantör för tillverkning av dekal 50,5 x 15,5 mm. De vi köpt tidigare har levererats på rulle. Offert önskas för 200 st.
Miljöteknik-Oljeavskiljare
Upphandling av oljeavskiljare system komplett med slamavskiljare, oljeavskiljare med larm samt pumpstation.
Industriförnödenheter-Pumpar
Anbudsförfrågan gäller: Utbyte av tre st kompletta vakuumpumpsanläggningar. Demontering av befintliga pumpar (remdrivna Nash CL6000), motorer, kanal/rörsystem, betongfundament. Tillverkning av kanal/rörsystem, ljuddämpare, vattenavskiljare, pumpramar, kopplingsskydd. Samtliga betongarbeten som håltagning, rivning av fundament, gjutning av nya fundament. Rörinstallation av vakuumkanalsystem tätvatten och avtappningar. Montage av kompletta vakuumpumpsanläggningar. Samtlig demonterad utrustning körs utanför verk.
Material-Plast
Söker leverantör av skiva i nedbrytbar plast. Mått 400 x 400 mm. 300 st i en första order.
Förpackningsutrustning-Förpackningsmaterial
Söker leverantör för tillverkning av emballage i kartong. 200 st av 5878556-02 och 500 st av 5882257-02.
Materialhantering och Förvaring-Transportutrustning
Inbjuder Er att inkomma med anbud avseende Tillverkning transportör, Anrikningsverket, ficktoppen i Svappavaara. Den befintliga transportören ska ersättas med en helt ny transportör. Liknande som den befintliga TR005. Design på transportören och åket ska tas fram i samråd med beställaren. Banddrivning (eldrivtrumma) och åkdrift återanvänds. Konstruktion samt utförande. Relationsritningar skall vara inlästa i vårt ritningssystem ”Doris” efter att projektet avslutats. Beställaren skall äga rätten att fritt använda alla ritningar som tagits fram av entreprenören. Beställaren önskar att konstruktion och tillverkning startar så snart som möjligt efter antaget anbud. Arbetet skall slutföras under det planerade underhållsstoppet i april 2020 v.16-18 Transportören skall vara klar att användas i produktion 2020-04-27.
Industriförnödenheter-Övriga industriförnödenheter
Vi söker efter pumphus till våra pumpar. Dom ska vara ca 900x600mm i botten och ca 950mm höga. Kan vara tillverkade i glasfiber eller plåt. Vi köper in 35-50st/batch. Dessa pumphus ska finnas i ert standardsortiment och alltså inget som vi vill låta tillverkas enbart för oss.
Maskiner för Bearbetning-Sågar och Kapmaskiner
Vi ska investera i en begagnad kapmaskin. Klara av kapa 150mm balkar.
Plåtbearbetande Maskiner-Bockmaskiner
Vi har planer på att investera i en begagnad kantvikmaskin. Den ska klara plåtar som är upp till 4 mm tjocka och 2500mm breda.
Industriförnödenheter-Övriga industriförnödenheter
Söker leverantör av blandrör till tuber för 2-komponentslim. Vi gör av med ungefär 60'000 st /år och skulle önska komma ner till riktpris runt 4 kr/st.