Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Miljöteknik-Filteranläggningar
RFQ-id:
151SLX163855
Status:
Avslutad
Beskrivning:
Upphandling av ny stoftreningsanläggning. Leveransen skall omfatta konstruktion, leverans, montage och igångkörning av följande huvudsystem för rening av gaserna från pelletsmaskinens UDD zon.

Förutom utrustningen för rening av rökgasen inkluderas också en option för kondensering av rökgasen, med syfte att utnyttja energin i rökgasen i det existerande klarvattensystemet. Offereras ett vått el-filter (WESP) för rening av rökgasen, förväntas det att kondenseringsanläggningen kan integreras i WESP:en
Max ålder:
Ny
Anledning till RFQ:
Ersättningsdel
Region:
Anbudsdag:
2018-11-15
Övrigt:
Bifogar information om tillvägagångssätt för att kunna lämna anbud.

Vänligen anmäl ditt intresse till Qimtek för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn