Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Plast & Gummi-Bearbetning
RFQ-id:
151SLX150233
Status:
Avslutad
Beskrivning:
Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med detta dokument.
Bakgrund:
LKAB tillverkar graverade plastskyltar i egen regi men periodvis är efterfrågan så stor att leveranstiden blir för lång, av den orsaken finns ett behov av att köpa skyltar från en extern leverantör.
Uppdrag:
1 MILJÖBESKRIVNING Syftet med detta avsnitt, Miljöbeskrivning, är att ange de miljödata och miljöfaktorer som föreligger i leveransen.
Det åligger Säljaren att, vid utformande av produkten, ta hänsyn till nedanstående miljöfaktorer och dimensionera produkten efter dessa. Miljöfaktorerna kan ha inverkan på den tekniska utrustningen.
Det åligger säljaren att - vid behov - själv införskaffa ytterligare data om miljöfaktorer och anpassa produkten så att den uppfyller ställda funktionella och tekniska krav under dessa miljöfaktorer.
För miljöfaktorer avseende transporter, arbetsmiljö, miljö, kemikalier etc. hänvisas till Styrdokument och mallar på LKAB:s hemsida (www.lkab.com).
1.1 Fukt och vatten Skyltarna ska kunna rengöras med vatten och rengöringsmedel.
1.2 Damm och gaser Skyltarna ska kunna rengöras med tryckluft.
1.4 Installation inomhus Skyltar kommer att installeras i förädlingsverk, gruva och kontorsmiljö inom LKABs industriområde.
1.5 Installation utomhus Skyltar kommer att installeras utomhus och utsättas för vind, vatten, snö mm.
Ungefärligt värde:
Ej specificerat
Anledning till RFQ:
Offertstadie
Antal 1:
per avrop
Antal 2:
per avrop
Antal 3:
per avrop
Region:
Övrigt:
Bifogar information om tillvägagångssätt för att kunna lämna anbud.


Vänligen anmäl ditt intresse för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn