Medlemskap

Du kan anmäla ditt intresse för offertförfrågningarna. Alla leverantörer får vara med på Qimteks marknadsplats gratis, men om du vill bli förvald för att få förfrågningar skickade till dig direkt av kunden så kan du uppgradera din företagsprofil, läs mer.

För information om uppgradering och marknadsföring kontakta Qimtek på 08-753 48 00 eller salj@qimtek.se.

Offertförfrågan

Kategori:
Plåtbearbetande Maskiner-Skärbord
RFQ-id:
151SLX144556
Status:
Avslutad
Beskrivning:
1.Ny skärutrustning för papper från tambourrulle


Se bifogad video IMG_0520 på hur man idag tar ut prover från tambourrulle med en s.k. tvärskärare.

Provet blir en ihoprullad pappersremsa på 0,3 x ca.4,4 meter, se bild IMG_0528 på rulle av normal papperskvalitet.

Nuvarande sätt att skära fungerar bra för normal papperskvalitet.


Det går dock inte att skära prover av Fibreform med nuvarande tvärskärare.

Fibreform är ett tjockare och mer töjbart papper med en ytvikt av 200g/m2.

Idag står man på knä och river lös prover av Fibreform från tambouren, se video IMG_0521.


Den nuvarande tvärskäraren skär troligen för smal remsa för att man sedan med en ny skärutrustning
ska kunna skära till prover i exakt A3-format, läs punkt 2.

Helst önskar man en skärutrustning som klarar att skära pappersremsor från tambouren, oavsett papperskvalitet.2. Ny skärutrustning för pappersremsa till exakt A3-format.


Se bild IMG_6314 och IMG_6315 på hur nuvarande skärutrustning ser ut.Förslag på lösning;


Nytt höj- och sänkbart bord med giljotin och/eller skärtrissor med bord med linjaler och ställbara stopp på båda sidor om giljotinen.Inmatningsbord för utskuren och ihoprullad pappersremsa 0,3 x ca.4,4 meter med en ytvikt upp till 200g/m2.

Remsan, se bild IMG_0528, ska klippas/skäras ned till ark i exakt A3-format, som sedan ska utmatas till en samlad hög.

VIKTIGT att arken samlas i ordningsföljd så att man vet från vilken position på tambouren som arken togs ut.
Max ålder:
Ny
Anledning till RFQ:
Ersättningsdel
Region:
Övrigt:
Bifogar bilder samt villkorsbilaga. DAP Karlsborgsverken (DDP Karlsborgsverken om direktimport).

SSG 90-12 inkl. 2 års garanti.

Vänligen anmäl ditt intresse till Qimtek för ovanstående offertförfrågan

*
*
*
*
Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn