Nyheter

Haldex bokslutskommuniké: God lönsamhet trots avmattning i slutet av året

den 11 februari 2016 09:20 Företagsprofil

Lönsamheten är fortsatt god med en rörelsemarginal på 9,3 procent för helåret 2015 samt nästan dubblerad vinst per aktie till 4,28 SEK. God kostnadskontroll, högre försäljning mot den mer lönsamma eftermarknaden samt förbättrad lönsamhet på växande produkter bidrog till att rörelsemarginalen kunde bibehållas under ett år med försämrat marknadsläge.

Den nordamerikanska marknaden har mattats av under andra halvåret samtidigt som efterfrågan i Brasilien och Kina varit markant lägre under hela året. Det försämrade marknadsläget i kombination med en produktåterkallelse resulterade i att den valutajusterade omsättningen minskade under helåret 2015.

Omsättningen för helåret uppgick till 4 777 (4 380) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent för helåret. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 052 (1 092) MSEK, vilket valutajusterat motsvarar en minskning med 9 procent.

Rörelseresultat för helåret exklusive engångsposter uppgick till 444 (408) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 (9,3) procent. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 325 (233) MSEK och rörelsemarginalen till 6,8 (5,3) procent. För fjärde kvartalet uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 7,3 (9,3) procent.

Resultat efter skatt uppgick till 191 (107) MSEK och resultat per aktie till 4,28 (2,32) SEK för helåret. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är 48 (17) MSEK i resultat efter skatt och 1,08 (0,38) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 220 (435) MSEK för helåret och till 111 (204) MSEK för fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 2,00 (3,00) SEK per aktie. Styrelsen föreslår vidare återköp av aktier i syfte att användas vid förvärv eller för att makuleras, för att därmed öka aktieägarvärdet.

Nyckeltal oktober-december 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 052 (1 092)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   76 (101)

 • Rörelseresultat, MSEK   69 (32)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   7,3 (9,3)

 • Rörelsemarginal, %   6,6 (3,0)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,7 (21,4)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   15,9 (12,2)

 • Resultat efter skatt, MSEK   48 (17)

 • Resultat per aktie, SEK   1,08 (0,38)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   111 (204)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-december 2015

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     4 777 (4 380)

 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   444 (408)

 • Rörelseresultat, MSEK   325 (233)

 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   9,3 (9,3)

 • Rörelsemarginal, %   6,8 (5,3)

 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   21,7 (21,4)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1   15,9 (12,2)

 • Resultat efter skatt, MSEK   191 (107)

 • Resultat per aktie, SEK   4,28 (2,32)

 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   220 (435)

1) Rullande tolv månader

Haldex AB

Tipsa dina vänner på Facebook
tweetTips dina vänner på LinkedIn

Mer Aktuella nyheter

Carlsson & Möller AB företagsfilm
      Kontakt: Tel: 042-25 38 00 E-post förfrågan: forfragan@c-m.se E-post order: order@c-m.se E-post övrigt: info@c-m.se  
Alfa Laval tar värmeåtervinningsorder värd 95 miljoner kronor
Effektiva pannsystem som återvinner spillvärmeAlfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av värmeåtervinningssystem till en kraftanläggning i El Salvador. Ordern har ett värde av cirka 95 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten BoilerLäs mer
Beijer Electronics tecknar avtal med Otis värt över 150 mkr
Otis ingår i världsledande koncern inom hissar, rulltrappor och rullbanorBeijer Electronics Group AB (publ) har genom affärsenheten Beijer Electronics tecknat ett avtal med Otis värt över 150 mkr. Otis ingår i den börsnoterade koncernen United Technologies och är världsledande inom hissar, rulltrappor och rullbanor. Otis erbjuderLäs mer
PLAY: Volkswagen presenterar mobil laddrobot
En robot som sköter hela laddningsprocessen.Nu ger Volkswagen en inblick i en framtid där jakten efter laddstationer för elbilar är ett minne blott. Volkswagen Group Components har utvecklat en mobil laddrobot som tar hand om alltihop – den kör till och med fram själv till den bil som ska laddas. EfterLäs mer
Trafikstart för den första nya flygplatsen i Sverige på 20 år
Scandinavian Mountains Airport i Sälenfjällen med digital flygledning på distans. På lördagen före jul invigdes den första nya flygplatsen i Sverige på 20 år, Scandinavian Mountains Airport. Saab levererar kameratornet på plats i Sälen och den digitala flygtrafikledningstjänsten från Saabs kontrollcentral i Sundsvall. ScandinavianLäs mer
Hybricon blir partner med en av världens största busstillverkare
Elbusstillverkaren från Umeå ingår nytt samarbete. Elbusstillverkaren Hybricon har signerat ett memorandum of understanding med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd (King Long), samarbetsavtalet skall slutförhandlas under första kvartalet 2020. OmfattningenLäs mer
Multidocker avyttrar verksamhet
Säljer till en samarbetspartner.MultiDocker har, som tidigare meddelats, befunnit sig i förhandlingar om försäljning av den brasilianska verksamheten. Parterna har nu enats om ett avtal som innebär en inkråmsförsäljning där den huvuddelen av den operationella verksamheten överlåts.Läs mer
Ny vd till XMReality
Han kommer närmast från Ruag.XMReality, som är ledande inom AR-baserad vägledning på distans, s.k. Remote Guidance, går nu in i en ny expansionsfas när allt fler av dess globala kunder börjat införa XMRealitys lösning i sin löpande verksamhet. I samband med detta kommer nuvarandeLäs mer
Sandvik-koncernen gör två förvärv
Seco Tools köper verktygsföretag och Tube-divisionen utökas med en rörtillverkare.Seco Tools, en division inom Sandvik Machining Solutions, har slutit avtal om att förvärva divisionen för verktyg för skärande bearbetning av QUIMMCO CENTRO TECNOLÓGICO (QCT), en privatägd mexikansk leverantör med goda kunskaper inom både design och..
Världsledande förpackningskoncernen tecknar globalt avtal med XMReality
Avtalet har tecknats för den kommande 12 månaders periodenSidel, en världsledande förpackningskoncern och en av tre divisioner inom Tetra Laval har tecknat ett globalt avtal med XMReality för att effektivisera sin kundservice och fältservicearbete. Sidel kommer att expandera användningen av XMReality RemoteLäs mer
Sandvik får stor rör-order för 550 miljoner
Mycket nöjd att vi återigen visar oss vara en ledande leverantör av högförädlade rörSandvik Materials Technology har säkrat en stor order för högförädlade rör till energisegmentet. Ordern bokades under det fjärde kvartalet 2019 till ett värde om cirka 550 miljoner kronor med leveranser planerade från det första halvåret av..
LKAB ökar sitt ägande i SSAB
Det är inom ramen för deras finanspolicyLKAB utökar sitt innehav i SSAB LKAB har i dag flaggat för ett innehav i SSAB motsvarande 5,1 procent av aktierna och rösterna. LKAB och SSAB har en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, till exempel HYBRIT. HYBRIT är ett initiativLäs mer
LKAB ökar sitt ägande i SSAB
Det är inom ramen för deras finanspolicyLKAB utökar sitt innehav i SSAB LKAB har i dag flaggat för ett innehav i SSAB motsvarande 5,1 procent av aktierna och rösterna. LKAB och SSAB har en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, till exempel HYBRIT. HYBRIT är ett initiativLäs mer
LKAB ökar sitt ägande i SSAB
Det är inom ramen för deras finanspolicyLKAB utökar sitt innehav i SSAB LKAB har i dag flaggat för ett innehav i SSAB motsvarande 5,1 procent av aktierna och rösterna. LKAB och SSAB har en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, till exempel HYBRIT. HYBRIT är ett initiativLäs mer
Schneider Electric är utsedda till en av världens mest inkluderande arbetsplatser
Studenternas associationer avgörSchneider Electric blev nyligen framröstat till en av världens mest inkluderande arbetsplatser i Universum’s Diversity & Inclusion Index, som baseras på svar från studenter inom handel, matematik och ingenjörsteknik världen över. Detta är ett resultatLäs mer