3nine Industries AB

3nine Industries AB

Beskrivning

3nine är ett svenskt företag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Den revolutionerande tekniken som är baserad på lamellseparering, möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. Till skillnad från traditionell filterteknik, är 3nines oljedimavskiljare förknippade med ett minimum av underhåll. 3nines oljedimavskiljare renar effektivt verkstadsluften från den oljedimma/oljerök som bildas vid bearbetning. Du slipper ständiga filterbyten och du kan dessutom återanvända oljan/skärvätskan. Oljedimavskiljarna kan installeras direkt på din verktygsmaskin och sparar på så sätt plats och onödig rördragning. 3nines produkter har ett utpräglat miljövänligt fokus då teknologin möjliggör att; – huvuddelen av skärvätskorna återvinns omedelbart, med obetydlig avdunstning. – tusentals filter besparas, som annars hade fått brännas som miljöfarligt avfall. – energikonsumtionen sänks då den varma frånluften kan gå renad tillbaka ut i lokalen. Stora resurser satsas på forskning och utveckling och den egenutvecklade tekniken skyddas av ett antal patent och mönsterskydd.

Adress
3nine Industries AB
P. O Box 1163
131 27  Nacka strand
Stockholm
Sweden
Telefon
08-601 35 40
Fax
08-601 35 41
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.3nine.seLinkedInYouTubeGoogle+
Kontaktperson
André Nordgren
Telefon
Anställda
10 - 30
Omsättning

Specialistområden

Rening av oljedimma i verkstadsmiljö. Processluftrening, Oljedimavskiljare, Filteranläggningar, miljöutrustning

Kunder

Verkstadsindustrin; t ex svarvning, fräsning och slipning. Bl a Sandvik, Scania, Volvo

Maskiner

Oljedimavskiljare med 99,9% reningsgrad samt minimalt underhållsbehov. Kan monteras direkt på bearbetningsmaskinen för att spara golvyta. Ingen rördragning krävs.

Verksamhetsområden

3nine Industries AB
3nine Industries AB
3nine Industries AB

Klicka på bilden för att förstora

3nine Industries AB
3nine Industries AB
3nine Industries AB

Verksamhetsområden

Maskiner för Bearbetning-Arborrverk
Maskiner för Bearbetning-Borrmaskiner
Maskiner för Bearbetning-CNC Fräsar
Maskiner för Bearbetning-CNC Svarvar
Maskiner för Bearbetning-Fräsar
Maskiner för Bearbetning-Gängmaskiner
Maskiner för Bearbetning-Gnistmaskiner
Maskiner för Bearbetning-Horisontella Flerop-maskiner
Maskiner för Bearbetning-Konventionella Svarvar
Maskiner för Bearbetning-Kuggbearbetningsmaskiner
Maskiner för Bearbetning-Slipmaskiner
Maskiner för Bearbetning-Specialmaskiner
Maskiner för Bearbetning-Stångautomater
Maskiner för Bearbetning-Vertikala Flerop-maskiner
Miljöteknik-Oljedimavskiljare
Miljöteknik-Skärvätskerening

Övrigt

Industri-Fordonsindustrin
Industri-Försvarsindustrin
Industri-Industrimaskiner
Industri-Marinindustrin
Industri-Medicinteknik

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Holländska Hemabo investerar i oljedimavskiljare från 3nine
Hemabo ville hitta en lösning som kunde matcha deras redan höga standard i verkstaden. Oljedimavskiljaren Anna från 3nine var den enda lösningen som kunde..
Så blev de av med oljedimman i verkstaden
Holländska Hemabo investerar i 12 oljedimavskiljare från 3nine.Att säkerställa en ren och säker arbetsmiljö för sina anställda var det främsta..
3nine på roadshow i Kina
3nine bjöds in till att delta i en roadshow som besökte tre stora industristäder i Kina. Med början i Qingdao och Xiangyang och med avslutning i Shanghai kunde skandinaviska och..
3nine pratar ren luft på EMO 2019
Att ta ansvar för arbetsmiljö och hälsa är ett måste för att locka till sig ny arbetskraft till industrin. Intresset för hållbara lösningar var stort under mässan i..
Smart industri: Företaget som säljer ren luft till industrin
För att vara trovärdigt måste 3nine mäta och dokumentera kundens arbetsmiljö, något som är möjligt genom digitaliseringen. Nu är 3nine ett av de nominerade företagen i tävlingen..
Företaget som säljer ren luft till industrin
För att vara trovärdiga måste 3nine kunna mäta och dokumentera kundens arbetsmiljö, något som är möjligt genom digitaliseringen i industrin. Nu är 3nine ett av de nominerade..
3nines vd - att bygga framgång
– Det har hänt enormt mycket i företaget den senaste tiden, konstaterar Oskar Olai, vd sedan tre år på 3nine. Företaget har under de senaste..
3nine bjuder in till Metal Inspiration Days
..
3nine - en ny generation oljedimavskiljare med lågt underhåll
Vi vet att produktion är din..
3nine hjälper både miljö och ekonomi
..
Bättre arbetsmiljö från 3nine
..
Renare arbetsmiljö från 3Nine
Upptäck fördelarna med de nya GREEN LINE oljedimavskiljare ifrån 3nine på EMO i Hannover Ni hittar oss i Hall 6 Monter..
Devillé SA fortsätter att investera i 3nines oljedimavskiljare
Devillé SA i Banungé, i närheten av Angers i Frankrike, hade problem med att hålla en ren och hälsosam arbetsmiljö när de fasar..
Ny försäljningsansvarig hos 3nine USA, Inc.
3nine USA, Inc. har stärkt sin organisation med Cliff Betty som försäljningsansvarig för västra USA. Cliff har 30 års erfarenhet av sälj och..
Högtryck på Tekniska i år!
Nu är Tekniska Mässan över och summering och uppföljning tar över. Att döma av besöket i montern har mässan varit en lyckad satsning...
3nine deltar på IMTS i Chicago
3nine deltar på IMTS i Chicago. Mässan äger rum mellan den 13-18 september och är en av de större mässorna för den tillverkade industrin...
Driconeq Produktion AB investerar i 3nine oiljedimavskiljare.
Driconeq Produktion AB har nyligen investerat i 3nine Clara oljedimavskiljare som uppgradering till fyra av deras Puma 400.   Driconeq som använt oljedimavskiljare från..
3nine ställer ut på ITM i Polen
I Poznan kommer 3nines distributor BlueSand Trade and Technique Polska att ställa ut på ITM Poland. BlueSand kommer att presentera 3nine och oljedimasvkiljare i vår..
3nine ställer ut på CIMES i Kina
CIMES 2010, the 10e Kinesiska Internationella Verktysmaskin och verktygs utställningen den 12-16 juni 2010 i Peking 3nine kommer att ställa ut på den största..
Lyckat deltagande på Eastec för 3nine
Tre intensiva dagar på EASTEC i Massachusetts resulterade i många positiva kontakter och möten. Utan tvekankommer 3nines unika separationsteknologi för oljedimma i verkstaden bli..
3nine ställer ut på Eastec i USA
3nine Inc kommer att ställa ut den 25-27 maj på Eastec, West Springfield Massachusetts. Eastec är en av de ledande industrimässorna i USA.   Om du söker innovativa..
3nine söker Produktions- och Produktansvarig
3nine är ett innovativt teknikutvecklingsbolag som utvecklar, marknadsför och säljer centrifugalsepareringsutrustning för rening av processluft. Vår verksamhet inriktar sig..
8d159cf4
Första december öppnade 3nine sitt första representationskontor I Kina. Ansvarig för försäljning och uppbyggandet av distributörsnätverk är Fang Xian. Han är en erfaren..

Products

products.qimtek.se
 
Oljedimavskiljare  
Beskrivning: 3nine Lova 900 oljedimavskiljare installerad på en DMG 125 H duoBLOCK CNC fräsmaskin.; Dimension: Oljedimavskiljare: Lova 900, Verktygsmaskin: DMG, Modell: 125 H duoBLOCK, Applikation :Fräsmaskin; Kvantitet :
DMG 125 H duoBLOCK är en mångfacetterad horisontell CNC fräsmaskin som klarar både högprecisionsskärning och en hög nivå av serieproduktion. Oljedimavskiljaren Lova kan enkelt installeras direkt på verktygsmaskinen med två stycken C-profiler och sparar på så sätt plats i din verkstad. Oljedimavskiljaren Lova är utrustad med en CIP med pump som effektivt och automatiskt rengör rotorerna.
Oljedimavskiljare  
Beskrivning: 3nines oljedimavskiljare Anna installerad på en Biglia B445 CNC svarv.; Dimension: Oljedimavskiljare: Anna 600, Verktygsmaskin: Biglia, Modell: B445, Applikation: CNC svarv; Kvantitet :
Maskinen är en kraftfull CNC svarv med en kraftig höghastighets spindel på 5,000 rpm. Maskinen har upp till 30 verktyg för att bearbeta komplexa delar och reducera i svarvtid. Oljedimavskiljaren Anna kan enkelt installeras direkt på verktygsmaskinen med två C-profiler för att spara plats i verkstaden. Oljedimavskiljaren Anna är utrustad med en CIP med pump som effektivt och automatiskt rengör rotorn.
Oljeavskiljare  
Beskrivning: Oljeskimmer MOS är utvecklad för tuffare applikationer med hög andel fasta partiklar. Separerar endast ut läckoljan och förlänger livslängden på din skärvätska.; Dimension: ; Kvantitet :
Tekniken utnyttjar skillnaden i viskositet mellan olja och ska¨rva¨tska. Oljan som har ho¨gre viskositet a¨n ska¨rva¨tskan fastnar och transporteras upp av en spiral som är fäst på en roterande axel. En roterande metallbricka som är fäst vid spiralens topp öser kontinuerligt ut läckoljan i en behållare. Detta a¨r ett helt nytt sa¨tt att avskilja la¨ckolja som fo¨rutom ho¨g effektivitet och minimal ska¨rva¨tskefo¨rlust har la°ga underha°llsbehov, la°g driftskostnad och en kompakt design. Oljeskimmer MOS har en kapacitet på 100ml/h beroende på mängden oljan och dess viskositet.
Oljeavskiljare  
Beskrivning: SLS Oljeskimmer för standardapplikationer avskiljer effektivt läckolja och förlänger livslängden på skärvätskan.; Dimension: ; Kvantitet :
Tekniken utnyttjar skillnaden i viskositet mellan olja och skärvätska, da¨r oljan som har högre viskositet än skärva¨tskan fastnar pa° en roterande skruvanordning och sedan avskiljs. Den skruvbaserade oljeskimmern separerar ut mer än dubbelt så mycket la¨ckolja a¨n en traditionell bandskimmer utan att fa° med na°gon sto¨rre del av ska¨rva¨tskan. Medan den skruvbaserade oljeskimmern avskiljer 1,7 liter la¨ckolja, a¨r resultatet fo¨r en bandskimmer endast 0,65 liter pa° samma tid.* Detta a¨r ett helt nytt sa¨tt att avskilja la¨ckolja som fo¨rutom ho¨g effektivitet och minimal ska¨rva¨tskefo¨rlust har la°ga underha°llsbehov, la°g driftskostnad och en kompakt design.
Oljedimavskiljare  
Beskrivning: Oljedimavskiljaren Petra är speciellt framtagen för applikationer med hög halt fasta partiklar, såsom slipning, polering, härdning, pressgjutning och gjutgodsbearbetning.; Dimension: ; Kvantitet :
Petra har en kapacitet på 1000 m³/h och är lämplig för verktygsmaskiner med en kabinstorlek på upp till 10m³. En Petra oljedimavskiljare kan med fördel monteras direkt på verktygsmaskinen vilket gör att du sparar golvutrymme samt undviker onödig rördragning. Du slipper även underhåll på rören vilket annars blir nödvändigt vid denna typ av bearbetning, där mycket fasta partiklar frigörs och sedan sedimenterar i rören. Dessutom blir det enklare att flytta maskinerna när produktionsbehoven förändras.
Oljedimavskiljare  
Beskrivning: Oljedimavskiljaren Emma är speciellt framtagen för applikationer där ett högt luftflöde är nödvändigt, t.ex. vid mycket stora eller öppna bearbetningsmaskiner.; Dimension: ; Kvantitet :
Emma har en kapacitet på 2500m³/h och är lämplig för verktygsmaskiner med en kabinstorlek på upp till 20m³. Flera Emma oljedimavskiljare kan dessutom kopplas samman genom 3nines modulsystem och skapa en lösning för flöden över 2500m³/h. Liksom 3nines övriga produkter, är Emma förknippad med ett minimum av underhåll samt en hög och jämn effektivitet.
Oljedimavskiljare  
Beskrivning: Oljedimavskiljaren Clara från 3nine passar de flesta bearbetingsmaskiner med en kabinstorlek på upp till 10m³.; Dimension: ; Kvantitet :
Oljedimavskiljaren Clara renar effektivt verkstadsluften från den oljedimma/oljerök som bildas vid bearbetning. Förutom att du får ren luft i verkstaden kan du återanvända nästan all din olja/skärvätska. Clara är förknippad med ett minimalt underhållsbehov. Reningsgraden för Clara är liksom för 3nines övriga produkter mycket hög. Även under extrema förhållanden med mycket fasta partiklar såsom vid gjutgodsbearbetning och slipapplikationer bibehåller Clara hög effektivitet.
Oljedimavskiljare  
Beskrivning: Oljedimavskiljaren Clara från 3nine passar de flesta bearbetingsmaskiner med en kabinstorlek på upp till 10m³.; Dimension: ; Kvantitet :
Lina har en kapacitet på 500 m³/h och monteras med fördel direkt på verktygsmaskinen. På så vis spar du golvutrymme, samt undviker onödig rördragning. Dessutom blir det enklare att flytta maskinerna när produktionsbehoven förändras. För dig som har små verktygsmaskiner är det nu möjligt att få en flexibel lösning med en oslagbar ekonomi över livscykeln. En Lina oljedimavskiljare är liksom 3nines övriga produkter förknippad med ett minimum av underhåll.
Övrig Miljöteknik  
Märke: Nina; Typ: Oljedimavskiljare; År:
Nina är den största oljedimavskiljaren inom 3nine’s GREEN LINE serie och lämpar sig för verktygsmaskiner upp till 12m3 i kabinstorlek. Nina kan installeras på alla applikationer som nyttjar skärvätskor i bearbetningsprocessen. Med en teknik som bygger på centrifugalseparering kombinerat med motströmsteknik kan oljedimavskiljarna från GREEN LINE serien hantera hög andel fasta partiklar kombinerat med mycket oljedimma.
Övrig Miljöteknik  
Märke: Lova; Typ: Oljedimavskiljare; År:
Lova lämpar sig för verktygsmaskiner upp till 9m3 i kabinstorlek och kan installeras på alla applikationer som nyttjar skärvätskor i bearbetningsprocessen. Liksom de övriga oljedimavskiljarna i GREEN LINE serien kan Lova hantera en hög andel oljedimma, ha en hög reningsgrad (separerar 100% av alla partiklar ner till 1µm), samtidigt som maskinen kräver minimalt med underhåll.
Övrig Miljöteknik  
Märke: Anna; Typ: Oljedimavskiljare; År:
Anna lämpar sig för verktygsmaskiner upp till 6m3 i kabinstorlek och kan installeras på alla applikationer som nyttjar skärvätskor i bearbetningsprocessen. Anna klarar allt från tuffa applikationer som slipning och gjutgärnsbearbetning, till enklare som svarvning och fräsning.
Övrig Miljöteknik  
Märke: Nova; Typ: Oljedimavskiljare; År:
Nova är den minsta oljedimavskiljaren inom GREEN LINE serien från 3nine. Den lämpar sig för mindre verktygsmaskiner upp till 3m3 i kabinstorlek och kan installeras på alla applikationer som nyttjar skärvätskor i bearbetningsprocessen.