Aqua Invent AB

Beskrivning

En trygg vattenfilterleverantör med
över 30 års erfarenhet av egen produktion. Vi kan vattenrening i stort och smått.
Vi tillverkar allt från standardiserade vattenfilter - till avancerade specialdesignade lösningar för implementering i befintliga/nya system.

Här finner ni vårt standardsortiment: http://aquainvent.se/vattenfilter-hushall

Adress
Aqua Invent AB
Koppargatan 18
234 35  Lomma
Skåne
Sweden
Telefon
040-41 31 35
Fax
040-41 20 52
E-post
skicka e-post
Hemsida
aquainvent.seLinkedInGoogle+
Kontaktperson
Håkan Nordkvist
Telefon
Anställda
5 - 9
Omsättning

Specialistområden

Vattenrening, vattenreningsutrustning, specialdesignade vattenreningslösningar för befintliga system, vattenreningsrådgivning.

Kunder

Industri, sjukhus, lantbruk och kommun.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Andra tjänster-Konsultering
Miljöteknik-Filteranläggningar
Miljöteknik-Övrig Miljöteknik
Miljöteknik-Vattenrening

Övrigt

Industri-Industrimaskiner

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Kemikaliefri vattenreningsutrustning
Aqua Invent AB i Lomma, utanför Malmö, har 30 års erfarenhet av att utforma och tillverka vattenfilter till alla typer av förbrukare: hushåll,..

Products

products.qimtek.se
 
Övrig Miljöteknik  
Märke: AQUA INVENT AB - Vattenfilter; Typ: Merlin - Omvänd Osmos; År:
Omvänd Osmos ”Merlin” För ett tappställe Omvänd Osmos ”Merlin” för reduktion av samtliga lösta salter t ex fluorid, natrium och klorid. På ett ekonomiskt och miljövänligt sätt reduceras mängden lösta salter i vatten med mer än 95 %. Samtidigt hindrar membranet mer än 99 % av bakterier och virus att passera. Filtret arbetar utan el och ansluts enkelt till vatten. Tekniska data Membrankapacitet ca 1700 liter per dag Reduktion av lösta salter Minst 95 % Systemkapacitet 1,7 liter per minut beroende på vattnets temp. Välkommen att kontakta oss för kompletterande information. Tel 040 - 41 31 35 eller www.aquainvent.se
Övrig Miljöteknik  
Märke: AQUA INVENT AB - Vattenfilter; Typ: Avsyrningsanläggning - Höjning av pH-värde; År:
Avsyrningsfilter typ A för större förbrukning A-filtret ur vår Enviro®-serie är ett patenterat (vårt patent nr SE 8803861-7) helautomatiskt uppströmsfilter med mycket god avsyrningsförmåga och möjlighet till justering av pH-värdet. Ingen förbrukning av spolvatten. Filtret är tillverkat i korrosionsfritt material. Filtret monteras mellan pump och tryckkärl varför pumpkapaciteten avgör filterstorleken. OBS! Vid järnhalt över 0,4 mg/l eller manganhalt över 0,3 mg/l skall nedströms avsyrningsfilter typ ADF eller MnA väljas. Välkommen att kontakta oss för vidare information, tel. 040 - 41 31 35 eller besök vår hemsida www.aquainvent.se
Övrig Miljöteknik  
Märke: Aqua Invent AB - Vattenfilter; Typ: Avjärningsanläggning; År:
Kemikaliefria Avjärningsfilter typ Mn- för större förbrukning Mn-filtret i vår Enviro®-serie är avjärningsfilter med kemikaliefri regenerering. Filtrets funktion är att genom katalytisk oxidation och fällning rena vattnet från järn och mangan. Detta sker utan tillsats av oxidationskemikalier, i stället förbehandlas vattnet med syre i medföljande vattenförbehandlare. Verksamt filtermedia är mangandioxid. Filtret är helautomatiskt med tidstyrd flerstegs filterventil som medger regenereringsintervall från 2 ggr/dag till var 99:e dag. Filtertankar i kompositmaterial, innerbehållare i polyeten, utvändigt förstärkt med epoxybunden glasfiber. Filter upp t o m storlek 3072 har normalt toppmonterad automatik medan större storlekar är utrustade med sidomonterade membranventiler vilka styrs av en PLC automatik. Filtren kan även parallellkopplas med förregling, för att öka flödeskapaciteten utan att öka spolvattenbehovet. Större filter specificeras på begäran. Välkommen att kontakta oss för vidare information. Tel. 040 - 41 31 35. Hemsida www.aquainvent.se
Övrig Miljöteknik  
Märke: Aqua Invent - Vattenrening ; Typ: Avhärdning; År:
Avhärdningsfilter typ AH-T för större förbrukning AH-T i vår Enviro®-serie är ett avhärdningsfilter med separat salttank. Filtret är helautomatiskt med en flerstegs filterventil som med tidsstyrning medger regenereringsintervall 2 ggr/dag till var 99:e dag eller med volymstyrning där regenereringsintervallen bestäms av verklig vattenförbrukning. Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) från vattnet och gör det mjukt. Filtertankar i kompositmaterial, innerbehållare i polyeten, utvändigt förstärkt med epoxybunden glasfiber. Filter upp t o m storlek 2469 T har normalt toppmonterad automatik medan större storlekar även finns med sidomonterad automatik. Avhärdningskapaciteten, dvs den mängd vatten i m3 som filtret kan avhärda mellan regenereringarna, erhålls genom att indexkapaciteten divideras (se tabell) med råvattenhårdheten i odH. Filtren kan även parallellkopplas med förregling mot samtidig regenerering. Välkommen att kontakta oss för vidare information. Tel 040 - 41 31 35