Bröderna Wimans Mekaniska Verkstad AB

Beskrivning

Historik

GOTFire eldningssystem har utvecklats och tillverkas av Bröderna phoca thumb l burner2 megaWimans Mekaniska Verkstad AB. Företaget grundades 1962 av Lars Wiman och drevs från 1990 till och med 2010 av sönerna Anders och Ola, men drivs numera endast av Ola. Den huvudsakliga verksamheten har under lång tid mest varit reparationer och smidesarbeten inom lantbruket samt viss tillverkning och försäljning av en egenutvecklad spånugn.

Biobränsle har alltid varit ett tydligt inslag i verksamheten då fadern Lars under sent 50-tal utvecklade en spånugn som sedan tillverkades under många år, och det finns än idag några av Lars spånugnar i drift. Det är dels utvecklingen av spånugnen samt intresset för biobränsle som har bidragit till att vi i företaget har en så gedigen erfarenhet och kunskap om förbränning och biobränsle idag. Erfarenheten och kunskapen har varit till stor hjälp vid utvecklingen av den nya generationens biobrännare som saluförs under varumärket GOTFire.

För att kunna erbjuda ett driftsäkert värmesystem har även flisförråd och skruvtransportörer utvecklats för att matcha brännaren optimalt.

Våren 2006 testades brännaren hos bioenergikonsulten ÄFAB i Lidköping för att se hur effektiv brännaren är. Det började komma myndighetskrav på allt lägre utsläppsnivåer av miljöpåverkande ämnen och biobränsle var framtidens material för uppvärmning. Testet visade att brännaren hade en mycket god verkningsgrad och nivån av miljöpåverkande ämnen var mycket låg. Detta gjorde att vår brännare blev känd i biobränslekretsar och intresset för våra produkter ökade markant. Under 2007 skapades varumärket GOTFire för att profilera våra produkter på en internationell marknad. Senare under 2007 startades även försäljningsbolaget GOTFire AB, som är ett helägt dotterbolag till Bröderna Wimans Mekaniska Verkstad AB. GOTFires flisbrännare säljs idag i Sverige, Norge, Finland och England men marknadsförs även i övriga Europa och USA.

År 2011 genomfördes EN 303-5 certifiering som gör att vi kan installera våra värmesystem i stort sett hela Europa och det är en trygghet för alla kunder att veta att GOTFires produkter står för hög kvalitet och säkerhet samt goda förbränningsegenskaper.

Adress
Bröderna Wimans Mekaniska Verkstad AB
Vänge Gandarve 510
622 36  Romakloster
Gotland
Sweden
Telefon
0498-20 17 50
Fax
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.gotfire.se
Kontaktperson
Ola Wiman
Telefon
070-623 16 62
Anställda
5 - 9
Omsättning

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden

Plåtbearbetning-Bockning
Plåtbearbetning-Stansning
Plåtbearbetning-Svetsning

Övrigt

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen