Ribea Engineering AB

Ribea Engineering AB

Beskrivning

Välkommen till RIBEA Engineering vi arbetar med kundanpassade cyklonbaserade system för partikelrening och syresättning av vatten. Vår produktion av högkvalitativa cykloner baseras på erfaren personal och en effektiv maskinpark. Vi producerar hydromekaniska reningsapparater till bland annat fordonstvättar och har egen utveckling av kundanpassade cyklonbaserade vattenreningssystem, för alla vatten samt industriella vätskor, vilket är våra specialiteter. RIBEA-cyklonen är en effektiv komponent i våra reningsanläggningar och recirkulerande fordonstvättar, som tågtvättar, busstvättar, lastbilstvättar, biltvättar och övriga specialtvättssystem som våra kunder beställer, med välbeprövad miljövänlig vattenbehandling. Som kund kan du välja: - att köpa tjänsten Rent Vatten. - att hyra för kortare eller längre tid inkl serviceavtal. - leasing av ett produktsystem inkl serviceavtal. - Köpa hela system inkl installation med möjlighet att teckna serviceavtal. Med ett omfattande lager av reservdelar garanterar vi korta leveranstider från oss vilket ger dig som kund ett absolut minimum av stillastående. Det finns många olika användningsområden för RIBEA cykloner: Cyklonerna används där vatten och andra vätskor ska renas, filtreras eller syresättas. Cyklonerna används för såväl inblandning som separering av partiklar. För avsandning och recirkulation av vätskor.

Adress
Ribea Engineering AB
Kraftvägen 20
196 37  Kungsängen
Stockholm
Sweden
Telefon
070-732 27 57
Fax
E-post
skicka e-post
Hemsida
www.ribea.se
Kontaktperson
Mats Ludvigsson
Telefon
070-732 27 57
Anställda
1 - 4
Omsättning

Specialistområden

Cyklonbaserade system för partikelrening och syresättning av vatten. Vattenrening Hydrocykloner Partikelavskiljare Fordonstvättar

Maskiner

Hydromekanisk och Biologisk vattenrening Rening av vatten kan vara komplext, vi har erfarenheten från många olika branscher och miljöer och kan förbättra din vattenrening. RIBEA Filter cyklon och filtrationssystem Monteras enskilt eller i system med garanterad partikelstorlek på utsläppet. Resultatet av ett system med filtercykloner i kaskad, är att man separerar en partikelsuspension till en vattenfas och ett partikelslam. Filtercyklonutrustningarna är generella slam- ackumulerare, patronerna har kapaciteten att självrengöra enbart med utnyttjande av processvattnet i normal drift. Detta fungerar även med processvatten hårt belastat med feta och svåra partiklar eller emulgerade vätskor. RIBEA Hydrocyklon Effektiv separation av partiklar och vätska. Storlek och antal cleaners anpassas efter ditt behov. Lätt att montera och kräver liten plats. Systemet är kostnadseffektivt och ger en effektiv rening och recirkulation av nedsmutsat vatten. Ribea Oxygen Cyklon ROC är ett kompakt, flytande och självrengörande minisystem för syresättning av dammar, lakvatten och tankar. Den dubbla helixrotationen i cyklonen skapar tusentals mikrobubblor som blandas i vätskan. Denna patenterade syresättare kan även användas för flotation av lätta partiklar. RIBEA ROC är lätt att installera och effektiviserar snabbt den biologiska nedbrytningen och ger omgående en klar luktförbättring. RIBEA Oxygen cyclone Ribea oxidationssystem ger en snabb inblandning av gas i vätska. Med hjälp av komplexa vortexströmmar med vakuum och tryck bryts gasbubblorna sönder till en stor mängd hållbara och aktiva mikrobubblor. Systemet är energieffektivt, håller hög kvalitet i material och konstruktion vilket ger låga underhållskostnader och hög driftsäkerhet. Fordonstvättar Vi tillverkar cyklonbaserade reningssystem och skräddarsyr även specialtvättar, allt efter kundens behov. Vi levererar effektiva komponenter och förbättrar vattenkvaliteten i alla typer av fordonstvätthallar för biltvätt, busstvätt, lastbilstvätt, tågtvätt. Tvättmaskin JL05 För rengöring av värmeväxlare, radiatorer, tankar, pannor, vattenledningssystem, varmvattenberedare och rörsystem.

Verksamhetsområden

Ribea Engineering AB
Ribea Engineering AB
Ribea Engineering AB

Klicka på bilden för att förstora

Ribea Engineering AB
Ribea Engineering AB
Ribea Engineering AB

Verksamhetsområden

Miljöteknik-Filteranläggningar
Miljöteknik-Oljeavskiljare
Miljöteknik-Oljedimavskiljare
Miljöteknik-Skärvätskerening
Miljöteknik-Slamavskiljare
Miljöteknik-Vattenrening

Övrigt

 

För att se kreditupplysningar från UC måste du vara inloggad. Logga in här


Nyheter

Det finns inga nyheter som är relaterade till den här profilen.

Products

products.qimtek.se

Det finns inga artiklar som är relaterade till den här profilen